Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Training 'jezelf als instrument'

Training de-escalerend werken met LVG jongeren; 'jezelf als instrument'
by

Bodo Bombosch

on 8 July 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Training 'jezelf als instrument'

Training 'jezelf als instrument'
10:15
12:15
11:15
14:15
13:15
Wat gaan we doen?
Spanning signaleren bij jezelf
Stap 1. is altijd zelfcontrole
Reguleren van de spanning van de jongere Stap 2. non-verbaal spanning reduceren
stap 3. de-escalerende gedragsinstructies
In groepjes van vier uitwerken voor eigen casus
-Pauze- 20 min
Eigen casussen onderzoeken
Verder in de praktijk
Even terug naar de cursus de-escalerend werken. Wat leerden we en wat weten we nog?
Spanningpiramide jongere
Michaelshoeve 2013
Wanneer loopt voor jou de spanning op? Wat gebeurt er met je als de spanning oploopt? Hoe loop je rond? Wat kan je nog wel en wat lukt niet meer?
Wat betekent dit voor jou op momenten van oplopende spanning? Hoe kun je hieraan invulling geven/wat doe je ermee?
Wat heb je nodig van een ander?

Jezelf als instrument: ben je je bewust van je eigen spanningsniveau?

Hoe hoger je eigen spanningsopbouw is, hoe minder je nog gebruik kunt maken van handelingsalternatieven (jouw reactierepertoire neemt sterk af)

Hypothese: (omgekeerde piramides: jongere en begeleider)
Pauze
20 min
+
=
Verder in de praktijk
Hoe neem je de dingen mee je team in. Hoe ga je ervoor zorgen dat je als team actief wordt in het zien van en reflecteren op jezelf als instrument.
Deel in je team de informatie bladen uit en loop ze met hen door. Vertel aan collega's dat je de training hebt gedaan en wat je hebt geleerd. Pas het toe in de praktijk en grijp overleg momenten aan om je kennis te delen. De oefening met coach kan je doen in een team vergadering of op een team dag.
de-escalerende gedraginstructies
Wat is non-verbaal gedrag? tot 70% van je communicatie. Dat betekend dat het gesproken woord de boodschap alleen maar kan versterken!
Gebruik je ruimtelijke positie, stemgeluid en oogcontact, mimiek, bewegingen en fysiek contact.
Tijdens incidenten
1. extra afstand ten opzichte van jongere
2. langzaam uitgesproken woorden en zinnen
3. een toonhoogte die aan het eind van de zin of woord omlaag gaat
4. oogcontact dat iets minder frequent en indringend is dan gebruikeijk
5. trage, stroperige bewegingen
6. terughoudendheid ten aanzien van fysiek contact
korte gedrag instructie
verkorte gedrag instructie
verkorte gedrag instructie tijdens inadequaat gedrag met acuut karakter
Onderscheid inhoud en betrekking van boodschap
De nieuwe autoriteit
Aanwezigheid
Routine
Netwerk
Zelfcontrole
Fysiek, systemisch en emotioneel
''Hier ben ik, ik geef niet toe en ik geef niet op''
Oplettendheid, aanwezigheid, bescherming
Hoe moeilijker het wordt hoe groter de aanwezigheid
Regelmaat en dagelijkse routine voorkomt strijd en geeft rust.
Het netwerk is de steun voor de opvoeder.
Doorbreken van geheimhouding
Netwerkvorming
Netwerkacties
'It takes a village to raise a child'
De grootste controle heb je over jezelf
Smeed het ijzer als het koud is
Niet winnen volhouden
Wees transparant
Haim Omer
De wanhopige ouder
Straffen en/of toegeven

Onmacht en hulpeloosheid
Zachte aanpak
Harde aanpak
Complementaire & symmetrische escalatie
Voorbeeld escalatie

Reactie jongere

Schreeuwen
Gebruikt fysieke middelen
Stelt voorwaarden
Negeren
Reactie ouder

Negeren
Jezelf beschermen zonder fysiek reactie
Niet op in gaan en hier geen reden voor geven
De tijd die je stelt vol maken
Technieken
De sit in
De telefoon ronde
Volgen
De staking
Weigeren van bevelen
Verzoen gebaren
Slot en Spanjaard
1. maak contact
2. zeg wat de jongere wel goed doet
3. zeg wat de jongere niet goed doet of nalaat
4. benoem het adequate gedrag in deze situatie
5. geef een waarom
6. versterk elke gedraging in de gewenste richting
1. maak contact
2. benoem het adequate gedrag in deze situatie
3. geef een waarom
4. versterk elke gedraging in de gewenste richting
1. instrueer gedrag dat voor de jongere makkelijk uitvoerbaar is
2. bouw via een aantal instructies gedrag op dat het probleem uitsluit
3. gebruik spanning reducerende non-verbale signalen
4. blijf bij het onderwerp (geen discussie)
5. maak de situatie voorspelbaar door steeds te vertellen wat de volgende stap is
Het stopteken
1. handen omhoog naast gezicht
2. handpalmen naar buiten
3. ellebogen naar binden, armen in verticale positie
Veiligheid voor jezelf, de non-verbale uitdrukking hiervan is stop, kom niet dichterbij en rustig maar.
Het schepje
1. onderarmen omlaag, handen iets uit elkaar boven de knieën
2. handpalmen naar buiten
3. ellebogen naar binden, verticale armen
spanning reducerende non-verbale signalen
Woorden worden vaak onbewust ondersteund door een non-verbale houding. Jongeren reageren vaak sterker op non-verbaal gedrag, vooral wanneer de spanning oploopt.

Daarom is het erg belangrijk je bewust te zijn van je eigen non-verbale houding.
Positie in de ruimte
Hoe dichterbij je staat, hoe meer indruk je woorden maken.
Omgekeerd geld hoe verder weg, hoe minder indruk. Daarnaast wordt je toon vaak harder en stelliger (agressief) en is de kans groot dat een derde je hoort en er storend op reageert.
Optimaal is één tot anderhalf meter, bij hoge spanning iets meer.
Ga niet recht tegenover de jongere staan, positioneer je meer zijwaarts (boosheid heeft ruimte nodig en richt zich naar voren), sta stevig.
Stem af op de jongere, ga zitten als deze ook zit, zorg dat je ongeveer op oog hoogte bent met de jongere.
Zorg voor een prikkelarme omgeving, probeer de jongere mee te nemen naar een andere ruimte. Geef zo mogelijk altijd voorrang aan de dagelijkse routine.
Snel gesproken woorden suggereren haast of emotie
langzaam gesproken woorden suggereren rust en vanzelfsprekendheid.
Rustige toon, als de toon aan het einde van de zin omhoog gaat suggereert dit een vraag, juist naar beneden maat een stellige indruk; punt uit.
Trage stroperige bewegingen suggereren rust en zelfverzekerdheid.
Snelle, onverwachte bewegingen suggereren haast en paniek, maar kunnen ook voor onveiligheid zorgen bij jongeren met een traumatisch verleden omdat ze agressief en aanvallend kunnen worden geïnterpreteerd.
Let ook op een opgeheven hand of arm, die wordt snel verkeerd geïnterpreteerd en/of weg geslagen. Net zo is het wijzen met de vinger een ‘don’t ’.
Aanraking is gezond en iedereen heeft er behoefte aan.
Bij spanning is het goed hier voorzichtig mee te zijn omdat er vaak juist ruimte gevraagd wordt.
Ook oogcontact is voor ons relatief gebruikelijk, maar kan bij hoge spanning te indringend ervaren worden.
Oog contact en een korte aanraking kunnen vroeg in de spanningsopbouw wel voor contact zorgen.
spanningspiramide begeleider
Contact maken en behouden is de sleutel tot spanningsafbouw!
De-escalerend werken
Overweeg een meer directieve houding, overweeg om je tijdelijk geheel terug te trekken, positioneer je meer zijwaarts (boosheid heeft ruimte nodig en richt zich naar voren), sta stevig. Ga geen discussie aan en beperk keuzes
Interventies: Begrenzen, afbakenen, beperken, instrueren, situatie verlaten, ingrijpen en overnemen.
Op zoek gaan naar ruimte om samen te werken, fysieke afstand aanpassen, bied erkenning, bied afleiding, vermijd wijzen met de vinger of het frontaal tegenover iemand gaan staan, vermijd woorden als strijd, winnen, verliezen, etc. Benoem wat je ziet en/of merkt en wat je voor de jongere kan betekennen.
Interventies: Spiegelen van gedrag (reflecteren op gedrag) Ruimte bieden (speelruimte aanbieden binnen acceptabele ruimte), gedragsalternatieven aanbieden, onderhandelen
Ontspannen lichaamshouding, rustige ademhaling, geen langdurig oogcontact, juiste afstand bieden, alert op non-verbaal gedrag van de ander, openminded, uitgaande van de goede bedoelingen van de ander, vriendelijke bejegening, check of de bedoelde boodschap is aangekomen, ontplooiingsmogelijkheden aanbieden om te leren en te ontwikkelen.
Aansporen en prikkelen om tot activering te komen, motiveren (enthousiast maken) door succes ervaringen (haalbaarheid van stappen)
Ik daag je uit tot een keuze en ondersteun je waar nodig (beperken van keuzemogelijkheden aan wat de jongere aan kan)
Ik werk graag met je samen en ben vooral een coach/sparringspartner (bevragen van de ander op mogelijkheden en wensen, in dialoog komen tot een plan van aanpak)
Ik bied keuzes waarvan jij denkt dat ze helpend zijn, ik bied je ruimte en vertrouw erop dat je een goede keuze maakt en het je lukt je gedrag bij te sturen (benoemd wat je ziet bij de jongere en aanspreken op eigen verantwoordelijkheid om zelfcontrole toe te passen, keuzes zijn beperkt in aantal en overzichtelijk)
Je mag bood zijn, maar ik stel de grens aan het gedrag dat je vertoont. Ik geef je twee poitieve mogelijkheden waaruit je mag kiezen, als je er zelf nog een hebt die jou helpt en voor mij acceptabel is, ga ik akkoord (je blijft openstaan voor de ander maar accepteert het dreigende gedrag niet)
Ik probeer je verbaal te bereiken om aan te geven wat je (niet) moet doen, als het nodig is kunnen we besluiten om je vast te pakken om de gevaarlijke situatie te beïndigen, we bespreken de situatie na en kijken welke (win win) vervolg acties passend zijn (ben kort en duidelijk in je boodschap, vermijd inhoudelijk discussies)
Ik probeer je verbaal te bereiken om aan te geven wat je (niet) moet doen, als het nodig is kunnen we besluiten om je vast te pakken om de gevaarlijke situatie te beëindigen (geef korte duidelijke boodschappen en herhaal waar nodig, grijp in om het gevaar af te wenden en de controle te herstellen)
fysiek gewelddadig gedrag
dreigend gewelddadig gedrag
Verbaal agressief gedrag
Geagiteerd gedrag
Assertief gedrag
sub assertief gedrag
Spanning signaleren en reguleren bij jezelf
Herkennen, accepteren en los laten
Gedrag
Gevoel
Gedachten
Stap 1. is altijd zelfcontrole
1. Progressieve spier ontspanning; grote spier groepen aanspannen en ontspannen.
2. Buik ademhaling; adem in door de neus naar de onderbuik (eventueel handen op bui) en lange uitademing door de mond.
3. Los maken van de gewrichten; van boven naar beneden schudden en draaien.
4. Automatische gedachten; wat gaat er door mijn hoofd als een jongere spanning opbouwt/ een incident dreigt. ''hier gaan we weer'', Oh nee, niet nu hé''
formuleer positief of neutrale gedachte; ''Ik kan de jongere helpen en mijn collega's staan achter me''
Vragen?
Oefening
Oefening
Oefening in groepjes
Maak groepjes van vier. Bespreek je eigen casus en probeer met elkaar goede gedragsinstructies te vinden die passen voor jouw casus.
Wat is non-verbaal gedrag?
Wat zie je voor non-verbaal gedrag?
Contact maken en behouden is de sleutel tot spanningsafbouw!
Gedrag
Gevoel
Gedachten
Geweldloos verzet
Jezelf als instrument is een persoonlijk verhaal
Jij bent het instrument dus jij weet wat je nodig hebt. Hou het formulier bij tijdens de training.

Jezelf als instrument gaat ook over jouw ontwikkeling als begeleider, waar heb je nu nog moeite mee, wat wil je meer ontwikkelen?
Verbaal begeleiden
Gebruik korte zinnen, eenvoudige woorden
Hoe hoger de spanning hoe meer je sturende zinnen gebruikt. Waar je eerst nog zelf laat kiezen, geef je vervolgens drie keuzes, twee keuzes en in de laatste fase neem je de regie over
Vermijd woorden als: strijd, winnen, verliezen, etc
Biedt erkenning, benoem wat je ziet in gedrag en emotie, spiegel gedrag
vermijd de discussie, vooral in hoge spanning

veranderingen in de algemene begeleidingsstijl bij opbouwende spanning
Full transcript