Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Kontinensünk: Európa

No description
by

EDUKACIO Present Perfect

on 15 December 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Kontinensünk: Európa

Kontinensünk: Európa
EURÓPA
Határai:
Európa természetes határai a következők:
Nyugaton:
az Atlanti-óceán.
Délen
:
a Földközi-tenger, a Gibraltári-szorossal.
Keleten:
a Fekete-tenger a Boszporusszal és a Dardanellákkal, amelyek a Földközi- és a Fekete-tenger szorosai, köztük a Márvány-tengerrel. A Fekete-tengertől keletre húzódik a Kaukázus hegyvonulata, mely a Kaszpi-tenger partjáig magasodik. A Kaszpi-tengerben ömlik az Urál folyó, amely az Urál-hegységből ered. Ez a folyó és hegység választja el Európát Ázsiától. A kontinens északi partjait a hideg Jeges-tenger mossa.
Szigetei és félszigetei:
- Korzika
- Szardínia
- Szicília
- Kréta
- Ciprus
- Skandináv-fsz.
- Pireneusi-fsz.
Tengerek:
- Balti-tenger
- Földközi-tenger
- Fekete-tenger

- Északi-tenger
- Watt-tenger
- Bering-tenger
- Tasman-tenger

- Márvány-tenger
Földfelszín:
Partvonala: tagolt:A tagolt tengerpartot sok félsziget, sziget, öböl alkotja. A tagolt tengerpart hajózásra (kikötésre) alkalmas a tagolatlan nem.


Skandináv-fsz. és a brit-szigetek
:
vonalán hosszú keskeny mélymeredek falú tengeröblök:
fjordok
találhatók
Jégkorszaki jégtakaróglecserei mélyítették a völgyeket>>>elolvad a jég>>>öböllé vállt

Balti-teng.
: part vidék építőmunkája: épülő lapos parton hullámok kifutnak>>>lerakódik a homok>>>
turzások
alakulnak>>>elzárnak tengeröblöt akkor
lagúna
>>>szél tovább sodorja
dűne

Atlanti partvidéke
:
pusztuló magaspart
: tengerjárás, hullámok formálják
Népesség
: a lakosság egyenlőtlenül oszlik el. Nyugat sűrübben lakott>>>varos környékével osszeolvad>>>aglomerációk: várostömörüések jönnek létre
kelet: népsűrüség kicsi

Nyelv
:
indueurópai nyelvcsalád európában:

szláv, germán, újlatin, görög, uráli, finugor nyelvek.

Embertipusok:
északon
: magasabb bőrük hajuk szemük világosabb
délen
: alacsonyabbak , bőrük, hajuk, szemük, világossabb

Vallás:
keresztény: a legelterjetebb
iszlám: Balkán-fsz.-en
izraelita: európába szétszórtan
Földfelszín
Ősidő
ősföldek létrejötte>>>legrégibb területe: Balti-ősföld
ásványkincsek a földfelsín közelébe kerültek>>>könnyen ányázható
ásványkincsei: vasérc, nikkelérc, rézérc
Óidő
Ó iddőben keletkezett röghegységek: - Skandináv-hegység
- Brit-szigetek hegységei
- Francia-középhegység
- Ural
Kőszén telepek
Középidő
Tengeri üledéklerakódások>>>befedték az ősföld egyes részeit: - alföld
- hegységekbe gyűrődtek
üledékes közetei: - homokkő
- mészkő
- dolomit
Újidő
Harmadidőszak
Eurrázsiai hegységrendszer felgyűrődése: - Pireneusok
- Alpok
- Appenninek
- Kárpátok
- Dinári-hegység
- Balkán-hegység
- Kaukázus

ásványikincsek: - barnakőszén
- kőolaj
- földgáz
Negyedidőszak
Jégtakaró formálta: - Skandináv-hg fennsíkjai
- Kelet-európai-síkság
- Finn-tóvidék

moréna: jégtakaró által keletkezett kőzet törmelék

- gleccserek>>>völgyeket, tavakat alakítanak
- lössztakaró
- futóhomok

Jégkorszak után elolvadt jég súlya>>>emelkedik a felszín>>>kialakul a mai álapot
Éghajlat
Éghajlata
Két övezet Európában: - hideg öv
- mérsékelt öv
éghajlatra hatással van: - Atlanti-óceán
- meleg É-atlanti áramlás
Hideg éghajlati öv
Sarkör közelében: tundra: - növényzete: tundra

Hideg mérsékelt öv: tajga: - növényzete: tajga

Valódi mérsékelt öv
Három éghajlat:

1., Óceáni:

hőmérséklet
: - nyár hűvös
- tél enyhe
- kicsi hőingás

Nyugati
szél
(párás)

Csapadék
: - sok
- egyenletessen oszlik el

folyók
: - bővizűek
- egyenletes vízjárás

növényzet
: - lombhullató erdő

Talaj
: - barna erdőtalaj
2., nedves kontinentális:
hőmérséklet
: - nyarak melegek
- telek hidegek

Csapadék
: - kevesebb

folyó
k: -ingadozó vízjárás

növényzet
e: - lombhullató erdő
- erdős puszta

talaj
: - barna erdőtalaj
3., Száraz kontinentális:
hőmérséklet
: - nagy évi közepes hőingás

Csapadék
: - kevés
- egyenlőtlen csapadék eloszlás

növényzet
: - füves puszta

Talaj
: - feketeföld

folyók
: - ingadoz vízjárás
Meleg mérsékelt öv
éghajlat: mediterrán

hőmérsékle: - nyár forró
- Ősszel télen csapadék

növényzet: - keménylombú erdő

Nyugati szél

folyó: - erősen ingadozó vízj.

Talaj: - terra rossa és fahéj színű
Vízhálózat
Folyók:
Volga
: leghosszabb folyó, delta tork.>>>Kaszpi-teng.

Duna
: Európa fő folyója
Deltatorkolat>>>Fekete-teng.

Rajna
: Ny-Eu. leghosszabb folyója

Ebro
: D-Eu. folyója, >>>Földközi-teng.


: Adriai tengerbe ömlik


Folyók többsége ha a nyílt óceánba>>>tölcsértork., Földközi-teng.be folyik>>>deltatorkolatúak
Tavak:
Északon: jégvájta mélyedések
pl.:
Lagoda
: legnagyobb tó

T
engerszemek:
Magas hegységekben található kristálytiszta vízü tó, medencéit jég vájta ki
Európai unió


- Bíróság:
Szerep
: Gondoskodik arról, hogy az európai uniós jogszabályokat minden tagállam azonossan értelmezzen és alkalmazza. az uniós országok és intézmények betartsák az EU-s jogszabájok rendelkezéseit.
Tagok bíróság
: Tagállamonként: - 1 bíró
- 11 főtanácsnok
Törvényszék
: 56 bíró
Számvevőszék

Szerep
: - ellenőrzi az uniós pénzforrások beszedése és felhasználása során nem történt-e szabálytalanság
- segíti az uniós pénzgazdálkodás javítását
Elnök:
Klaus-Heiner Lehne
Tagok:
tagállamonként egy fő
Az Európai Külügyi Szolgálat (EKSZ):
az Unió külügyi és biztonságpolitikai fő képviselőjének munkáját segíti. Ő felel a közös kül- és biztonságpolitikáért, illetve biztosítja az EU külső fellépéseinek egységességét és koordinációját.
Európai Központi Bank:

Szerep:
az euró kezelése, az árstabilitás fenntartása, valamint az EU gazdasági és monetáris politikájának meghatározása és végrehajtása
Elnök:
Mario Draghi
Tagok:
az EKB elnöke és alelnöke, valamint az összes uniós tagország központi bankjának kormányzója
Alapítás éve:
1998
Szerep:
munkaadói és munkavállalói szervezeteket és más érdekcsoportokat képviselő tanácsadó szerv
Elnök:
Georges Dassis
Tagok:
350 fő az uniós tagországokból
Európai Gazdasági és Szociális Bizottság
Szerep:
biztosítja, hogy az uniós intézmények és szervek a személyes adatok kezelésekor tiszteletben tartsák a polgárok magánélethez való jogát
Európai adatvédelmi biztos:
Giovanni Buttarelli
Helyettes biztos:
Wojciech Wiewiórowski
Európai Adatvédelmi Biztos
Az Európai Parlament
(EP): - az Európai Unió (EU) parlamentáris testülete, amelyet az EU állampolgárai közvetlenül választanak 5 éves időtartamra. Az Európai Unió Tanácsával, és az Európai Bizottsággal együtt alkotja az EU törvényhozói hatalmi ágát. Hivatalosan a székhelye
Strasbourg
, de Brüsszelben is ülésezik.
Szervek:
Miniszteri Tanács:

Az Eu központi döntés- és törvényhozó szerve
Európai Tanács:

A tagországok állam/kormány főiből álló testület


politikai döntéseket hoz
Európai Bizotság:

Tagjait a tagországok kormányai delegálják
- végrehajtó testület: feladata szerződések/rendeletek betartása
Észak-európa
Dánia
Norvégia
Svédország
Finnország
Partjai: - kereskedelmi hajóparkok
-
halászpartok

- kőolaj és földgáz

- rövid nagyerejű folyók>>>olcsó
vízenergia
erre épül: - alumínium kohászat
- szinesfémkohászat
- elektrokémia

Fővárosa:
Oslo
Gépipar: - nagy szaktudást igényel>>>munkaigényes gépipar
>>>>alapja: hazai vasérc

Vegyipar: - gyógyszer
- robbanó anyag

Könnyűipar: >>> faipar: - gyufagyártás
- bútorgyártás (IKEA)

Fővárosa:
Stockholm
Legnagyobb kikötőváros:
Göteborg
Faipari exportok ( treületének 2/3 erdő): - fűrészáru
- cellulóz
- papírkivitel

Sokféle érc>>>feldoldozás: Botteni-öböl

jelentős hírközlő rendszer (NOKIA): - gyártása
- üzemeltetése
- értékesítés

Fővárosa:
Helsinki
Kitűnő mezgaz.:
- ország fele:
szántóföld
>>>sajátos
szövekezeti rendszer:
-
parasztok tulajdona a föld
, használnak: - vetőmagot
- műtrágyát
- gépeket (dán szövetkezet adja)
- argotechnika alkalmazása
- vezető ág az állattenyésztés: - magas tejhozam

- tojás
- tejtermék
- baconszalonna
ipar: mikroelektronika

Fővárosa:
Koppenhága
Anglia
Elhelyezkedés
területe: - 243 610 km
- két nagy sziget és több száz kis sziget

Európához a
La Manche
csatornaval kapcs.

-fjordok>>>tagolt, északi partvonal
-tölcsértorkolatok
Brit-szigeten fekszik: - Írország és UK
- UK
: - Skócia
- Anglia
- Wales
- Észak-Írország

hegyvidékek: - óidei jég formálta, pl.:
Pennine-hegység

Síkság: - legjelentősebb:
Londoni-medence:
negyed időszak, folyók töltötték fel

Főváros: London
2
fő energia hordozók: - kőolaj
- földgáz
- feketekőszén
- hasadó anyagok
- atomerőművek>>>villamosáram-termelése
Gazdaság
Ipar
Mezőgazdaság
Glasgow
: vas és színesfém kohászat
Birmigbham
: legnagyobb ipari központ
Wales
: behozott nyersanyagok feldolgozása: - fémfeldolgozás
- vegyipar

nehéz ipar szerkezete átalakul

feldolgozóipar: legfontosabb ága: gépipar (hazai nyersanyag)

elekrotechnika: - híradástechnika
- számításthecnikai
- orvosi eszközök

könnyű ipar: - textil ipar,
Manchester
angol farmok: - gépesített
- műtrágyát használ
- nemesített vetőmagot használ

Dél-keleten: - árpa
- búza
- burgonya

Észak- nyugaton: - juh tenyésztés
- szarvasmarha
- hússertés
- pulyka
- versenyló
Nagy-Britannia és Észak-Írország,(az Egyesült királyság)
Franciaország
Természeti adottságok:
Hegyek:
-
röghegységek
: - Ardennek
- Francia-középhegység
- Bretangne
-
gyűrthegységek
: - Alpok, (legmag.csúcs: Mont Blanc)
- Pireneusok

Medencéje: - Párizsi-medence

Éghajlata: -
óceáni
: nyugaton
-
nedves kontinentális
: Párizsi med.
-
mediterrán
: földk.teng.nél
-
hegyvidéki

Jelentős folyói: - Szajna
- Rhone
- Rajna
Ipar: - vaskohászat
- uránérc készlet>>>villamos energia>>>atomerőművek (szolgáltatják)
- aluminíumkohászat
- kőszén
- kőolaj
- földgáz
- nagyesésű folyók>>>
vízenergia [árapályaerőművek]

gépipar: - autógyártás
- elektromos gépek
- számítógépek
- atomipar
- hadiipar
csúcstechnológia: - űrtechnika
- haditechnika


Lotaringia: jelentős nehéz ipar
Marseille, Le Haver: hajógyártás
Lyon: textilipar
Párizs: kozmetika, divat
Strasbourg:
E
urópa
P
arlament székhelye


Mezőgazdaság: - export cikk: - gabona
- szőlő
- bor>>>konyak, pezsgő
szántókon: - cukorrépa
- burgony
- napraforgó
- búza
- kukorica
Dél- és Kelet-európa
Természeti kép
Karsztosodás: a kőzetek és a víz kölcsönhatásának eredménye. Repedésekbe beszivárgó szén-dioszod tartalmú víz oldja fel a mészkövet

- Karrok: mész kioldódása miatt folyamatossan táguló zegzugos barázdák
- Víznyelők: tölcsér alakú mélyedések ahova beszivárog a víz
- Dolinák: felszín tál alakú mélyedései
- Barlangok: víz oldó és romboló munkája>>>hegyben lévő lyuk
- Cseppkövek: oldott mészkő tartalmú karsztvíz, ami lecsepeg a sziklafalról
- Barlangi patak: a felszín alatti vizek egyesülése
- Karsztforrás: barlangi patak felszínre törése
Karsztosodás
Éghajlat
Mediterán:
- évszakok: - tavasz: - forró
- rövid
- korai
- nyár: - száraz
- ősz: - meleg
- tél: - enyhe
- csapadékos
- természetes növénytakarója: - örökzöld
- keménylombú erdő
talaja: vörös talaj (Terra rossa)

Kontinentális:
- évszakok: - tél: - sok csapadék
- nyár: - kevés csapadék

vízjárása: ingadozó
Full transcript