Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Psychotherapie Curriculum

Een overzicht
by

Jessica Agsteribbe

on 6 November 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Psychotherapie Curriculum

Psychotherapie
Curriculum
Overzicht psychotherapie curriculum
Algemeen gedeelte (2,5 jaar)
Cursussen
1ste jaar psychotherapie
Aan- en afwezigheid
Toetsing en Beoordeling (filmpje)
Voorbeeld psychotherapietoets
Aandachtdachtgebieden
Aan- & afwezigheid
Algemene gedeelte
Basale Gespreksvaardigheden (5x)
Interviewtechnieken (3x)
Moeilijke gevallen (3x)
Motiveren (3x)
Psycho-educatie (1x)
Psychofarmacologie (1x)
Mentaliseren (4x)
Basisvaardigheden
1ste jaar
Stationsexamen met trainingsacteur
Psychotherapietoets 1ste jaar
Beoordeling psychotherapie toets 1ste jaar
In de 3 aandachtgebieden worden meerdere cursussen aangeboden
Verschillend per aandachtsgebied zal een deel verplicht zijn en een deel zal keuze zijn
Aandachtsgebieden
2,5 jaar: 5 blokken van een half jaar
Blok 1+2 = Basisvaardigheden
Blok 3 = Psychodynamische
Blok 4 = CGT
Blok 5 = Systeem en Groeps
3 Onderwerpen:
Psychiatrisch interview
Motiveren
Complexe situaties
Elk gesprek wordt door 2 beoordelaars en de opleider van de betreffende AIOS beoordeeld
De gesprekken worden opgeknipt in stukjes van van 10 min
de 2 beoordelaars en de opleider beoordelen elk 10 minuten van het gesprek
stationsexamen
3 gesprekken van een half uur
feedback van trainingsacteur van 15 min
Reflectie door AIOS
Geef min 1 en max 3 momenten aan in elke opname van het gesprek die goed gingen. En geef min 1 en max 3 momenten aan die niet goed gingen. Geef daarbij ook aan waarom jij vindt dat het wel of niet goed ging.
Geef een algemene reflectie over hoe het gesprek ging. Betrek daar ook de feedback van de acteurs bij.
Geef aan of het gesprek exemplarisch is voor het niveau waarop jij normaal functioneert en licht toe waarom dat wel of niet zo is.
Nog te ontwikkelen:
Indicatiestelling
Groepstherapie vervolg
CGT vervolg
EFT Emotion Focused Therapy
IPT
Oplossingsgerichte therapie
Schematherapie

Voorstellen!?

100% aanwezigheid
Afwezigheid tijdig melden
Verantwoordelijkheid AIOS voor vervangende opdracht
Docent bepaalt of dit nodig is
Beoordeling cursus psychotherapie 1ste jaar
Aan het eind van de cursus geeft de docent per AIOS een oordeel aan de opleider en aan de AIOS zelf, en heeft daarvoor twee mogelijkheden:
- De AIOS heeft de cursus succesvol afgesloten (al dan niet na het maken van 1 of meerdere vervangende opdrachten, als er opdrachten zijn gemaakt wordt dit uiteraard in het oordeel aan de opleider gemeld)
- De AIOS heeft de cursus niet gehaald (al dan niet na het maken van 1 of meerdere vervangende opdrachten, als er opdrachten zijn gemaakt wordt dit uiteraard in het oordeel aan de opleider gemeld)
Opleider
Aan het eind heeft de opleider 3 bronnen van info:
-Van de verschillende docenten: zijn de cursussen al dan niet succesvol afgesloten (met of zonder vervangende opdrachten)
-Beoordeling van het stationsexamen:
-een beoordelings- en adviesverslag per gevoerd gesprek
-het reflectieverslag van de AIOS
-De DVD met daarop de opnamen van de gevoerde gesprekken + de feedback van de acteur.
-Zelfreflectieverslag van de AIOS

De opleider bepaalt uiteindelijk of er consequenties zijn voor de individuele AIOS
Elk blok bestaat uit 9 ochtenden. De andere ochtenden zijn voor het module onderwijs
Toekomst
Komt een kolom bij waarin de docent de inzet en prestatie van de AIOS kan aangeven. Docent heeft een signalerende rol
Full transcript