Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Zadania z treścią

For your own custom design: http://www.puffingston.com | ☏ 512-960-3715 | ✉ info@puffingston.com
by

A S

on 26 April 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Zadania z treścią

Anna Zalewska
Zadania z treścią
Zad. 1
Zad. 5
Zad. 15
Zad. 11
Zad. 26
Zad. 20
Zad. 8
Zad. 14
Zad. 21
Zad. 24
Zad. 3
Zad. 23
Zad. 7
Zad. 2
Zad. 19
Zad. 4
Zad. 12
Zad. 25
Zad. 17
Zad. 9
Zad. 10
Zad. 13
Zad. 6
Zad. 16
Zad. 18
Zad. 27
Zad. 22
Komputer kosztował 2400 zł, a oprogramowanie 600 zł. Po roku komputer staniał o 10%, a oprogramowanie zdrożało o 5%. O ile procent był tańszy ten zestaw po roku?
Pan M. wpłacił do banku na lokatę 2000 zł. Oprocentowanie lokaty w skali rocznej jest równe 6%, kapitalizacje są przeprowadzane co pół roku. Oblicz kwotę wraz z odsetkami, którą otrzyma pan M. po 18 miesiącach oszczędzania. Wynik zaokrąglij do 0,1 zł.
Piechur przeszedł trasę długości 20 km. Gdyby szedł z prędkością większą o 1 km/h, to przeszedłby tę trasę w czasie o 40 min krótszym. Oblicz, z jaką prędkością szedł ten piechur.
Andrzej przeliczył 540 zadań, rozwiązując każdego dnia tę samą liczbę zadań. Gdyby na rozwiązanie tych zadań przeznaczył o 2 dni mniej, to każdego dnia musiałby rozwiązywać o 3 zadania więcej. Oblicz, ile zadań dziennie rozwiązywał Andrzej.
Na turnieju tenisa stołowego każdy uczestnik do przerwy rozegrał z każdym po jednym meczu. Po przerwie okazało się, że dwóch uczestników musiało zrezygnować z turnieju, ale wszyscy pozostali znowu rozegrali po jednym meczu każdy z każdym. Łącznie rozegrano 111 meczów. Oblicz, ilu uczestników było na turnieju na początku.
Ojciec i syn mają razem 50 lat. Gdyby syn był o 10 lat starszy, to ojciec miałby dwa razy więcej lat niż syn. Ile lat ma obecnie każdy z nich?
Kiedy otrzymamy większą kwotę: lokując pieniądze na 5% przez 10 lat, czy lokując je na 10% przez 5 lat? Zakładamy, że w każdym przypadku kapitalizacja odsetek następuje co rok i oprocentowanie jest stałe w podanym okresie. Odpowiedź uzasadnij, wykonując obliczenia.
W dwóch hotelach wybudowano prostokątne baseny. Basen w pierwszym hotelu ma powierzchnię 240 m2. Basen w drugim hotelu ma powierzchnię 350 m2 oraz jest o 5 m dłuższy i 2 m szerszy niż w pierwszym hotelu. Oblicz, jakie wymiary mogą mieć baseny w obu hotelach. Podaj wszystkie możliwe odpowiedzi.
Droga z miasta A do miasta B ma długość 474 km. Samochód jadący z miasta A do miasta B wyrusza godzinę później niż samochód z miasta B do miasta A. Samochody te spotykają się w odległości 300 km od miasta B. Średnia prędkość samochodu, który wyjechał z miasta A, liczona od chwili wyjazdu z A do momentu spotkania, była o 17 km/h mniejsza od średniej prędkości drugiego samochodu liczonej od chwili wyjazdu z B do chwili spotkania. Oblicz średnią prędkość każdego samochodu do chwili spotkania.
Dany jest prostokąt o bokach
a
i
b
. Zmniejszamy długość boku
a
o 10% oraz zwiększamy długość boku
b
o 20%. Wyznacz stosunek
a:b
, jeśli wiadomo, że otrzymany prostokąt ma taki sam obwód jak prostokąt wyjściowy.
W roku 2015 na uroczystości urodzinowej ktoś spytał jubilata, ile ma lat. Jubilat odpowiedział: jeżeli swój wiek sprzed 27 lat pomnożę przez swój wiek za 15 lat, to otrzymam rok swojego urodzenia. Oblicz, ile lat ma ten jubilat.
Kwadrat piątej części stada małp pomniejszonej o 3 schował się w jaskini. Jedna małpa pozostała na drzewie. Ile małp liczy stado?
W sklepie są wafle po 8 zł i po 12 zł za kilogram. Sprzedawca chce zrobić mieszankę tych wafli w cenie 11 zł za kilogram. Ile wafli każdego rodzaju powinien zmieszać, aby otrzymać 20 kg mieszanki?
Średnia wieku w pewnej grupie studentów jest równa 23 lata. Średnia wieku tych studentów i ich opiekuna jest równa 24 lata. Opiekun ma 39 lat. Oblicz, ilu studentów jest w tej grupie.
Dwaj rzemieślnicy przyjęli zlecenie wykonania wspólnie 980 detali. Zaplanowali, że każdego dnia pierwszy z nich wykona m , a drugi n detali. Obliczyli, że razem wykonają zlecenie w ciągu 7 dni. Po pierwszym dniu pracy pierwszy z rzemieślników rozchorował się i wtedy drugi, aby wykonać całe zlecenie, musiał pracować o 8 dni dłużej niż planował, (nie zmieniając liczby wykonywanych codziennie detali). Oblicz m i n .
Miesięczny koszt ogrzewania domu wynosi 200 zł. Założenie dodatkowej ilozalcji cieplnej, która kosztuje 4200 zł, spowoduje zmniejszenie wydatków na ogrzwanie o 30%. Po jakim czasie poniesione nakłady na ocieplenie zwrócą się?
Do turnieju siatkówki zgłosiły się reprezentacje wszystkich szkół w pewnym mieście. Każda reprezentacja rozegrała jeden mecz z każdą z pozostałych. Wszystkich meczów rozegrano 66. Ile szkół brało udział w turnieju?
Wolfgang Amadeusz Mozart napisał łącznie 46 symfonii i koncertów skrzypcowych. Gdyby nie liczyć ostatniej symfonii - Jowiszowej (której nie ukończył), liczba symfonii stanowiłaby ósmą część wszystkich koncertów skrzypcowych. Którą z kolei symfonią była Jowiszowa i ile koncertów skrzypcowych napisał Mozart?
Pewna linia minibusowa przewozi codziennie 360 pasażerów, pobierając opłatę w wysokości 2 zł od osoby. Oszacowano, że każda podwyżka ceny biletu o 20 gr powoduje spadek liczby pasażerów o 20. Jaka powinna być cena biletu, aby dzienny przychód tej firmy wynosił 784 zł?
O ile procent zwiększy się pole powierzchni działki w kształcie prostokąta, jeśli długość każdego boku działki powiększymy o 30%?
Pewną pracę można wykonać w czasie 18 godzin, włączając do pracy 25 maszyn o tej samej wydajności. Ile wystarczy włączyć takich samych maszyn, żeby wykonać tę pracę w czasie 30 godzin?
Ojciec i syn mają łącznie 52 lata. 6 lat temu ojciec był trzykrotnie starszy od syna. Ile lat ma ojciec, a ile syn?
Za 10 lat ojciec z synem będą mieli razem 100 lat. Przed 10 laty syn był cztery razy młodszy od ojca. Ile lat ma obecnie każdy z nich?

Brat ma cztery razy więcej lat niż miała jego siostra wtedy, gdy była dwa razy młodsza od brata. Razem mają 35 lat. Ile lat ma brat, a ile siostra?
Aleksander Wielki żył o 21 lat dłużej niż panował jako władca. Stosunek długości jego życia do czasu jego panowania wynosi 11 : 4 . Ile lat żył i ile panował Aleksander Wielki?
Full transcript