Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

LA INCLUSIÓ ÉS UN CAMÍ

breve presentación de la escuela infantil y primaria
by

Amparo Hidalgo Esteve

on 4 June 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of LA INCLUSIÓ ÉS UN CAMÍ

(cc) photo by Franco Folini on Flickr
CON TU QUIERO Y CON MI PUEDO

Avancem... si creem en la inclusió
Compartint experiències, descobriments i dubtes
Conscients que necessitem tots/es
Comptant amb les aportacions i el treball de tots/es
Superant contradiccions i paradigmes
Conscients del dilema
Llevant entrebancs


"VAMOS JUNTOS COMPAÑERO"

La inclusió és un camí
Comprometre la comunitat educativa
Aconseguir recursos
Aconseguir materials
Canviar pràctiques educatives i Metodologies
Formació
DECLARACIÓ EDUCATIVA
Compromís
Reptes
Què necessitem?

Per què la inclusió?
- Compromís ètic/ideològic
- Compromís social: contra l'exclusió
- Discriminació positiva NEE
- Escola per a tots i totes, equitat


Avantatges
1. Crea CULTURA de la inclusió dins i fora de l'escola
2. Millora la pràctica docent
3. Enriqueix les persones, la diversitat enriqueix

1. Conciència i impuls
2. Recursos:
- Administració
- Centre
3. Formació
4. Compartir, no estem
a soles

Escuela 2
Alumnes NEE
12 autistes
11 psiquiques
altres


Recursos de l' Administració

2 aulas especifíques
2 de recolzamnet i a la integración

Altre

Professors práctiques
families
alumnes
Organització
I
nfantil y primaria
Mayoritariament al aula
2 professores de E.E
3 educadors

Secundaria
Segon alumnes
aula oberta
1 Professora de PT
1 Professora de E.E
Práctiques inclusives
Flexibilización del curriculum
Agrupamientos flexibles..
Aprendizaje cooperativo
Talleres alternativos
Apoyos en el aula
Rincones/ tren de actividades
Trabajo por proyectos
Ayuda entre iguales
(Doc. Medidas de organi...)

Personal especialitzat

Etapa d’Educació Infantil i Primària
2 Professores de Pedagogia Terapèutica (PT)
2 Especialistes en Audició i Llenguatge (Logopedes)
2 Fisioterapeutes
7 Educadores

Etapa de Educació Secundària, Batxillerat i Cicles Formatius
3 Professores de Pedagogia Terapèutica (PT)
1 Especialista en Audició i Llenguatge (Logopeda)
1 Fisioterapeuta
4 Educadores

Entorn escolar

Ubicat a un barrio de la perifèria més pròxima de la ciutat de València.

- Població molt heterogènia:
- Treballadors fonamentalment,
- immigrants,
- professionals i sectors de la classe mitjana (recentment),
- sectors marginals (minoritaris).

- Població escolar molt diversa.

Aspectes positius (cont.)
Acceptació de la Comunitat escolar.
Renovació pedagògica que ha suposat
per al professorat.
Creació d’un Club d’esport adaptat. Escoles esportives.
Eixides acadèmiques i professionals d’ex alumnes.

Valoració

Aspectes positius

Ambient de convivència i acceptació de la diversidad. Cultura de la diversitat
Valoració molt positiva de la resta d’alumnes.
Extensió a altres xiquets dels recurssos generats.

Valoració

- Las famílies
Estar representats en les AMPAS.
Aportar el treball que es realitza a les Associacions.
Impulsar nous projectes en
col·laboració amb el Centre.

Recursos humans

- Equip extern
Psicopedagog (SPE)
Treballadora Social (SPE)
Metge(SPE)
Metge rehabilitador (Hospital)
Unitat Accés de la Universitat
de València
Ortopèdies
Serveis de Transport

Recursos humans

Equip multidisciplinar

Equip intern
Tutors i tutores
Educadors
Professores de Pedagogia Terapèutica
Logopedes
Fisioterapeutes
Psicòlgs
Psicopedagogs

Recursos humans

Tecnologies d’ajuda (cont.)

- Taulers de Comunicació
- Material específic per la
rehabilitació de fisioterapia
- Material didàctic adaptat


Recursos materiales

Tecnologies d’ajuda

- adires de rodes manuals i elèctriques
- Bipedestadors
- Ordinadors amb diferents ajudes
d’accesibilitat: protectors de teclat,
ratolins adaptats, commutadors,
software específic.


Recursos materials

Alumnat atès-Trastorns de l’espectre autista
( Asperger, X-Fràgil ) 3

-altres Síndromes 5

-Trastorn de l’aprenentatge no especificat 2

-TDA – TDAH 6

Educació Infantil 31 alumnes
Educació Primària 36 alumnes
Educació Secundària 32 alumnes
Cicles Formatius 12 alumnes

Total 111 alumnes

Alumnat atès

Pertany al grupo-classe
Tutor/a i equip d’especialistes
Dictamen d’escolarització
Valoració
Recursos personals i materials
Mesures d’atenció educativa

Alumnat amb necesitats educatives especials

Dues unitats de recolçament a la integració a l’etapa d’Educació Infantil i Primària
Dues unitats de recolçament a la Integració a l’etapa d’Educació Secundària
Sis unitats de Plurideficients
Una unitat de Programa de Diversificació Curricular (PDC)
Programa d’Acompanyament Escolar (PAE)-Contracte Programa

Recursos

Flexibilitat

- Amb aquestes característiques:
una metodologia activa
un currículum obert

- Proporcionar una educació igualitària.

- Escola democràtica i integradora.

- Necesitat de la Flexibilitat en tots els àmbits: infraestructura, recursos materials, organització escolar, programació i avaluació, metodologia.

Escola inclusiva-Primers alumnes amb diferents patologies i per tant amb diferents necessitats.

-Centre d’Integració Educativa preferent d’alumnes amb discapacitat motòrica

- Al 1986 es publicà la Llei d’Integració Escolar.

- Reconeixement legal de la nostra realitat.- Cooperativa com a forma d’organització
- Naix al 1983
- Projecte educatiu de caràcter
científic
laic
integrador
immerso en la realitat social que l’envolta
- Formació de xiquets i xiquetes com a éssers humans en totes les seues domensions

El començament i el nou pla escolar

Atenció a la Diversitat JOAN COMÈNIUS Una escola inclusiva

Infraestructures
Pendents
Ascensors
Serveis adaptats

Mobiliari escolar
Taules i cadires adaptades
Superfícies antirelliscants
Baranes


Recursos materials

Alumnat atès

- Alumnes que presenten n.e.e. per una problemàtica social i/o familiar

- Alumnes immigrants

Alumnat atès

Retard maduratiu 9
D. Psíquica lleugera 4
D. Psíquica moderada 3

Amb discapacitat sensorial
Hipoacúsia 1
T. Visual 2

Amb discapacitat psíquica

Alumnat atès

Agenèsia 3
Artogriposi 2
Distrofia muscular 10
Espina Bífida 11
Hemiparèsia 3
Miopatia 1
P.C.I. 19

Amb discapacitat motòrica

Alumnat atès

T. Específic Llenguatge 3
Disàrtria 10
T. Simple Llenguatge 15
Disfonia 3
Disfèmia 2
Alteració de la parla per
distròfia muscular 8

Trastorns del llenguatge i de la parla

Personal especialitzat

Etapa d’Educació Infantil i Primària
2 Professores de Pedagogia Terapèutica (PT)
2 Especialistes en Audició i Llenguatge (Logopedes)
2 Fisioterapeutes
7 Educadores

Etapa de Educació Secundària, Batxillerat i Cicles Formatius
3 Professores de Pedagogia Terapèutica (PT)
1 Especialista en Audició i Llenguatge (Logopeda)
1 Fisioterapeuta
4 Educadores

Educació Infantil 31 alumnes
Educació Primària 36 alumnes
Educació Secundària 32 alumnes
Cicles Formatius 12 alumnes

Total 111 alumnes

Alumnat atès

Flexibilitat

- Amb aquestes característiques:
una metodologia activa
un currículum obert

- Proporcionar una educació igualitària.

- Escola democràtica i integradora.

- Necesitat de la Flexibilitat en tots els àmbits: infraestructura, recursos materials, organització escolar, programació i avaluació, metodologia.

Escola inclusiva-Primers alumnes amb diferents patologies i per tant amb diferents necessitats.

-Centre d’Integració Educativa preferent d’alumnes amb discapacitat motòrica

- Al 1986 es publicà la Llei d’Integració Escolar.

- Reconeixement legal de la nostra realitat.

Cooperativa
d’Ensenyament
JOAN COMÈNIUS
de València

Atenció a la Diversitat
JOAN COMÈNIUS


Aspectes positius (cont.)
Acceptació de la Comunitat escolar.
Renovació pedagògica que ha suposat
per al professorat.
Creació d’un Club d’esport adaptat. Escoles esportives.
Eixides acadèmiques i professionals d’ex alumnes.

Valoració

Aspectes positius

Ambient de convivència i acceptació de la diversidad. Cultura de la diversitat
Valoració molt positiva de la resta d’alumnes.
Extensió a altres xiquets dels recurssos generats.

Valoració

- Equip extern
Psicopedagog (SPE)
Treballadora Social (SPE)
Metge(SPE)
Metge rehabilitador (Hospital)
Unitat Accés de la Universitat
de València
Ortopèdies
Serveis de Transport

Recursos humans

Equip multidisciplinar

Equip intern
Tutors i tutores
Educadors
Professores de Pedagogia Terapèutica
Logopedes
Fisioterapeutes
Psicòlgs
Psicopedagogs

Recursos humans

Tecnologies d’ajuda (cont.)

- Taulers de Comunicació
- Material específic per la
rehabilitació de fisioterapia
- Material didàctic adaptat


Recursos materiales

Tecnologies d’ajuda

- adires de rodes manuals i elèctriques
- Bipedestadors
- Ordinadors amb diferents ajudes
d’accesibilitat: protectors de teclat,
ratolins adaptats, commutadors,
software específic.


Recursos materials

Alumnat atès-Trastorns de l’espectre autista
( Asperger, X-Fràgil ) 3

-altres Síndromes 5

-Trastorn de l’aprenentatge no especificat 2

-TDA – TDAH 6

Alumnat atès

Retard maduratiu 9
D. Psíquica lleugera 4
D. Psíquica moderada 3

Amb discapacitat sensorial
Hipoacúsia 1
T. Visual 2

Amb discapacitat psíquica

Pertany al grupo-classe
Tutor/a i equip d’especialistes
Dictamen d’escolarització
Valoració
Recursos personals i materials
Mesures d’atenció educativa

Alumnat amb necesitats educatives especials

Dues unitats de recolçament a la integració a l’etapa d’Educació Infantil i Primària
Dues unitats de recolçament a la Integració a l’etapa d’Educació Secundària
Sis unitats de Plurideficients
Una unitat de Programa de Diversificació Curricular (PDC)
Programa d’Acompanyament Escolar (PAE)-Contracte Programa

Recursos

Entorn escolar

Ubicat a un barrio de la perifèria més pròxima de la ciutat de València.

- Població molt heterogènia:
- Treballadors fonamentalment,
- immigrants,
- professionals i sectors de la classe mitjana (recentment),
- sectors marginals (minoritaris).

- Població escolar molt diversa.


- Cooperativa com a forma d’organització
- Naix al 1983
- Projecte educatiu de caràcter
científic
laic
integrador
immerso en la realitat social que l’envolta
- Formació de xiquets i xiquetes com a éssers humans en totes les seues domensions

El començament i el nou pla escolar

Atenció a la Diversitat JOAN COMÈNIUS Una escola inclusiva

- Las famílies
Estar representats en les AMPAS.
Aportar el treball que es realitza a les Associacions.
Impulsar nous projectes en
col·laboració amb el Centre.

Recursos humans

Infraestructures
Pendents
Ascensors
Serveis adaptats

Mobiliari escolar
Taules i cadires adaptades
Superfícies antirelliscants
Baranes


Recursos materials

Alumnat atès

- Alumnes que presenten n.e.e. per una problemàtica social i/o familiar

- Alumnes immigrants

Alumnat atès

Agenèsia 3
Artogriposi 2
Distrofia muscular 10
Espina Bífida 11
Hemiparèsia 3
Miopatia 1
P.C.I. 19

Amb discapacitat motòrica

Alumnat atès

T. Específic Llenguatge 3
Disàrtria 10
T. Simple Llenguatge 15
Disfonia 3
Disfèmia 2
Alteració de la parla per
distròfia muscular 8

Trastorns del llenguatge i de la parla

Atenció a la Diversitat JOAN COMÈNIUS Una escola inclusiva


- Cooperativa com a forma d’organització
- Naix al 1983
- Projecte educatiu de caràcter
científic
laic
integrador
immerso en la realitat social que l’envolta
- Formació de xiquets i xiquetes com a éssers humans en totes les seues domensions

El començament i el nou pla escolar


- Cooperativa com a forma d’organització
- Naix al 1983
- Projecte educatiu de caràcter
científic
laic
integrador
immerso en la realitat social que l’envolta
- Formació de xiquets i xiquetes com a éssers humans en totes les seues domensions

El començament i el nou pla escolar

Escola inclusiva-Primers alumnes amb diferents patologies i per tant amb diferents necessitats.

-Centre d’Integració Educativa preferent d’alumnes amb discapacitat motòrica

- Al 1986 es publicà la Llei d’Integració Escolar.

- Reconeixement legal de la nostra realitat.


Escola inclusiva-Primers alumnes amb diferents patologies i per tant amb diferents necessitats.

-Centre d’Integració Educativa preferent d’alumnes amb discapacitat motòrica

- Al 1986 es publicà la Llei d’Integració Escolar.

- Reconeixement legal de la nostra realitat.


Escola inclusiva-Primers alumnes amb diferents patologies i per tant amb diferents necessitats.

-Centre d’Integració Educativa preferent d’alumnes amb discapacitat motòrica

- Al 1986 es publicà la Llei d’Integració Escolar.

- Reconeixement legal de la nostra realitat.


Entorn escolar

Ubicat a un barrio de la perifèria més pròxima de la ciutat de València.

- Població molt heterogènia:
- Treballadors fonamentalment,
- immigrants,
- professionals i sectors de la classe mitjana (recentment),
- sectors marginals (minoritaris).

- Població escolar molt diversa.

Flexibilitat

- Amb aquestes característiques:
una metodologia activa
un currículum obert

- Proporcionar una educació igualitària.

- Escola democràtica i integradora.

- Necesitat de la Flexibilitat en tots els àmbits: infraestructura, recursos materials, organització escolar, programació i avaluació, metodologia.

Dues unitats de recolçament a la integració a l’etapa d’Educació Infantil i Primària
Dues unitats de recolçament a la Integració a l’etapa d’Educació Secundària
Sis unitats de Plurideficients
Una unitat de Programa de Diversificació Curricular (PDC)
Programa d’Acompanyament Escolar (PAE)-Contracte Programa

Recursos
Full transcript