Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Erdélyi szász források bevonása

No description
by

Melchior Khlesl

on 5 November 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Erdélyi szász források bevonása

Erdélyi szász források bevonása
a fejedelemség kori Erdély kutatásába

Szászok Erdélyben
12-13. századi telepítési hullám
Andreanum
3 rendi nemzet és az "unio trium nationum"
szász városok szerepe Erdély életében
magyar nemesség és szabad szászság konfliktusa
partikuláris rendi érdekek és központi hatalom konfliktusa
A kutatás kezdeti lépései
Célkitűzés: újdonság a témában, kutatás szempontjából előre visz
Az erdélyi szász kutatás irányai ma
1. Verein-tevékenység és forrásközlések (19. sz.):
Urkundenbuch zur Geschichte der Deutschen in Siebenbürgen
nagyobb városi levéltárak forrásközlései (Brassó, Szeben)
régebbi szász történésznemzedék: Teutsch, Philippi, Gündisch, Zimmermann
2. II. világháború után: kisebbségi történelem és honismeret - a szász nézőpont feloldódása
3. 1990-es évektől: a szász tudományosság újjászervezése
4. Levéltári kutatások újraindulása: Kolozsvár (Beszterce), Brassó (Segesvár), Szeben
5. Lehetőségek: ALAPKUTATÁSOK és HIÁNYPÓTLÁSOK
Szakirodalom megismerése
Régebbi irodalom:
Erdély története I-III.
Szilágyi S., Szekfű Gy., Péter K., R. Várkonyi Á., Trócsányi Zs., Benda K., Demény L., Egyed Á.
stb.
Interdiszciplináris kutatások:
pl. művészettörténet - Kiss Erika, Pákozdi Emese
gazd.tört. - Buza János, Pach Zs. P., Pakucs Mária
Újabb irodalom:
Oborni T., Horn I., Papp S.,
Rüsz-Fogarasi E., Balogh J., Jeney-Tóth A., Kármán G., Szabó A. P., Almási G., Kees Teszelszky, Simon Zs.
stb.
Külföldi szakirodalom:

- Oszmán Birodalom
- Habsburg Monarchia
- kutatói hálózatok
Önálló kutatás
Források
felkészültség: nyelvi - palográfiai, módszertani - forráskritikai ismeretek
forrásközlések
Szilágyi S.: Erdélyi Országgyűlési Emlékek
Kemény J.: Deutsche Fundgruben der Geschichte Siebenbürgen
Verein für Siebenbürgische Landeskunde kiadványai (Archiv, Korrespondenzblatt, Zeitschrift)
Full transcript