Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Samenvatting scheikunde

No description
by

L D

on 3 November 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Samenvatting scheikunde

Stoffen
Mengsels
Zuivere stoffen
Oplossing: helder mengsel van een vloeistof met een gas, vloeistof of vaste stof
Suspensie: troebel mengsel van een vaste stof en vloeistof
Emulsie: troebel mengsel van 2 vloeistoffen (emulgator voorkomt dat een emulsie ontmengt)
Rook: fijn verdeelde vaste stof in een gas
Nevel: fijn verdeelde vloeistof in een gas
Schuim: gas in een vloeistof of vaste stof
zuivere stoffen hebben een kookpunt / smeltpunt / stolpunt
mengsels hebben een kooktraject / smeltraject / stoltraject
scheiden
Filtreren: verschil in deeltjesgrootte (suspensies)
Indampen: verschil in kookpunt (oplossingen met groot verschil in kookpunt)
Destilleren: ook verschil in kookpunt (oplossingen)
Extractie: verschil in oplosbaarheid (koffie zetten)
Adsorptie: verschil in hechting aan een adsorptiemiddel (norit, silicagel)
Chromatografie: combinatie van extractie en adsorptie
het sorteren van moleculen (moleculen gaan dus NIET kapot)
Ontleedbare stoffen
Niet-ontleedbare stoffen
ook wel verbindingen
De moleculen bestaan uit 2 of meer verschillende soorten atomen.
ook wel elementen
De moleculen bestaan uit 1 soort atomen.
Cl
aartje
F
ietst
I
n
H
aar
O
nderbroek
N
aar
Br
abant.
Van de niet-ontleedbare stoffen chloor, fluor, jood, waterstof, zuurstof, stikstof en broom bestaan de moleculen uit 2 atomen.
Metalen
Niet-metalen
ontleden
moleculen gaan kapot
Perioden: de horizontale rijen, 7 in totaal
Groepen: de verticale kolommen
Groep 1: alkalimetalen
Groep 2: aardalkalimetalen
Groep 17: halogenen
Groep 18: edelgassen
verdeeld in:
edel: Pt, Au en Ag
onedel: bijv. Fe, Zn, Pb
zeer onedel: bijv. Na, K, Li
De beginstoffen verdwijnen en er ontstaan nieuwe stoffen.
Moleculen gaan kapot en er worden nieuwe moleculen gevormd.
chemische reactie
ontledings-reactie
vormingsreactie
verbrandingsreactie
langzame verbranding
snelle verbranding
explosie
thermolyse
elektrolyse
fotolyse
ontleding door verhitting
ontleding door elektriciteit
ontleding door licht
altijd endotherm
(kost energie)
meer --> 1 reactie
reactie met zuurstof
altijd exotherm
zonder vuurverschijnselen
met vuurverschijnselen
volledige verbranding: voldoende zuurstof aanwezig
onvolledige verbranding: niet voldoende zuurstof aanwezig
extra voorwaarde: juiste verhouding brandstof en zuurstof
Een reactie is endotherm (kost energie) of exotherm (levert energie op).
De reactiesnelheid kan worden beïnvloed door: contactoppervlak, concentratie en een katalysator.
aantoonreactiesen
reagentia
koolstofdioxide
water
zwaveldioxide
waterstof
zuurstof
gas opvangen en aansteken
--> karakteristiek blafje
gas opvangen en er een gloeiende houtspaander in steken --> gaat feller gloeien
helder kalkwater wordt troebel
wit kopersulfaat wordt blauw
bruingeel joodwater ontkleurt
0
14
7
zuur
neutraal
basisch
3
11
agressief zuur
agressieve base
2
1
4
5
6
8
9
10
12
13
azijn
soda
ammonia
gootsteenontstopper
zoutzuur
zuiver water
zure regen
Je kunt de pH meten met een indicator, bijvoorbeeld: rode koolsap, lakmoes (rood + blauw) of pH-papier
pH-schaal
Full transcript