Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Historiska processer & teman

Kategorisering av kursinehåll för Historia 1b & 1a1
by

Kristofer Pennegård

on 19 March 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Historiska processer & teman

Förhistoria Antiken Medeltid Renässans Upplysning Krigens tid Modern tid Människan Samhället & makten Upptäckter & teknik Miljö Källkritik Början i jägar- & samlarsamhället. Hur var livet här? Relationerna mellan män & kvinnor? Hur såg de tidiga jordbrukssamhällena ut? Demokratin i Aten & den romerska republiken? När så antikens samhällen går under, får vanligt folk det bättre? Varför kallas medeltiden ”den mörka perioden”? Religionen har blivit ett allt striktare inslag i människors liv, men fortsätter det så? Vad är det där med individualism? Upplysningen var en period av vetenskap och begynnande humanism, men hur påverkades samhällets normer? Industrisamhällets betydelse för individer och olika grupper. Vilka var folkmordens aktörer? Kvinnorörselsens uppkomst. Efterkrigstiden präglas av en kamp för välfärd & jämställdhet. Hjälper eller stjälper konsumtions-samhället? Och vad är egentligen medelklassen? Övergången till jordbrukssamhälle sker inte utan bekymmer. Leder överklassens uppkomst till ett jorbdukssamhälle eller tvärtom? Vem har egentligen makten i den grekiska demokratin eller i den romerska republiken? Om slavekonomi & imperiernas uppkomst Olika imperier dominerar i årtusenden den eurasiska kontinenten. Varför blir Europa i stället uppdelat i feodalsamhällen? En särskild form av stat dominerar i Europa. Denna utveckling drivs genom krig, strävan efter monopol och så småningom kolonialism. Upplysningstankar - hur ska vi egentligen styra våra stater? Europeiska kolonialvälden börjar kontrollera världsekonomin. Fascism & diktaturer ställs mot den moderna demokratin & kommunismen. Detta leder till världskrig & folkmord! Världen återhämtar sig från det stora kriget. Hur ska vi se till att det inte händer igen? Demokratisering eller planekonomi? Ett kallt krig! Mänsklighetens största "språng" - från jägar- & samlarsamhälle till jordbruk. Dessutom börjar man bearbeta metall! Skriftspråket öppnar nya möjligheter. Kunskapen börjar spira: grekiska filosofer & ångmaskiner i Egypten? Järnet! I Europa: vetenskapligt förfall. I stället utvecklas jordbruket. Hur långt har man kommit i Kina? Europa lånar & utvecklar: krut & böcker! Åter till antikens litteratur. Återföds den europeiska vetenskapen? Den industriella revolutionen i Europa. Vad spelade egentligen kolet för roll? Ångmaskiner & fartyg av järn! Transportrevolutionens konsekvenser för den utomeuropeiska världen. Massmedia & massförstörelsemaskiner! Det moderna industrisamhällets betydelse. Dessutom militär upptrappning, rymdresor & sociala medier... Det tidiga jordbruket - en tid av återkommande katastrofer. Dessutom om sjukdomar & epidemiers uppkomst. Antikens civilisationer vandrar vidare i samma spår - avskogning, erosion & jordbrukskris! Pestens konsekvenser för Europa. Vilken roll spelade klimatet? Dessutom skiftesbruk & skogarnas återkomst. En inledning av kolonialismens trauman. Sjukdom i amerika & en berättelse om kaniner & rävar... Fossila bränslen gör att Europa kan bryta sig fria från den biologiska regimen. Om industriella revolutionens konsekvenser. Massiv miljöförstörelse i industrinationer! Dessutom förvärras läget i forna kolonier.
Hur påverkas miljön av de stora krigen? Om klimathotet, miljörörelsens uppkomst och hurvida det går att lösa problemen som hopar sig vid horisonten... Kan vi verkligen veta något om förhistorien? Om analogier & antropologi. Om historikern Tacitus; hur hans texter använts av bla. nazistpartiet och varför han egentligen skrev sina texter... Islams expansion & källkritik. En övning i historiebruk & i vilken utsträckning man ska lita på auktoriteter. Hur tolkar vi historiska källor? Dessutom tittar vi på de delar Gustav Vasas propaganda som lever kvar i läroböcker. Finns det verkligen nutida försök att rättfärdiga slaveriet? Och kan man höra de afrikanska slavarnas röster? Nazistpropaganda, revisionistisk historieskrivning och peer review. Varför använder det grekiska nazistpartiet Gyllene gryning antiken som förebild? Historiska processer Enligt ämnesplan & läroplan finns det ett antal aspekter av historien som behöver tas i beaktande av mig som lärare. För att kunna följa historisk förändring & skeenden över tid på ett antal centrala teman av historien delar jag upp innehållet i 4 teman. Dessutom kopplar jag återkommande övningar i källkritik & historiebruk till dessa skeenden under samtliga epoker. teman i undervisningen & Förhistoria Antiken Medeltid Renässans Upplysning Krigens tid Modern tid Förhistoria Förhistoria Förhistoria Förhistoria Antiken Antiken Antiken Antiken Medeltid Medeltid Medeltid Medeltid Renässans Renässans Renässans Renässans Upplysning Upplysning Upplysning Upplysning Krigens tid Krigens tid Krigens tid Krigens tid Modern tid Modern tid Modern tid Modern tid
Full transcript