Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Gitarr och röst som pedagogiskt verktyg, ht 14

No description
by

Stina Abrahamsson

on 2 September 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Gitarr och röst som pedagogiskt verktyg, ht 14

Gitarr och röst som pedagogiskt verktyg
Examinationer
Kursen behandlar
röstvård
och
sångträning i grupp, ackordspel
och
ackompanjemangsmodeller
på gitarr, viss
musik- och röstteori
samt
sångrepertoar.

I kursen arbetar de studerande med gitarr och röst som
pedagogiskt redskap.

I kursen tas upp hur
repertoar/sånger
kan väljas så att innehållet på ett naturligt sätt kan integreras i den
pedagogiska verksamheten.

Kursbeskrivning

Kursen syftar till att studenterna ska utveckla ackompanjemangsspel på gitarr samt i samband därmed utveckla sin röst i sång och tal. Kursen syftar vidare till att studenterna ska utveckla färdigheter i att kommunicera med såväl röst som gitarr i pedagogiska verksamheter.

Lärandemål
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

• ackompanjera egen och andras sång på gitarr

• redogöra för och iscensätta sambandet mellan musikteori och praktiskt musicerande

• leda och stimulera lärande med gitarr och röst som redskap i olika tematiska sammanhang

• reflektera över sambandet mellan musikpedagogisk teori och praktik för att skapa goda lärandesituationer och utvecklingsmiljöer

En individuell demonstration av gitarrspel-, sång- och ledarförmåga
Ett litteraturseminarium i vilket studenten individuellt redogör för och i grupp utifrån musikpedagogiska teorier reflekterar över goda lärandesituationer och utvecklingsmiljöer
En uppgift att i grupp didaktisera musikteoretiska kunskaper samt en individuell röstuppgift i tal och sång
Ett grupprojekt där förmågan att med gitarr och röst leda och stimulera lärande i olika tematiska utvecklingsmiljöer visas
Innehåll
Betygskriterier
För betyget Godkänd krävs att lärandemålen uppnås.

För betyget Väl godkänd krävs att studenten ska kunna:

• visa på stor säkerhet i att ackompanjera egen och andras sång på gitarr samt i sitt ledarskap i hög grad fånga och utveckla deltagarnas musikaliska förmågor på ett välgrundat didaktiskt medvetet sätt.

• genom iscensättning visa på och redogöra för en fördjupad förståelse av musikteoretiska samband och omsätta detta i eget musikaliskt skapande och praktiskt musicerande

• visa på en kreativ och skapande förmåga att forma lärandesituationer grundade på välmotiverade didaktiska val där gitarr och röst används som pedagogiskt redskap i tematiska sammanhang och där den egna musikaliska kvalitén i röst och gitarr bidrar till engagemang och motivation

• använda egna och andras resonemang för att med ett analytiskt förhållningssätt reflektera och analysera över sambandet mellan musikpedagogisk teori, praktik i förhållande till goda lärandesituationer och utvecklingsmiljöer

It's Learning!
Full transcript