Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Zasady projektowania i architektury zrównoważonej w bibliot

No description
by

Danuta Gurdak

on 14 September 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Zasady projektowania i architektury zrównoważonej w bibliot

Zasady projektowania i architektury zrównoważonej w bibliotekach akademickich z wolnym dostępem do zbiorów –przykłady realizacji

Agnieszka Bobruk
Biblioteka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Danuta Gurdak
Biblioteka Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

Konferencja naukowa
Biblioteki Uniwersyteckiej w Olsztynie

Ewolucja nowych przestrzeni bibliotecznych
Od założeń do praktyki

Olsztyn, 14-15 września 2017 r.

Biblioteki

Światowe standardy mające wpływ na współczesne budownictwo biblioteczne
zasady Harry’ego Faulknera-Browna i Andrew’a McDonalda
idea biblioteki otwartej
idea biblioteki jako miejsca
idea zrównoważonego rozwoju

Zrównoważona Biblioteka
lokalizacja, aspekt budowlany, zagospodarowanie działki
jakość przestrzeni wewnątrz biblioteki
sposób organizacji przestrzeni zasobów
ogólny rachunek zysków i kosztów

Prezentacja bibliotek
Dolnośląskie Centrum Informacji Naukowej i Ekonomicznej (Biblioteka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu)
Biblioteka Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
zasady „6L” w odniesieniu do prezentowanych bibliotek
wskazanie cech zrównoważonej biblioteki lub ich braku na obu przykładach

Wnioski

o czym powiemy?
Biblioteki
Biblioteki - ważne obiekty użyteczności publicznej nazywane „bramą do wiedzy” (gateway library), sprzyjające demokratyzacji informacji i wiedzy

Biblioteki – instytucje mające istotny udział w kształtowaniu procesów informacyjno-technologicznych (komputeryzacja, cyfryzacja, zasoby i standardy informacyjne, nowe metody i narzędzia informacji)

Biblioteki – ewoluujące w kierunku przestrzeni „miejsca”, zaspokajające potrzeby edukacyjne, intelektualne, kulturalne, związane z odpoczynkiem i rozrywką, życiem codziennym

Realizacje architektów wiążą wymiar fizyczny bibliotek ze światem wartości, nawiązują do konotacji symbolicznych związanych z pojęciem „biblioteka”

Nowe obiekty biblioteczne nadają kształt przestrzeni kulturowej i społecznej

Walory bibliotek o niecodziennej, ikonicznej architekturze

Biblioteka Narodowa Łotwy w Rydze, budynek nazywany Zamkiem Światła

źródło: voyage.pl

projekt : Gunnar Birkerts, wzniesiona w latach 2008-2014
Biblioteka Uniwersytecka
we Fryburgu Bryzgowijskim

projekt: Degelo Archiekten, IttenBrechbühl, ukończona w 2015 r.

źródło: Uni Bibliothek (Freiburg), fot.: Jörgens.mi 
CC BY-SA 3.0

fot.: Sandra Meyndt

Biblioteka Uniwersytetu Helsińskiego nazywana „ceglaną bramą do wiedzy”

projekt: Anttinen Oiva Architects, ukończona w 2012 r.

źródło: Designboom ® fot.: Mika Huisman

wnętrze biblioteki

Światowe standardy mające wpływ na współczesne budownictwo biblioteczne

Zasady Harry’ego Faulknera-Browna
– wskazanie dobrych cech budynków bibliotecznych, odniesienie do założeń projektowych dotyczących konstrukcji, technologii i architektury wnętrz oraz organizacji przestrzeni, zapewnienie wielofunkcyjności wnętrza

Cechy jakości Andrew’a McDonalda
– odniesienie do cech jakości przestrzeni bibliotecznej ukierunkowanej na potrzeby i komfort użytkowników, zwrócenie uwagi na środowisko

Idea biblioteki otwartej
– likwidowanie barier przestrzennych i organizacyjnych pomiędzy książką a czytelnikiem, planowanie stref swobodnego dostępu do zbiorów, połączenie wszystkich części biblioteki w jedną całość

Idea biblioteki jako miejsca
– organizowanie przestrzeni społecznej, miejsca do pracy i nauki, działalności kulturalnej, kreatywnego działania, ale również ważnej, popularnej i lubianej areny spotkań zaprojektowanej tak, by zapewnić komfort użytkownikom oraz wyjść naprzeciw ich oczekiwaniom, preferencjom, gustom

Idea zrównoważonego rozwoju
– projektowanie „dobrej przestrzeni”, w taki sposób, by ograniczyć do minimum negatywne oddziaływanie na środowisko, z uszanowaniem lokalnej społeczności i dziedzictwa kulturowego, przy równoczesnym uwzględnieniu rachunku ekonomicznego (planowanie dobrej przestrzeni, która spełnia nasze oczekiwania, a jednocześnie nie odbiera szansy realizacji potrzeb następnych pokoleń)


Zasady zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do urbanistyki i planowania przestrzennego

Zwarta, a jednocześnie zróżnicowana funkcjonalnie zabudowa
na terenach uprzednio zainwestowanych

Dobre powiązania przestrzenne i komunikacyjne ze strukturą miasta

Wykorzystanie komunikacji publicznej i rowerowej jako podstawowej

Ulice przyjazne pieszym, atrakcyjne przestrzenie wspólne, podstawowe funkcje w zasięgu dziesięciominutowego spaceru

Użycie energooszczędnych i ekologicznych rozwiązań

W projektowaniu rozwój zrównoważony wyraża m.in. zasada 6L (Sarah Sayce)

likeability
loveability
loosefit
low energy
longevity
location sensitive
pozytywne wrażenia estetyczne – spełnienie oczekiwań, wymagań estetycznych i funkcjonalnych

odbiór zewnętrzny –pozytywne wrażenie, także efekt wow, oomph…

elastyczność – projekty łatwe do modyfikacji, unowocześniania, dostosowania do aktualnych potrzeb
energooszczędność - korzystanie
z nowoczesnych technologii
i odnawialnych źródeł energii

trwałość – wysoki poziom wykonania, przemyślana konstrukcja i użycie lepszej jakości materiałów, przekładająca się na bardziej trwałą
i tańszą eksploatację

lokalizacja – konieczność uwzględnienia struktury miasta, kontekstu przyrodniczego i kulturowego

Zrównoważona biblioteka

lokalizacja – na obszarach multifunkcjonalnych, położonych w centrum miasta, w dobrej relacji do pozostałych obiektów uczelni, biblioteka wpisana
w istniejący kontekst, czerpiąca z innych, otaczających ją obszarów aktywności

aspekt budowlany – użyte materiały i rozwiązania techniczne dobrej jakości,
z poszanowaniem dla środowiska przyrodniczego, ekologiczne, jednak obliczone na zysk ekonomiczny np. ze zredukowanego zużycia energii

zagospodarowanie działki – realizacja nie tylko samego budynku, ale także jego otoczenia

jakość przestrzeni wewnątrz biblioteki – rozwiązania funkcjonalno-użytkowe gwarantujące prawidłowe działanie biblioteki, komfortowe i bezpieczne środowisko pracy, nauki i czasu wolnego, atrakcyjne, odpowiednio wyposażone, dobrze wpływające na nastrój i kreatywność, dostosowane do potrzeb
i oczekiwań różnych kategorii użytkowników, przestrzenie zróżnicowane, wielofunkcyjne, estetyczne

sposób organizacji przestrzeni zbiorów – zbiory w wolnym dostępie zorganizowane wg przyjaznej klasyfikacji, przestrzenie zasobów połączone
z czytelniami w strefach wolnego dostępu, miejsca do pracy indywidualnej
i grupowej, infrastruktura telematyczna zapewniająca dostęp do zasobów elektronicznych, przestrzeń bezpieczna dla zbiorów, możliwość rearanżacji

ogólny rachunek zysków i kosztów w ujęciu ekonomicznym, społecznym

Biblioteka Dolnośląskiego Centrum Informacji Naukowej i Ekonomicznej

Projekt: Archimedia, realizacja: 2011 r., powierzchnia: 8 200 m², pojemność: 439 tys. woluminów książek i czasopism, położenie: na terenie kampusu Uczelni, w centrum miasta

Widok z boku budynku

Widok od strony kampusu

Patio

Patio

Piętra połączone wewnętrznymi schodami

Piętra połączone wewnętrznymi schodami

Strefa Wolnego Dostępu do zbiorów – II piętro

Strefa Wolnego Dostępu do zbiorów – I piętro
Czytelnia Czasopism i Zbiorów Specjalnych

Strefa Wolnego Dostępu
do zbiorów – I piętro

Strefa Wolnego Dostępu do zbiorów – II piętro

Drogowskazy

Przestrzeń pracownika - I piętro

DCINiE w nocy

Fotografie zamieszczone w prezentacji autorstwa : Paweł Mildner, Lucyna Wasylina oraz Ewa Mydlarz

plakat: Maciej Gradowski


Biblioteka Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II
w Krakowie w swej dawnej siedzibie –
w budynku Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej

źródło: Instytut Gość Media

oraz w nowym gmachu

fot.: Maciej Gradowski

Biblioteka Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

Projekt: Biuro Projektowe Ingarden & Ewý – Architekci, realizacja: 2010 r., powierzchnia: 8 900 m² na czterech kondygnacjach, pojemność: 500 tys. woluminów książek i czasopism, obliczony na 900 tys. do 1 miliona wol., położenie: peryferyjna lokalizacja w stosunku do Uczelni i centrum miasta, budynek zwrócony w stroną dalszej części nieistniejącego kampusu,
w bliskim sąsiedztwie III Kampus UJ i strefa ekonomiczna Krakowski Park Technologiczny, osiedla mieszkaniowe

fot.: Maciej Gradowski


Biblioteka UPJPII – widok od strony ciągów komunikacyjnych i osiedla mieszkaniowego

Gigantyczne świetliki w połaci dachu, różny stopień przeszklenia elewacji, opadający dach od strony południowej

fot.: Maciej Gradowski


fot.: Maciej Gradowski


Otoczenie biblioteki od strony wjazdu na parking

Food-truck’i cieszące się popularnością nie tylko wśród pracowników sąsiadujących budynków branży IT

fot.: Maciej Gradowski


fot.: Maciej Gradowski


Plan zagospodarowania otoczenia biblioteki i budek gastronomicznych

Wizualizacja: Amahoro Sp. z o.o.

Przestrzeń wewnątrz Biblioteki UPJPII

Jedna ze stref wolnego dostępu do zbiorów

fot.: Maciej Gradowski


Strefy wolnego dostępu
i pokoje do pracy indywidualnej

fot.: Maciej Gradowski


fot.: Maciej Gradowski


fot.: Maciej Gradowski


Zbiory w wolnym dostępie ułożone są według Klasyfikacji Dziedzinowej Biblioteki UPJPII

KDK – Klasyfikacja Dziedzinowa Książek
KDC – Klasyfikacja Dziedzinowa Czasopism

fot.: Maciej Gradowski

plakat: Maciej Gradowski

Przestrzeń wystawiennicza w holu biblioteki

fot.: Maciej Gradowski


W miejscu dotychczasowej szatni planowane jest utworzenie „wirtualnego muzeum sztuki sakralnej”

Fot.: Maciej Gradowski

Pod schodami tzw. święty sPokój, miejsce relaksu, czas na kawę, spotkanie…

Fot.: Maciej Gradowski

Niewykorzystana przestrzeń III piętra i różne pomysły jej zagospodarowania

fot.: Maciej Gradowski


źródło: Designboom ®


źródło: Agencja Gazeta

W centrum zrównoważonej biblioteki zawsze stoi człowiek jako jej użytkownik.

Dobra biblioteka to taka, która potrafi skutecznie zainteresować, przekonać
i związać ze sobą dużą liczbę użytkowników i spełnia ten warunek racjonalnym kosztem.

Biblioteki, usiłując dostrzegać szanse i zagrożenia, likwidując zauważone słabe strony, jak niewykorzystane przestrzenie, czy zaniedbane otoczenie, cały czas się zmieniają.

Biblioteki poprzez wartość podejmowanych działań nadają swoim przestrzeniom charakter miejsca.

Autorki przyjmują, że kluczem spinającym sposoby realizacji założeń początkowych
i organizacji przestrzeni bibliotecznych jest nieustanna gotowość na zmiany, spójna ze zmieniającym się duchem czasu – to jest ich elastyczność i staranie, by zrównoważone działania pozostawiły możliwość dalszego rozwoju przyszłym pokoleniom bibliotekarzy, dla dobra przyszłych pokoleń użytkowników bibliotek.

Dziękujemy za uwagę

Agnieszka Bobruk
a.liszka@bg.ue.wroc.pl

Danuta Gurdak
danuta.gurdak@upjp2.edu.pl

Biblioteka Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

fot.: Maciej Gradowski

Full transcript