Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Falsafah KKBI Prezi

No description
by

EBubble Cec

on 28 August 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Falsafah KKBI Prezi

Kategori Pendidikan Dan Persekolah Masa Kini
Konsep
-berkaitan dengan “pendemokrasian pendidikan dan keadilan”
i. Kanak-kanak mempunyai banyak persamaan.
ii. Agen yang baik boleh mengajar semua jenis kanak-kanak.
iii. Semua kanak-kanak boleh dibekalkan dengan
kualiti pendidikan yang tinggi.
iv. Melibatkan proses pengajaran dan pembelajaran yang berpusatkan murid.

Tujuan
Membolehkan pelajar pendidikan khas mendapat tempat yang sama dalam pendidikan.
Menempatkan pelajar pendidikan khas ini dalam persekitaran yang seakan normal mengikut kesesuaian pendidikan untuknya.


Membolehkan pelajar pendidikan khas tersebut menyesuaikan diri dalam semua aspek kurikulum dan kokurikulum sejak dari awal.
Membuktikan bahawa mereka juga mempunyai kemahiran dan kebolehan yang setanding dengan rakan-rakan yang normal.

Membolehkan mereka hidup berdikari mengikut kelaziman orang normal.
Mendapat perhatian dan tanggungjawab ibu bapa dan masyarakat.

Justifikasi Pendidikan
Memberi peluang kepada mereka menimba pelbagai ilmu pengetahuan.
Memungkinkan pelajar pendidikan khas mengambil bahagian dalam aktiviti-aktiviti masyarakat setempat.
Menyediakan lebih banyak peluang kepada pelajar-pelajar pendidikan khas untuk berdikari dan memperolehi peluang pekerjaan.
Dapat berinteraksi dengan semua pelajar normal.

Pendidikan Inklusif Sepenuh Masa
Murid berkeperluan khas yang mengikuti pembelajaran sepenuhnya dalam kelas aliran perdana dengan bantuan guru pendidikan khas (guru pendamping). Pelajar pendidikan khas diberi peluang untuk mengambil peperiksaan awam.

Pendidikan Separa Inklusif
Murid berkeperluan khas mengikuti sebahagian pembelajaran dalam mata pelajaran atau aktiviti tertentu dalam kelas aliran perdana dengan bantuan guru pendidikan khas.
Konsep
Muncul dan berkembang di Amerika Syarikat
Dikenal dengan mainstreaming.
Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) diterima bersama-sama dengan anak normal, dengan guru, kurikulum dalam satu kelas yang diselenggarakan di sekolah biasa.
Memiliki kelainan fizik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial.
Murid bermasalah penglihatan, pendengaran , pembelajaran

Menggunakan kurikulum yang berlaku di lembaga pendidikan yang bersangkutan.
Tiga bentuk integrasi
Integrasi antara berbagai jenis keluarbiasaan
Integrasi antara anak luar biasa dengan anak normal
Integrasi buta (sejumlah anak luar biasa yang berada di sekolah-sekolah umum )

Tujuan
Memasukkan anak-anak tunanetra ke sekolah-sekolah dasar biasa
Memberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan biasa atau pendidikan untuk anak-anak normal.
Memberikan kesempatan kepada anak luar biasa belajar bersama-sama dengan anak biasa (normal) di sekolah umum.

Justifikasi Pendidikan
Mengurus hal-hal kehidupan seharian.
Mempunyai keyakinan diri dan konsep kendiri yang positif.
Memahami keperluan perkembangan jasmani serta menguasai kemahiran motor kasar dan halus.
Menghayati dan mengamalkan nilai- nilai murni.

Memperkembangkan potensi, bakat, daya kreativiti dan intelek.
Melakukan praktis asas dan menjalankan kerja dengan sendiri serta mendengar arahan.
Menghilangkan rasa rendah dirinya dan sikap pesimis.

Konsep
Sekolah Kluster Kecemerlangan (SKK) ialah sekolah-sekolah yang cemerlang dalam kelompoknya berasaskan aspek akademik, kokurikulum, sahsiah, pengurusansekolah, budaya, hubungan dengan pihak luar, pembangunan modal insan dan sumber.

Sekolah ini juga mempunyai kebitaraan (niche areas) yang dapat menyerlahkan watak sekolah.

Tujuan
Sekolah Kluster diwujudkan bagi melonjakkan kecemerlangan sekolah dalam sistem pendidikan Malaysia.

Menggemilangkan sekolah yang boleh dijadikan role model & show case.

Impak
Sekolah kluster akan memberi impak yang positif kepada pendidikan negara dari segi:
Program Kecemerlangan Kokurikulum
Program Kerjaya
Lepasan sekolah kluster diterima masuk universiti ternama luar negara
Badan korporat dan agensi kerajaan berkeyakinan menaja pengajian lepasan sekolah kluster.
Melonjakkan kecemerlangan institusi pendidikan di Malaysia.

Justifikasi Pendidikan
Melonjakkan kecemerlangan institusi pendidikan dengan mengadakan pendekatan, piawaian dan penanda aras yang lebih tepat sebagai sekolah kluster kecemerlangan institusi
Membangunkan -institusi model yang dapat dicontohi oleh institusi-institusi di dalam kelompok yang sama menerusi pendekatan, piawaian dan penanda aras.

Institusi-institusi model menjadikan showcase pada peringkat antarabangsa seterusnya membantu usaha untuk menjadikan Malaysia Pusat Kecemerlangan Pendidikan.

Melahirkan pelajar yang cemerlang dalam akademik dan kokurikulum, berkemahiran, berkeperibadian mulia, berdaya kepimpinan tinggi, mempunyai semangat kerja berpasukan, berfikiran kreatif, bersemangat patriotik, berfikiran global dan berdaya saing.


Pengetua, guru besar dan guru dari institusi yang cemerlang ini diharapkan dapat menjadi contoh dan boleh berkongsi pengalaman dengan pengetua, guru besar dan guru-guru dari institusi yang lain.

Menjadi tapak untuk merintis pendekatan dan perubahan baru dalam sistem pendidikan.

SEKOLAH BERPRESTASI TINGGI
SEKOLAH BERPRESTASI TINGGI


Skor komposit yang berasaskan:
• Skor GPS(pemberatan 70%)
• Skor verifikasi SKPM(pemberatan 30%)

PENCAPAIAN AKADEMIK YANG CEMERLANG

• Peningkatan ke taraf dunia.
• SKPM 90%
• Membina aspirasi untuk semua sekolah.
• Peluasan sasaran 20 SBT menjelang 2010.
Ciri-ciri SBT
Pemimpin Sekolah:
Boleh deliver, mempunyai akauntabliti dan kredibilit dalam pengurusan sekolah.
SKT disediakan berpandukan Pengurusan Berasaskan Sekolah.
Melibatkan sekolah ke peringkat antarabangsa.
Membangunkan bakat kepimpinan guru dan murid.
Sentiasa bersedia.
Proaktif dalam melaksanakan perubahan dan pembaharuan.
GURU:
Boleh deliver, mempunyai akauntabliti dan kredibilit dalam pengurusan bilik darjah dan sekolah.
SKT disediakan berpandukan Pengurusan Berasaskan bilik darjah  dan sekolah.
Sentiasa bersedia.
Membangunkan bakat kepimpinan murid.
Membantu melibatkan murid ke peringkat antarabangsa.
Proaktif dalam melaksanakan perubahan dan pembangunan dalam proses P&P
MURID:
Boleh menyediakan sasaran tahunan bagi peningkatan diri sendiri.

Boleh bertanggungjawab untuk pembelajaran kendiri.

Berupaya mengendalikan dan menguruskan diri dan aktiviti sekolah.

Boleh bekerjasa dalam kumpulan dan berkomunikasi dengan berkesan.

Boleh menggunakan kuasa autonomi yang diberikan dengan berkesan.
Tujuan
Mengambil kira keprluan murid dan negara berdasarkan perkembangan semasa.

Melaksanakan pemindahan kredit dengan IPT dan seterusnya manjadi feeder school kepada IPT tersebut.

Justifikasi Pendidikan
MENGANGKAT KUALITI SEKOLAH-SEKOLAH YANG TERBAIK:
Meningkatkan kualiti pencapaian institusi pendidikan melalui peningkatan tahap autonomi dan akauntabiliti, membenarkan sekolah melaksanakan inovasi dalam pengurusan masing-masing(pemusatan dalam aspek kurikulum dan anggota Perkhidmatan)
MENGHASILAN PELAJAR YANG CEMERLANG:
Sebagai tempat untuk melatihkan pelajar cemerlang bertaraf antabangsa dan yang menjadi personaliti unggul dalam semua bidang.
MERAPATKAN JURANG ANTARA SEKOLAH-SEKOLAH DI DALAM SISTEM:

Sebagai inspirasi kepada sekolah-sekolah lain untuk membangunkan kecemerlangan tahap yang lebih tinggi melalui bimbingan dan jaringan antara sekolah-sekolah tersebut.
Full transcript