Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Schuldhulpverlening

No description
by

Mandy Slaats

on 20 May 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Schuldhulpverlening

MAatschappelijke organisaties
Schuldhulpverlening
Regie van Beleid
Schuldhulpverlening
- wettelijke verantwoordelijkheid gemeente
- verplichting tot beleidsplan integrale schuldhulpverlening
- Beleidsplan schuldhulpverlening 2012 - 2014
> moet geëvalueerd en geactualiseerd worden
Frank Janssen - beleidsmedewerker WWB
Mandy Segers - bestuursadviseur
Planning
Overleg opdrachtgever
Actoren, rollen en bevoegdheden

Vragen?
Opdrachtgever = Peter Marx, directeur BS
Aandachtpunten:
- positievere benadering
- kaders meenemen zoals regisserende gemeente (Om! campagne) en welzijnskoers
- nieuw college (planning)


Initiatieffase
- collegevoorstel
- overleg:
- hoofd afdeling
- ambtelijk opdrachtgever
- team(leider)
- overleg wethouder (nieuw college)
- treffen voorbereidingen vervolg


Collegevoorstel
Doel: plan van aanpak vast laten stellen door college

Kaders: strategische visie, welzijnskoers, kerntakenboek (regisseursrol), armoedebeleid en coalitie-akkoord


- o.a. AMW, Wel.kom, Kredietbank, woningcorporaties
- soms opdrachtnemer
- signalerende rol
- bron van kennis
- gedeeltelijk vertegenwoordigd in KLANKBORDGROEP
- klanttevredenheidsonderzoek
- gesprekken met huidige klanten en voormalige klanten

Schuldenaren
- signalerende rol
- gesprekken met belangrijke (lokale) schuldeisers (bv. woningcorporatie)
- verder onderzoeken welke partijen we gaan spreken

Schuldeisers
- Cliëntenraad WWB, Stuurgroep Armoedebeleid
en Maatschappelijk Platform
- Clientenraad en stuurgroep: officiële
adviesorganen
- vertegenwoordiging in tijdelijke klankbord-
groep Schulphulpverlening

Inspraak- / adviesorganen
- landelijke belangenorganisatie schuldhulpverleners
- kenniscentrum
- Roermond is lid van deze vereniging
- gedragscode

NVVK
- kaderstellend
- besluitvormend
- signaleren ontwikkelingen
- 2 'informele' bijeenkomsten voor raads- en commissieleden
Gemeenteraad
Mei initiatiefase (start klanttevredenheids-
onderzoek - KTO)
Juni collegevoorstel en start beeldvormingsfase
Juli beeldvorming (resultaten KTO bekend)
Aug beeldvorming
Sept beeldvorming
Okt oplossing
Nov afronden beleidsplan
Dec besluitvorming college- schuldhulpverleners
- hoofd afd. en teamleider
- werkgroep
- overleg beleidskaders welzijn

afdeling sociale zaken (en welzijn)
Full transcript