Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Атомно ядро - Енергия на връзката

Стоян Марков
by

Tsveti Stoyadinova

on 29 October 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Атомно ядро - Енергия на връзката

Атомно ядро
Атомно ядро-Енергия на връзката
Ядрени сили
Масов дефект
Масовият дефект възниква в процеса на образуване на ядрото: при сближаване на нуклоните/протони и неутрони/ ядрените сили на привличане извършват положителна работа и началната нергия на системата намалява с определена величина.
Формула на Айнщайн
Енергия на връзката
Изотопи
Стоян Марков
Атомното ядро е центъра на атома. Размерите на ядрото са средно 100 000 пъти по-малки от самия атом. В състава му влизат протони и неутрони. Протонът има положителен заряд, а неутронът е електронеутрален.
Броят Z на протоните в ядрото е равен на броя на електроните в електронната обвивка на атома и определя химичните му свайства. (N = A - Z)
Атомите на един химичен елемент, които се различават по масовото си число А, се наричат изотопи на елемента.
В природата химичните елементи са смес от няколко изотопа. /тежка вода/
Връзката между протоните и неутроните в едно ядро се осигурява от т.нар.
ядрени сили
.
Свойства:
Силите не зависят от елекричния заряд;
Ядрените сили са сили на привличане и отблъскване;
Извън ядрото силите практически не действат.
1905г
. Алберт Айнщан е доказал, че масата на едно тяло може да се разгледа като константа само когато тялото се движи със скорост, малка спрямо скоростта на светлината във вакуум.
Анщайн установява, че масата
m
и енергията
Е
на едно тяло са свързани с формулата:
Енергия на връзката, която се пада а един нуклон в дадено ядро, т.е. отношението Δmc^2/A,
където А е масовото число, се нарича специфична енергия на връзката
Енергични състояния на атома:
основно
възбудено
Full transcript