Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

A pedagógus szerepe az online tanulási környezetben zajló tanítási-tanulási folyamat során

MTA Pedagógiai Bizottság, Didaktikai Albizottság, "Doktorandusz nap", 2013. május 24.
by

Lévai Dóra

on 3 September 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of A pedagógus szerepe az online tanulási környezetben zajló tanítási-tanulási folyamat során

A pedagógus szerepe
Nem történeti megközelítés
tanulási környezetekhez kapcsolódóan értelmezhető
(1) hagyományos oktatás online eszközökkel támogatva
(2) vegyes típusú tanulási környezet (blended learning)
(3) online tanulási környezet
(4) virtuális tanulási környezet
Modellezhető, vizsgálható területek
Kutatás
nagymintás empirikus vizsgálat:
félig strukturált interjú
fókuszcsoportos interjú
papíralapú és online kérdőíves vizsgálat
online felülethasználathoz kapcsolódó tartalomelemzés
digitális tevékenységelemezés
MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság, Didaktikai Albizottság - „DOKTORANDUSZ NAP”
2013. május 24. 10:30-13:30 - ELTE PPK, Budapest, Kazinczy u. 23-27. 305. terem

A pedagógus szerepe az online tanulási környezetben zajló
tanítási-tanulási folyamat során

Lévai Dóra
ELTE PPK NDI
Tanulás-tanítás alprogram
Témavezető: dr. Ollé János

A tantárgy ismerete
Az emberi fejlődés ismerete
Az oktatás adaptálása
Többféle oktatási stratégia
Motivációs és tanulásszervezési képesség
Kommunikációs készség
Tervezési készség
A tanulás értékelése
Szakmai elkötelezettség, felelősségvállalás
Együttműködés
IKT? 
A sztenderdek a kompetenciák mérhető formái.
‘90-es évek: Európa is követte a sztenderdek kialakítását – INTASC (USA) a legtöbb európai kompetencialista ősforrása
...külföldön…
… és itthon…
Nat, 2012: „Digitális kompetencia:
Ismeret
Képesség
Attitűd

+ kritikus és etikus használat
Nat, 2007: „Digitális kompetencia:
Ismeret
Képesség
Pedagógus kompetenciamodellek, sztenderdek
The family of NETS (2000, 20008)
NETS for Students (NETS•S),
NETS for Teachers (NETS•T),
NETS for Administrators (NETS•A),
NETS for Coaches (NETS•C),
and NETS for Computer Science Teachers (!) (NETS•CSE)–work together to transform education.
NETS (International Society for Technology in Education - National Educational Technology Standards)

---> digitális írástudás
---> digitális műveltség
Az ISTE digitális állampolgárság kompetenciarendszere:
digitális hozzáférés
digitális műveltség
digitális kommunikáció
digitális kötelezettség és felelősség
digitális etikett
digitális biztonság
digitális kereskedelem
digitális jog
digitális egészség és közérzet
inspiráció és facilitálás
tervezés és értékelés
modellezés
példamutatás
önfejlesztés
Digitális állampolgárság
IKT-s eszközhasználat
Elméleti modell kidolgozása
saját modell
mérőeszköz (amellyel vizsgálni és minősíteni lehet a területet)
folyamatban lévő kutatás
N=1028
pedagógusok IKT-eszközhasználata
4 kérdéskör:
tanórára való készülés
tanórai munka
tanórán kívüli tevékenység, közösségszervezés
továbbképzések
Köszönöm szépen a figyelmet!
(Ribble, 2011)
digitális hozzáférés
digitális műveltség
digitális kommunikáció
tervezés
inspiráló, facilitáló tevékenység
értékelés
példamutatás
szakmai önfejlesztés
offline és online tevékenység szerves egysége
IKT használata vs. integációja a tanítási tevékenység során
A tanuló személyiségfejlesztése
A tanulói csoportok alakítása
Pedagógiai folyamat tervezése
A szaktudományi tudás felhasználásával a tanulók műveltségének, készségeinek és képességeinek fejlesztése
Az egész életen át tartó tanulást megalapozó kompetenciák hatékony fejlesztése
A tanulási folyamat szervezése, irányítása
A pedagógiai értékelés változatos eszközeinek alkalmazása
Szakmai együttműködés és kommunikáció
Elköteleződés a szakmai fejlődés és önművelés iránt

IKT?
Midoro, (2005); UNESCO (2008); Guasch, Alvarez, Espasa (2010); Starkey, (2010); Simsek, Simsek, (2013);
Falus Iván és munkacsoportja (2006)
(Darling és Hammond, 2006)
Digitális menetrend
Digitális állampolgárság: felelősség, jog, részvétel, identitás

http://www.cittadinanzadigitale.eu/ - digitális nemzedékelméletek
Papuzza, (2008)
digitális állampolgár fogalma
az osztályteremben: óravázlatok
IKT-kompetenciával minden tanuló és tanár rendelkezzen!
a tanárok képesek legyenek továbbadni!
ESzA: 2014-2020- digitális műveltség kompetencia előmozdítása
EU, Digitális menetrend
tanárok: tanórákra való felkészülés
4. osztályban: kevesebb, mint 5%
a diákok véleménye szerint a tanárok 70%-a:
sosem kommunikál a szüleikkel online
nem ad online házi feladatot
nem értékeli IKT-s eszközökkel őket
Kroes (2013)
az Európai Bizottság digitális menetrendért felelős alelnöke
Freppon (2001); Bosch, (2009); Grosseck, Bran, Tiru (2011);
Jonassen, Howland, Moore, Marra (2003)
érzelmek
tudatosság és felelősség
jogok
digitális állampolgárság
(Ollé, 2012)
Full transcript