Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

VMBO T3 - Malmberg - Arm & Rijk

No description
by

Jeroen Verstegen

on 3 October 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of VMBO T3 - Malmberg - Arm & Rijk

VMBO T3 - Malmberg - Arm & Rijk
Hoofdstuk 1: Arme en rijke Nederlanders
Hoofdstuk 2: Arm en rijk in Nederland en Europa
Paragraaf 1: Arm & Rijk in je eigen woonplaats
Programma:
Paragraaf 2: Veranderingen in de wijk
Programma:
Paragraaf 3: Herinrichting van de wijk
Titel: AK - 8 september - instructie 1.1
Hoe maak je aantekeningen?
Wat zet je in je aantekeningen?
Wat als je het niet bij kunt houden?
Introductie Arm & Rijk:
Hoofdstuk 1: Arme en rijke Nederlanders
Hoofdstuk 2: Arm en rijk in Nederland en Europa
Hoofdstuk 3: Arm en rijk in de V.S. en Nigeria

Arm & Rijk - Berlijn
Paragraaf 1: Arm en rijk in je eigen woonplaats
Welvaart:
economische rijkdom van een gebied
Welzijn:
woon-en leefomstandigheden in een gebied
Wie wonen in armere of rijkere wijken?
Wijken verschillen ook als je kijkt naar bewoners kenmerken:
- Economie (Inkomen, opleiding, werk)
- Samenstelling van de bevolking: veel ouderen/jongeren, veel
autochtonen/allochtonen
.
Bevolkingsdichtheid
: aantal inwoners per km2
Opdracht: vergelijk Vleuterweide met je eigen wijk met behulp van de kenmerken: wonen, werken, verkeer, recreatie en voorzieningen.
Gebruik eventueel je boek.
Aan de slag:
Maken: paragraaf 1.1
2. Aantekeningen maken
3. Introductie Arm & Rijk
4. Instructie paragraaf 1:
Je leert wat kenmerken zijn van arme en rijke wijken zijn.
Je leert welke mensen in welke wijk wonen.
Je leert hoe je kunt bepalen of een wijk arm of rijk is.
5. Aan de slag
Terugblik
Instructie paragraaf 2:
Je leert welke ontwikkelingen er zijn in de Nederlandse bevolking.
Aan de slag
Je leert welke gevolgen deze ontwikkelingen hebben op de leefbaarheid.
Terugblik:
Ontwikkelingen van de bevolking in Nederland
Ontgroening / vergrijzing
Het
aandeel
jongeren neemt af.

Gaat dus om het percentage jongeren in de gehele bevolking.
Gezinsverdunning
Aandeel allochtonen is gegroeid
Het aandeel ouderen in de bevolking neemt toe.

Door vergrijzing stijgen de sterftecijfers in de toekomst.
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/bevolking/cijfers/extra/piramide-fx.htm
Sommige wijken worden armer
Rijke mensen trekken weg naar rijkere wijken. Mensen met lage opleiding/inkomen, vaak van allochtone afkomst blijven. De wijk wordt eenzijdiger. De
leefbaarheid
neemt af en er treedt verpaupering op.
Extreem voorbeeld: Detroit (Amerika): Filmpje
Sommige wijken worden rijker
- Stadscentrum: relatief rijke ouderen gaan hier in appartementen wonen om dichtbij voorzieningen te wonen.
- Opgeknapte arbeiderswijken: wijken dichtbij de binnenstad waar veel jongeren wonen. Betaalbare woningen dichtbij het centrum. In Utrecht zie je deze ontwikkeling heel duidelijk in Lombok.
- Nieuwbouwwijken: aan de rand van steden en dorpen. Veel gezinnen met jonge kinderen (denk aan Vleuterweide).
De vraag van de paragraaf is: "Wordt deze wijk later een probleemwijk?" Met welke gegevens kun je hier nu meer over zeggen?
Aan de slag: maken opdrachten paragraaf 1.2
Programma:
1. Terugblik: veranderingen in de wijk
2. Instructie paragraaf 3:
Je leert welke wijken probleemwijken zijn.
Je leert op welke manier de overheid deze probleemwijken probeert aan te pakken.
Je leert wat een bestemmingsplan is.
3. Aan de slag
Bestemmingsplan
Bestemmingsplan
: nauwkeurig plan voor de inrichting van de ruimte in een gemeente, waaraan iedereen zich moet houden.
Probleemwijken
In Nederland kennen we twee verschillende soorten probleemwijken:
1.: De 19e- eeuwse arbeiderswijk: na de industriële revolutie was er behoefte aan woningen in de steden. Deze werden rond het stadscentrum gebouwd en waren van slechte kwaliteit. Hier wonen vooral mensen met lage inkomens.
2.: De woongebieden 1945-1970: na de Tweede Wereldoorlog (grote bevolkingsgroei) was er veel behoefte aan nieuwe woningen. Vanwege het grote aanbod werden veel flats gebouwd. Zijn nu vaak wijken waar veel mensen met lage inkomens wonen en zijn onveilig.
Bijlmer (woonwijk 1945-1970)
Verpaupering in de Bijlmer
Stadsvernieuwing in de Bijlmer
Oplossingen
-
Saneren
: wijk slopen en een nieuwe wijk opbouwen (wijken 1945-1970)
-
Renoveren
: bestaande bebouwing opknappen.
-
Restaureren
: het opknappen van huizen in de oorspronkelijke staat (oude stadscentra)
Introductie T3
1. Arm en Rijk - 11% SE
2. Bronnen van energie - 11% SE
3. Praktische opdracht - 7%:
- Onderzoek in tweetallen over één van de eerste twee onderwerpen.
- Topografie
4. Grenzen en identiteit - 11% SE
Elk thema bestaat uit drie hoofdstukken:
- Eigen omgeving.
- Nederland vergeleken met een ander gebied.
- Twee gebieden over de wereld worden vergeleken.
1. Introductie
2.1: Verschillen in welvaart

Hoe meten we welvaart?
We kijken naar:
Bruto binnenlands product (bbp)
: totale inkomen van een land.
http://www.indexmundi.com/map/?t=0&v=67&r=eu&l=nl
Programma
1. Terugblik
3. Instructie 2.1:
- Je leert op welke manier je welvaart kunt meten.
- Je leert welke verschillen in welvaart er binnen de EU zijn.
- Je leert welke algemeenheden er zijn in verschillen tussen welvaart.
4. Aan de slag
Bbp per hoofd:
inkomen gemiddeld per inwoner
Brp:
bruto regionaal product (totale inkomen per regio)
Gebruiksgoederen
: rijkere mensen kunnen meer kopen dan armen. Bijvoorbeeld: aantal computers per 1.000 inwoners.
Armoedegrens
: aandeel dat in arme omstandigheden wonen.
Terugblik hoofdstuk 1
5: In welke 2 gebieden vind je waarschijnlijk de meeste probleemwijken?
B (19e eeuwse arbeiderswijken
C (woonwijken 1945-1970)
4: Sprake van ontgroening of vergrijzing? Licht je antwoord toe.
Vergrijzing; jongeren neemt juist toe (categorie 0-15 jaar). Ouderen (categorie 25-45 jaar) gaat toenemen.
Verschillen in welvaart
Welvaart afhankelijk van
beroepsbevolking
(=mensen die kunnen en willen werken) in verschillende sectoren:
1. Diensten
2. Industrie
3. Landbouw
Drie patronen in welvaartsverschillen:
- Landen in West- Europa hebben een hoger inkomen dan de landen in Oost- Europa.
- Zuid- Europa liggen meer armere regio's dan in Noord- en West- Europa.
- Binnenlandse verschillen: rond de hoofdstad rijke delen, aan de grens armere gebieden.
Aan de slag
- Maken paragraaf 2.1
- Begrippenlijst
2.2: Verschillen in welzijn
Programma
1. Terugblik
2. Instructie paragraaf 2:
- Je leert hoe je welzijn kunt meten.
- Je leert welke verschillen er in Nederland zijn.
- Je leert welke verschillen er zijn in Europa.
4. Aan de slag
Terugblik
Wat is het verschil tussen BBP per hoofd en het totale BBP?
Welzijn meten
Om welzijn te meten wordt vaak de
Human Development index
(
HDI
) gebruikt. Deze meet de gemiddelde prestaties op het gebied van:
1. Onderwijs: Is er veel analfabetisme? In landen met een lager welzijnsniveau gaan weinig kinderen naar het voortgezet onderwijs.
2. Gezondheidszorg: hoe oud worden de mensen gemiddeld (
levensverwachting
)? Levensverwachting daalt bijvoorbeeld door een hoge
zuigelingensterfte
(sterfgevallen voor hun eerste levensjaar per 1000 inwoners).
3. Levensstandaard: hoeveelheid goederen en diensten die je voor een bepaald inkomen kunt krijgen. Welzijn hangt dus deels af van welvaart.
Verschillen in Nederland
- Tussen bevolkingsgroepen: arm/rijk, allochtonen/autochtonen
- Tussen gebieden: stad/platteland
- Steeds meer mensen sterven aan
welvaartsziekten
: hart- en vaatziekten/kanker.
Verschillen in Europa
Aan de slag:
- Maken toets hoofdstuk 1, zie magister
- Maken paragraaf 2.2
- Maken paragraaf 2.3
- Digitaal lesmateriaal
2. ELO
2.3: Verklaar de Europese verschillen
Programma
1. Terugblik
2. Instructie 2.3:
- Je leert welke economische oorzaken er voor de welvaartsverschillen zijn.
- Je leert welke politieke oorzaken er voor de welvaartsverschillen zijn.
- Je leert welke gebieden een sterke economische groei doormaken en welke gebieden minder sterk.
3. Aan de slag
3. Toets hoofdstuk 1
Terugblik
HDI wordt gemeten op basis van drie onderwerpen, welke?
1. Onderwijs (analfabetisme)
2. Gezondheidszorg (levensverwachting/zuigelingensterfte)
3. Levensstandaard
Verklaring van verschillen
Oost- Europa:
- Tot 1991 communisme:
Gelijkheid
Ging ten koste van de ondernemerschap van mensen --> achterstand in de economie.
Noord- west Europa
Lange tijd democratie, leiders worden gekozen. Welvaart is goed, groei is minder sterk.
Zuid- Europa
Landen hebben lange tijd dictaturen gekend. Leiders waren niet gekozen, maar bleven door geweld aan de macht.
Dit remde de economische ontwikkeling in Zuid- Europa
Papadopoulos, Griekenland
Salazar, Portugal
Franco, Spanje
Aan de slag
- Toets hoofdstuk 1 al ingeleverd?
- Maken: paragraaf 2.3
- Maken: paragraaf 2.4
- Week 44: toets hoofdstuk 2+3
D-toets
2.4: Invloed van de EU op welvaart en welzijn
Programma
1. Terugblik
2. Instructie 2.4:
- Je leert welke voordelen Nederland heeft van de EU.
- Je leert wat het Europese stimuleringsbeleid is.
- Je leert waar de ontwikkelingsgebieden liggen in Europa.
3. Aan de slag
Terugblik
1. In welke drie sectoren kun je werken?
2. Wat zeggen de sectoren over welvaart?
3. Hoe kun je verschillen verklaren m.b.v. de politiek?
Wordt Nederland rijker van de EU?
Nederland betaald meer geld dan men ontvangt.
Hoe profiteert Nederland dan van de EU?
1. Nederland profiteert van de arbeids- en afzetmarkt, Nederland is een handelsland.
2. Door lagere lonen in Oost- Europa komen producten goedkoper op de markt in Nederland.
3. Door het vrije verkeer van personen en goederen kun je makkelijk verhuizen naar andere landen.
Eu - beleid
De EU streeft naar meer gelijkheid, hoe doe je dat?
-
Stimuleringsbeleid
: bewoners van achtergebleven regio's krijgen hulp om meer welvaart te krijgen.
- Veel
regionale ontwikkelingsgebieden
in Oost- Europa krijgen extra steun.
Aan de slag:
- Maken: paragraaf 2.3
- Maken: paragraaf 2.4
- Maken: casusparagraaf 2.5
Hoofdstuk 3: Arm en rijk in de V.S. en Nigeria
3.1 Arm en Rijk in de V.S.
Programma:
1. Introductie:
2. Instructie:
- Wat is de situatie in de Verenigde Staten?
- Je leert welke verschillen er tussen arm en rijk zijn in de Verenigde Staten.
- Je weet hoe de verschillen tussen arm en rijk te verklaren zijn.
- 2doc: arm en rijk in LA
3. Aan de slag
Introductie
Washington D.C. - republiek
Bevolking Verenigde Staten
Groot land - grote verschillen
Rijke en arme Amerikanen
De verschillen tussen rijke en arme Amerikanen zijn groot: er is een grote
binnenlandse ongelijkheid
.
De koopkracht van arme Amerikanen is laag: ze kunnen gemiddeld weinig kopen: 1 op de 4 kinderen leeft met voedselbonnen!
Grote verschillen tussen staten.
Verklaar de verschillen
Om de binnenlandse ongelijkheid te verklaren kijken we naar de drie volgende factoren:
1. Politiek: elke staat mag zijn/haar eigen wetten bedenken, daardoor ontstaan grote verschillen tussen staten.
2. Economie: in gebieden waar veel mensen in de landbouw werken zijn de inkomens lager dan in gebieden waar veel mensen in de diensten werken.
3. Maatschappij: in de V.S. is de zwarte bevolking lange tijd gediscrimineerd en hebben daardoor nog een achterstand ten opzichte van de blanke bevolking.
Arm en Rijk in L.A.
Deze week:
- Maken: 3.1
- Maken: 3.2
3.2 Landbouw en Voedselproductie in de V.S.
- Hoe kun je je voorbereiden op de PTA-toets?
Studiewijzer: een hoop instrumenten
Programma
1. Terugblik
2. Instructie 3.2:
- Je leert welke soorten van ondervoeding en overvoeding er zijn.
- Je leert wat voedselzekerheid betekent en hoe die in de V.S is.
- Je leert de situatie in de landbouw in de V.S. kennen en wat schaalvergroting is.
3. Aan de slag
Terugblik
Arm en rijk in de V.S., grote verschillen, drie verklaringen:
Politiek: tussen staten ontstaan grote verschillen.
Economie: gebieden met veel landbouw zijn armer.
Maatschappij: de zwarte bevolking is lange tijd gediscrimineerd, daardoor achterstand.
Ondervoeding en overvoeding
Ondervoeding
: tekort aan voedsel
Overvoeding
: teveel aan voesel
Kwantitatieve honger
: te weinig voedsel
Kwalitatieve honger
: wel genoeg voedsel, maar te eenzijdig
Voedselzekerheid in de V.S.
Dagelijks voldoende, gezond en veilig voedsel, er wordt gekeken naar:
- Voldoende voedsel
- Gezond voedsel: overgewicht tegengaan
- Veilig voedsel: kwaliteit van het voedsel, bijvoorbeeld geen gifstoffen.
Landbouw in de V.S.
Specialiseren --> schaalvergroting --> arbeidsproductiviteit.
Meer produceren: bedrijf groter maken, schaal vergroten.
De productie per hectare per mens wordt groter, productiviteit neemt toe.
Aan de slag:
3.1 maken
3.2 maken
Samenvattingen
3.3 Wereldwijde invloed van de V.S.
Programma
1. Terugblik
2. Instructie:
- Je leert welke invloed rijke landen hebben op de ontwikkelingslanden.
- Je leert wat handelsbelemmeringen zijn.
- Je leert hoe je samenvattingen kunt maken.
3. Aan de slag
Terugblik
- Twee soorten ondervoeding:
1. Kwalitatief
2. Kwantitatief
- Landbouw in de V.S.:
Specialiseren - schaalvergroting - arbeidsproductiviteit
Ongelijkheid wereldwijd
Invloed van de rijke landen
Politiek:
Ontwikkelingshulp
Economie:
Handelsbelemmeringen
(economische maatregelen die de handel tussen landen beïnvloeden)
Van grondstof (landbouw) naar eindproduct (diensten)
Zoals
invoerrechten

Voordeel van de rijke landen
Aan de slag
- Maken: 3.3
- Maken: samenvattingen
Voorbeeld: 4TL
Samenvatten
Optie 1
Optie 2
3.4 Landbouw in de V.S. en Nigeria
Programma
1. Terugblik
2. Instructie 3.4:
- Je leert de situatie in Nigeria kennen.
- Je leert hoe rijke landen, zoals de V.S., invloed hebben op de landbouw in Nigeria.
- Hoe kunen landen zoals de V.S. de landbouw positief stimuleren in Nigeria.
3. Aan de slag
Terugblik
Hoe beschermd de V.S. zijn eigen boeren?
Handelsbelemmeringen
Wat zijn invoerrechten en hoe beperkt dit de Nigeriaanse boeren?
Belastingen die aan de grens betaald moeten worden, zodat de prijzen kunstmatig hoog gehouden worden. Daardoor kunnen de Nigeriaans boeren hun producten niet verkopen.
Exportlandbouw:
Cacao, rubber, palmolie en katoen.
Producten die verbouwd worden om te exporteren
Toekomst
Vrijhandel Fairtrade Ontwikkelingshulp
Verenigde Staten
Nigeria
Aardolie en aardgas
70% werkzaam in landbouw
Exportlandbouw
: cacao, rubber, palmolie en katoen
Landbouwbeleid:
exportsubsidies

Handelsbeleid:
invoerrechten


Multinationals kopen deel van exportlandbouw in op, waardoor de winst in handen komt van westerse bedrijven.
Aan de slag
Leren voor PTA-toets:
- Gebruik de studiewijzer!
Full transcript