Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Hyres- och bostadsrätter

No description
by

Jan Gustafsson

on 23 April 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Hyres- och bostadsrätter

Kap 7 Hyres- och bostadsrätter Nyttjanderätt Man får använda/nyttja något. Reglerna finns i jordabalken - kallas även hyreslagen.

Hyreslagen gäller bara när man hyr ut mot ersättning.

Gäller inte uthyrning av car-port - har inte fyra väggar.

Upplåtelseobjektet (lägenheten/garaget) kallas lägenhet.

Lägenhet = bostadslägenhet eller lokal.

Lokal = lägenhet som man inte bor i, ex garage, frisersalong, kontor Hyresrätt Kan vara muntligt eller skriftligt.
Om någon av parterna vill ha skriftligt - måste det vara skriftligt. Hyresavtalet Sätts individuellt eller kollektivt Hyra för bostäder Man kan inte fritt avtala om hyresnivån (marknadshyra).

Man utgår från en bruksvärdeshyra - bestämms utifrån vissa kriterier.

Läget ska inte ha någon betydelse. Vanligaste formerna: hyresrätt, bostadsrätt och arrende Bostadsrätt Äganderätt:
- rätten att överlåta
- rätten att pantsätta Hyrslagen är tvingande till hyrsegästens förmån. Total total hyra är det vanligaste - "allt" ingår.

Kallhyra kan förekomma - värme, vatten och el blir rörligt.
- Endast tillåten om individuell mätning kan ske (allt vanligare).

Ny hyra förhandlas fram. Om parterna inte kommer överens hjälper hyresnämnden till och bestämmer skälig hyra.

Hyresgästen överlåter rätten till förhandling till hyresgästföreningen. Man kommer överens om en sk förhandlingsordning. Hyra för lokaler Bestäms oftast individuellt
Får indexregleras vid längre avtal
Omsättningshyra Hyresnämnden kan bestämma hyrans storlek om inte parterna kommer överens.
(Gäller både lägenhet och lokal) Hyrans betalning Månadsvis i förskott
Måste betala även om hyresavi inte kommit
Hyresrätten är förverkad en vecka efter förfallodagen (lokal två dagar) - Måste säga upp avtalet samt delges - Måste skriftligen tala om hur hyresgästen ska göra (betala) för att upphäva uppsägningen - Tre veckor på sig att betala Om man inte vill betala pga att man tycker hyresvärden gjort något fel: Betala ändå!!!!! Om inte: Förlorar i domstol, så blir du av med lägenheten. Deponera istället hyran hos länstyrelsen Hyresvärdens förplitelser Lägenheten ska ha minimistandard, ex rätten till kök. Om lägenheten inte uppfyller kraven: Rätt till självhjälp - talat om, sen fixa själv.
Hävning - stora fel
Nedsättning av hyra
Skadestånd
Åtgärdsföreliggande (bostadsrätter) - fås från hyresnämnden Underhållsplikt - underhålla, upprustning och reparera Hyresgästens användning av lägenheten Avsett ändamål
Vårda (inkl trapphus osv) - Normalt slitage ex bona golv (hyresgäst), slipa golv (hyresvärd) Förändringar kan leda till ersättningsskyldighet ex måla köksluckor svarta Skyldig att meddela skador av allvarligare art Får ej störa grannar oskäligt mycket - tillsägelse
- upprepade, socialnämnden
- allvarliga, du ryker direkt Hyresvärden får gå in i lägenheten för att utöva nödig tillsyn eller vid brådskande förbättringsarbete. Övergång av lägenhet - Kontrollera brandrök
- Befarad vattenläcka Hyresvärden måste godkänna
Straffbart mot ersättning Lokal kan säljas mot ersättning Bodelning Hyrsevärden måste godkänna den nya Överlåtelse till närstående Hyresvärden måste godkänna den nya (mamma/pappa/barn) Överlåtelse genom byte Om speciella skäl finns, ex hiss
Hyresnämnen avgör om hyresvärden inte vill Överlåtelse av näringsverksamhet Om det är en lokal fungerar det Uthyrning i andra hand Går bra i vissa fall - prata med hyresvärden - krävs tillstånd Det blir två avtalsförhållanden Om den andrahandshyraren missköter sig så drabbar det inte förstahandshyraren om förstahandshyraren sköter sig mot hyresvärden. Ex hyresbetalning, störningar Hyresgästens besittningsskydd Bostad - direkt besittningsskydd - rätt till förlängning Lokal - indirekt besittningsskydd - rätt till ersättning - inte förlängt Andrahandshyresgästen - besittningsskydd efter 2 år Andrahandshyresgästen - inneboende - inget besittningsskydd Vid misskötsel kan besittningsskyddet sluta gälla Kooperativ hyresrätt En ekonomisk förening köper eller hyr hela fastigheten. Hyr sedan i sin tur ut lägenheterna. Inte vanligt!! Bostadsrätt Detta är en sk tredimensionell fastighet Den är inte fysiskt sammankopplad med marken destår på Fast egendom är jord - lägenhet är ju inte det..... Problem - får inte belånas var för sig
Säkerhet blir hela fastigheten - problem Nytt fenomen = I princip kan man säga att man inte äger sin lägenhet, man har dock nyttjanderätten. Bostadsrättslagen reglerar reglerna kring bostadsrätt Själva fastigheten ägs av en bostadsrättsförening.

Medlemmarna av föreningen äger andelar i en bostadsrättsförening.

Till varje andel är en nyttjanderätt till en lägenhet i fastigheten knuten. Överlåtelseobjektet Man kan överlåta (ge/sälja) bostadsrätter. Det är inte själva lägenheten man överlåter, utan en andel i en förening. Till andelen tillhör en nyttjanderätt till en viss lägenhet. På normal svenska, köpt en lägenhet. Föreningen Är i grunden en ekonomisk förening som får upplåta nyttjanderätt till fast egendom mot ersättning, där nyttjanderätten upplåts utan begränsning i tiden. När man köper en lägenhet blir man också "delägare" av föreningens ekonomi. OBS! Viktigt att kolla föreningens ekonomi. Själva upplåtelesen sker bara en gång, när lägenheten säljs för första gången. När han/hon vill flytta överlåts nyttjanderätten. Huvudregel för hyresrätt är att den inte kan överlåtas, utan går tillbaka till hyresvärden. Upplåtelse och överlåtelse Vid upplåtelsen betalar medlemmen en insats till föreningen. Storleken bestäms utifrån lägenhetens andel i föreningen. Beroende på andelens storlek betalas en avgift/månad till föreningen. Vid efterkommande överlåtelse (vid försäljning) betalar köparen till säljaren. Bostadsrättsföreningen måste godkänna köpet. Vem vill gå i ettan nu, ingen ingen

Vem vill gå i tvåan nu, ingen ingen alls

Vem vill gå i trean nu, ALLA ALLA! Finansiering av bostadsrätten Överklaga ett nej hos Hyresnämnden Hyreslägenhet - hyresvärden finansierar fastigheten. Den ekonomiska risken ligger helt på hyresvärden. Bostadsföreningen har lån på själva fastigheten. Medlemmarna finansierar sin "lägenhet" (andel). Stor risk såklart! Kan ge vinst vid försäljning. Fast eller rörlig ränta kan vara ett vågspel! Man kan pantsätta sin andel, vilket gör att lånen blir billigare! Användning av lägenheten Större förändringar måste godkännas av föreningen. Betydligt större rättigheter än hyresinnehavaren. Andrahandsuthyrning - i princip liknande regler. Måste ha föreningens tillstånd. Arrende Nyttjanderätt till fast egendom Car-port (inte fyra väggar) - är ett arrendeavtal. Jordbruksarrende - upplåts till brukande Fyra olika arrendeavtal: Bostadsarrende - arrendatorn får uppföra eller bibehålla bostadshus. Anläggningsarrende - ex kiosk Lägenhetsarrende - inget av ovanstående, ex parkeringsplats. Tomträtt Fungerar ungefär som bostadsarrende. Är dock säkrare för nyttjanderättsinnehavaren än vad bostadsarrende är. Vid överlåtande gäller samma rättigheter som fast egendom, vilket innebär att den är fritt överlåtbar. Kapitel 7 är slut Fy fan va skönt! Tycker ni! Bostadsarrende kan inte överlåtas utan markägarens tillstånd. Själv tycker jag det är lite tråkigt! Ni har varit grymt duktiga som stått ut med alla dessa sidor!! Ett enda kapitel kvar. Tror jag! Hur gör vi avslutningen bra? Då menar jag sista dagen i skolan. Hoppas att ni lärt er något som ni kommer ha nytta av i framtiden.
Full transcript