Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Kritikai pszichológia - a pszichológia kritikája

No description
by

Katalin Vida

on 10 May 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Kritikai pszichológia - a pszichológia kritikája

Kritikai pszichológia - ernyőfogalom
Neutralitás látszata
Pszichológiában hogyan jelenlet meg a társadalomkritika?
<--> mainstream pszichológia: az elfogadott intézményi keretek között tanított, gyakorolt lélektan
Individualizmus
az emberi jóllétről i
ndividualisztikusan
és a nyugati középosztály értékeiből kiindulva gondolkodik (sikeres karrier, boldog párkapcsolat, nukleáris család - közösség? politika?); emberkép: versengő, autonóm

a
z egyéni stresszre
és szenvedésre koncentrál, egyéni okokat keres

megoldásaiban
egyéni intervenciókat
javasol: pl. depressziós klienseink tünetei mögött személyes indokokat keresünk, gyógyszeres kezelést vagy pszichoterápiát javaslunk

Pedig tulajdonképpen milyen abszurd gondolat, hogy bármilyen problémát „egyéninek” tekintsünk, amely valójában milliókat érint.


tüetvándorlás: hisztéria --> depresszió

a pszichológiai kutatások eredményei
objektív mérések
eredményei (szélesebb társadalmi és szűkebb intézményi kontextus?)

a tudomány és a terápia
értékmentes,
ami ideológiával terhelt az hiteltelen
--> (általános tendencia és poszt-Kádárista hagyomány)

a tudomány
logikai alapon
fejlődik és
univerzális
megállapításokat tesz

a mainstream pszichológia ragaszkodik a statikus, történelmen kívüli emberkép mítoszához, amelyhez egy univerzális elméleteket és kutatási eredményeket produkáló, a magát közvetlen környezete aktuális hullámveréseitől és jelenségeitől távol tartó tudomány párosul.


Antipszichiátriai mozgalmak
Mainstream pszichológia
fenntartja a status quo-t
, elméleti keretet szolgál a fennálló kapitalista berendezkedéshez
individuálista
ideológiailag
semlegesnek mutatja
magát,
természettudománynak
tekinti a pszichológiát
specifikus,
fragmentált
a pszichológus szerepét az egyének segítésében, a kutatóét a világ és a jelenségek minél pontosabb
leírásában
határozza meg ("
ameliorative practices"
)
Kritikai pszichológia
felhívja a figyelmet a pszichológia status quo fenntartó szerepére
társadalmi szintű változást követel
vállaltan
ideologikus
t
ársadalomtudományi
keretben gondolkodik
interdiszciplináris
(antropológia, szociológia, kritikai elméletek)
központi témája a
hatalom
és annak egyenlőtlen megoszlása
a pszichológus társadalmi felelősségét kiemelten fontosnak tartja, (
"transformative practices")
Természettudományosság,
kognitív forradalom
adatokr
a fókuszál

jelenségek
biológiai gyökerér
e koncentrál

kutatási témának korábbi eredmények variációját preferálja

pszichofiziológiai és
jól megragadható témákat
részesíti előnyben
Közösségi pszichológia
Narratív és diszkurzív terápiák
Felszabadítás pszichológiája

A Társadalomelméleti Kollégium 2012-ben létrejött Kritikai Pszichológiai Műhely
http://tek.bke.hu/kritikai_pszicho/
Kritikai pszichológia - a pszichogia kritikája
„Összességében a pszichológusok túl könnyen belesimulnak a kapitalista demokráciába, amely az egyéni szabadságot és a politikai egyenlőséget hirdeti, a gyakorlatban azonban a politikai apátiát és a piac szabadságát részesíti előnyben a részvételi demokráciával és az elosztási igazságossággal szemben."
(Fox, Prilleltensky, & Austin, 2009).
A társadalomkritikában hogyan jelenhet meg a pszichológia?
Pszichológusok társadalmi felelősségvállalása
Aktivizmus
Társadalmi vita
Vida Katalin
Társadalmi berendezkedés hatása a mentális egészségre
Az alapvető emberi szükségletek és a mai társadalmi rebdszer:
valahova tartozás
megértés
kontroll és hatni tudás
énfelnagyítás
bizalom
elidegenedés és magány
kiszámíthatatlanság
tehetetlenség
szégyen és megalázás
félelem és bizonytalanság
Megszorítások:
Terápia
Kutatás
Kvalitatív módszerek
Akciókutatás
Mitől hatékony egy terápia?
(Miller and Duncan, 2000)

15%
Mi a kritikai pszichológia?
Klaus Holzkamp, 1970-es évek
A társadalomkritika és a pszichológia határterülete
A kritikai pszichológia kettős természetű ernyőfogalomként értelmezhető, hiszen tekintetét egyszerre irányítja érzékeny társadalmi kérdésekre, valamint a pszichológia belső konfliktusaira (hogy mi a kritikai pszichológia az változik attól is, hogy mi épp a mainstream)
Köszönöm a figyelmet!
vidakatalin.mail@gmail.com
http://tek.bke.hu/kritikai_pszicho/
Máriási Dóra & Vida Katalin (2015) Kritikai pszichológiát! Imágó Budapest. 2015/3 Egyéni szociális probléma
Full transcript