Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of Erasmus+: Key Action 1

En gennemgang af Key Action 1 under Erasmus+ programmet. Bemærk at programmet stadig forhandles, hvorfor ændringer i et vist omfang må forventes.
by

Andreas Bruun

on 3 January 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of Erasmus+: Key Action 1

2.100 €
1.200 €
920 €
1.150 €
720 €
7.200 €
4.025 €
920 €
1.150 €
3.200 €
5 dages kursus på Cypern
- 350 € organisatorisk støtte
- 275 € rejse
- 700 € ophold (140€ x 5 dage)
- 350 € kursusgebyr (70€ x 5)
- 1.675 € i alt

Grundtvig
Erasmus+: Leonardo da Vinci
Erasmus+: Erasmus
Erasmus+: Key Action 1
KA 1: Det fælles
Aims and Objectives of the Action
Erasmus+: Aktive Uuge
v. Lise Andersen
Joint Master Degree
Erasmus+:Grundtvig
Erasmus+:Erasmus
Erasmus+: Joint Master Degree
Student Loan Guarantee

for studerende, elever, lærlinge og unge mennesker
 improved learning performance;
 enhanced employability and improved career prospects;
 increased sense of initiative and entrepreneurship;
 increased self-empowerment and self-esteem;
 improved foreign language competences;
 enhanced inter-cultural awareness;
 more active participation in society;
 more positive attitude towards the European project and the EU values;
 increased motivation for taking part in future (formal/ non-formal) education or training after the mobility period abroad.
for medarbejdere og ungdomsarbejdere
 improved competences, linked to their professional profiles (teaching, training, youth work, etc.);
 broader understanding of practices, policies and systems in education, training or youth across countries;
 increased capacity to trigger changes in terms of modernisation and international opening of their educational institution;
 greater understanding of interconnections between formal and non-formal education, vocational training and the labour market respectively;
 better quality of their work and activities with students, trainees, volunteers, young people:
greater understanding and responsiveness to social, linguistic and cultural diversity;
increased ability to address the needs of the disadvantaged;
 increased support for and promotion of mobility activities for learners;
 increased opportunities for professional and career development;
 increased competence in foreign languages;
 increased motivation and satisfaction in their daily work.

Det systemiske impact
"In the long run, the combined effect of the several thousands of projects supported under this Key Action is expected to have a systemic impact... thus stimulating policy reform."
3 faser i et mobilitetsprojekt
Forberedelse
Afvikling
af mobiliteter
Opfølgning
Erasmus+:Comenius
Mobilitet for studerende
Praktik
Studieophold
Hvem kan lave studieophold?
Studerende indskrevet på videregående uddannelser som mindst er i gang med deres 2. studieår.

Sendeorganisation: HEI med charter

Modtageorganisation: HEI med charter

Varighed: 3 - 12 måneder

Et studieophold i udlandet kan også indeholde en periode med praktik.
Hvem kan tage i praktik?
Studerende indskrevet på en videregående uddannelse
Nyuddanne op til 12 måneder efter endt uddannelse, f.eks. som "comenius" assistent.
De nyuddannede skal dog udvælges inden endt uddannelse.

Sendeorganisation: HEI med charter

Modtageorganisation:
EN HEI med et charter
Enhver offentlig eller privat organisation der er aktive på arbejdsmarkedet eller indenfor uddannelse, læring og ungdom (undtaget altså HEI uden charter)

Varighed: 2 - 12 månederMobilitet for medarbejdere
Undervisningsophold
Formål:
At give undervisere fra en HEI eller medarbejdere fra en virksomhed mulighed for at undervise på en HEI i udlandet
Efteruddannelse
Formål:
Faglig udvikling af medarbejdere ved videregående uddannelser via:
deltagelse i kurser, sprogkurser eller "training events" i udlandet (ikke tilskud til kursusgebyr)
ikke konferencer
job shadowing/observation periods/trainings at a partner HEI, or at another relevant organisation abroad.
The Learning Agreement (students) or Mobility agreemenet (staff)
Sende- og modtageorganisationen skal sammen med den studenerende/medarbejderen have indgået en aftale om indholdet af opholdet forud for opholdets begyndelse.

Aftalen skal definere det forventede læringsudbytte for opholdet, beskrive den formelle anerkendelse af læringen som vil finde sted og ligelides beskrive rettigheder og pligter som påhviler hver part i aftalen.

Når mobiliteten foregå mellem to videregående uddannelsesinstitutioner skal der også foreligge en "inter-institutional agreemenet" mellem de involverede institutioner forud for aktivitetens påbegyndelse.
Hvem kan søge:
Videregående uddannelsesinstitutioner med et charter (42 har et charter nu)
Nationalt mobilitetskonsortium
Organisationer i ansøgningen: 1

Varighed: 1 eller 2 år
Sendeorganisation:
En HEI med et charter
Enhver offentlig eller privat organisation der er aktive på arbejdsmarkedet eller indenfor uddannelse, læring og ungdom (undtaget altså HEI uden charter)

Modtageorganisation:
En HEI med et charter

Varighed: 2 dage - 2 måneder (min. 8 timers undervisning om ugen)
Sendeorganisation:
En HEI med et charter

Modtageorganisation:
En HEI med et charter
Enhver offentlig eller privat organisation der er aktive på arbejdsmarkedet eller indenfor uddannelse, læring og ungdom (undtaget altså HEI uden charter)

Varighed: 2 dage - 2 måneder
Mobilitet for medarbejdere
Efteruddannelses- og undervisningsophold
Efteruddannelse af medarbejdere i voksenuddannelsesorganisation
via deltagelse i kurser eller konferencer (tilskudsberettiget)
Mobilitet for voksne lærende
Der kan ikke søges mobilitet for voksne lærende under KA1

Der er mulighed for "adult learner" mobilitet under KA2, hvor de kan inkoorporeres i et strategisk partnerskab
Mobility Consortium Certificate

Mindst 3 organisationer, heraf 2 HEI's
Det kan søges af HEI's med charter + alle andre aktive i E, T & Y
Gyldigt i 3 år
Mobilitet for medarbejdere
Undervisningsophold
Formål:
At give undervisere fra en erhvervsskole mulighed for at undervise på en erhvervsskole i udlandet
At give medarbejdere fra en virksomhed mulighed for at undervise i en "VET organisation" i udlandet
Efteruddannelsesophold
Formål:
Faglig udvikling af medarbejdere på erhvervsskoler gennem "workplacemenets" eller job-shadowing
Ingen kurser eller konferencer (gå via Comenius)
Sendeorganisation: Erhvervskole eller virksomhed

Modtageorganisation: Erhvervsskole eller VET-organisation
Sendeorganisation: Erhvervsskoler

Modtageorganisation: En virksomhed eller enhver anden "VET-organisation"
Mobilitet for elever og lærlinge
Praktik og uddannelsesophold for elever

Formål: Et uddannelsesophold i udlandet enetn som et praktikophold i en virksomhed eller som et studieophold på en erhvervsskole.

Hvem kan tage i praktik?
Elever på erhvervsskoler
Nyuddannede op til et år efter endt uddannelse

Varighed: 2 uger - 12 måneder

Learning agreement obligatorisk

Læringsdbyttet skal formelt anerkendes og valideres på institutionelt niveau.

Sendeorganisation: Erhvervsskoler

Modtageorganisation: Erhversskoler eller virksomheder
Medarbejdermobilitet kan få tilskud hvis:
En note om definitioner
Der er i prorammeguiden et syndigt rod når det kommer til begreberne VET School, VET-organisations og Enterprises.

Det er svært at se om der ligger en tanke bag brugen af hvert sit begreb eller om f.eks. VET School og VET-organisation bruges om det samme.
Antal mobiliteter pr. ansøgning: Ubegrænset
Hvem kan søge:
VET-organisationer
Mulighed for charter, men ikke et krav.
Nationalt mobilitetskonsortium
Organisationer i ansøgningen: 1

Varighed: 1 eller 2 år
Mobility Consortium Certificate
Der mulighed for charter for konsortier.
Antal mobiliteter pr. ansøgning: Ubegrænset
Mobilitet kan kun foregå mellem programlande
Mulighed for mobilitet mellem programlande og partnerlande
Ansøgninger fra organisationer uden charter skal kvalitetsvurderes af NA.
Ansøgninger skal ikke kvalitetvurderes
- ansøgninger om charter og Mobility Consortum Certifikat skal dog kvalitetsvurderes (endeligt resultat bestået/ikke-bestået?)
Ansøgningen
Leonardo da Vinci
Hvem kan søge:
Sendeorganisationen eller koordinator af konsortium
Organisationer i ansøgningen: 1

Varighed: 1 eller 2 år
Antal mobiliteter pr. ansøgning: Ubegrænset
Mobilitet kan kun foregå mellem programlande
En aktion beskrevet i et handy skema
for de involverede organisationer
øget kapacietet til at arbejde på et europæisk, forbedret internationaliserings strategi, styrket samarbejde med partnere fra andre lande, flere (egne) midler til europæsike projekter, øget kvalitet i afviklingen af europæiske projekter
innovative og forbedrede måder at arbejde med deres målgruppe, via fx. mere attraktive programmer forelever, forbedrede medarbejder kvalifikationer, bedre anerkendelses- og valideringsprocesser
et mere moderne, dynamisk, engageret, åbent og stærkt fagligt miljø i organisationen
Ud af 100 point i en eventuel kvalitetsvurdering er der afsat 7,5 point til "aims and objectives of the action"
Aims and objectives i praksis
eller et undervisningsophold eller et job-shadowingforløb hos en relevante organisation
Varighed: 2 dage - 2 måneder
Sendeorganisation:
Organisationer der er aktive indenfor voksenuddannelse og folkeoplysning
Modtageorganisation:
Organisationer der er aktive indenfor voksenuddannelse og folkeoplysning
Mobility agreement er ikke obligatorisk
Ingen mulighed for charter, men krav om en European Development Plan
Mobilitet for studerende og ansatte
Ansøgningen
Mobilitet for Unge
Europæisk Volontør Service
Ungdomsudvekslinger
Formål:
Udveksling af grupper af unge mennesker

Hvem kan deltage: Unge mellem 13 - 30 år.

Antal deltager: 16 - 60 unge

Varighed: 5 - 21 dage

Mobiltet mellem programlande og partnerlande muligt

Sendeorganisation: NGO, social virksomhed, offentlig oganisation, uformel gruppe af unge

Modtageorganisation: NGO, social virksomhed, offentlig oganisation, uformel gruppe af unge
Formål: At give unge mennesker mulighed for at arbejde som frivillig i en organisation i et andet land.

Varighed: 2 - 12 måneder

Hvem kan deltage: Unge mellem 17 - 30

Mobiltet mellem programlande og partnerlande muligt

Sendeorganisation: En organisation med EVS akkreditering

Modtageorganisation: En organisation med EVS akkreditering

Hvem kan søge:
NGO'er, Europæiske ungdoms NGO'er, public bodies m.fl
uformelle grupper af unge
Organisationer i ansøgningen: mindst 2
Varighed: 3 - 24 måneder
Mobilitet mellem programlande og partnerlande
Ansøgninger fra organisationer uden charter skal kvalitetsvurderes af NA.
Systemisk Impact
Aims and objectives
Projektets 3 faser
En aktion - et skema
Comenius
Mobilitet for medarbejdere
Efteruddannelse og undervisningsophold
Efteruddannelse af medarbejdere på skoler (børnehave - grundskole - ungdomsuddannelse)
via deltagelse i kurser eller konferencer (tilskudsberettiget)
Mobilitet for elever
Der kan ikke søges mobilitet for elever under KA1

Der er muligheder under KA2, hvor de kan inkoorporeres i et strategisk partnerskab
Hvem kan søge: Sendeorganisationen (dvs. kun skoler)
Ingen mulighed for konsortier
Organisationer i ansøgningen: 1

Varighed: 1 eller 2 år
Antal mobiliteter pr. ansøgning: Ubegrænset
Mobilitet kan kun foregå mellem programlande
undervisningsophold eller et job-shadowingforløb hos en relevante organisation
Varighed: 2 dage - 2 måneder
dvs. Comenius assistenter skal søge under Erasmus+: Erasmus
Sendeorganisation:
Skoler (børnehaver, grundskoler, ungdomsuddannelser)
Modtageorganisation:
Enhver organisation aktiv på skoleområdet.
Mobility agreemenet er ikke obligatorisk
Ingen mulighed for charter, men krav om en European Development Plan
Ansøgningen
Træning og Networking staff
Formål: At støtte den professionelle udvikling af "unge arbejdere" gennem
deltagelse i seminarer, kurser, kontaktseminarer og studiebsøg
job-shadowing

Hvem kan deltage: Medarbejdere
Antal deltager: max. 50.
Varighed: 2 dage - 2 måneder

Sendeorganisation: NGO, social virksomhed, offentlig oganisation, uformel gruppe af unge

Modtageorganisation: NGO, social virksomhed, offentlig oganisation, uformel gruppe af unge

Varighed: 3 - 24 måneder


Det enkelte tilskuds sammensætning
Exceptional cost
Ansøgningsfrist
17. marts 2014
+ 30. april & 1. oktober for Ungdom
unit cost, unit cost, unit cost, unit cost, unit cost
Rejse - 7 faste satser
Ophold - antal dage x landesats
Organisatorisk støtte
Sproglig forberedelse
Kursusgebyr
Special needs
real cost
Ansøgningsfrist(er)
Tilskuddets dele
Ansøgningen
Ansøgningen
- det sikres af deltagende medarbejderes læringsudbytte anerkendes og spredes og bruges bredt i organisationen
- den opfylder tydeligt identificerede udviklingsbehov hos medarbejderne og at der er beskrevet passende mekanismer for udvælgeslse, forberedelse og opfølgning
- organisationen har en strategi for internationalisering og modernisering af organisation som medarbejdermobiliteten indgår i og underbygger.

Varighed: 2 dage - 2 måneder
Mobility agreement obligatorisk
Mobility agreement obligatorisk
Varighed: 2 dage - 2 måneder
- Når mobiliteter er blevet dyrere i Erasmus+, så skyldes det især at der er sat flere penge af til første og sidste fase.
- Der vil blive stillet krav og der vil blive monitoreret

- kun COM og GRU
- kun Ungdom
- Kun Leonado og Ungdom
Budget
63% af budgettet er reseveret mobilitet
- Com staff: 515.256 €
- Era staff: 541.853 €
- Era learner: 7.108.394 €
- Leo staff: 277.865 €
- Leo learner: 3.367.317 €
- Gru staff: 86.964 €
- Ungdom staff: 361.453 €
- Ungdom unge: 2.075.538 €
I DK er fordeling pr. sektor
Master Student Loan Guarantee
86.964 €
515.256 €
7.108.394 €
541.853 €
277.865 €
3.367.317 €
Mobilitet staff
2.075.538 €
361.453 €
Ingen konsortier
Ansøgningen
3 ansøgningsfrister
Konsortiet skal have fungeret som konsortium i en flerårig periode (?) forud for ansøgning om charter.
European Development Plan
What are the organisation's needs in terms of quality development and internationalisation? Please identify the main areas for improvement.
Please outline the organisation's plans for European mobility and cooperation activities, and explain how these activities will contribute to meeting the identified needs
Please explain how your organisation will integrate the competences and experiences acquired by staff participating in the project, into its strategic development in the future?
Grundtvig og Comenius KA1 i praksis
Erasmus+:Erasmus
Satser for studentermobilitet mellem programlande
Full transcript