Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

T 5 V – 2015/16

No description
by

Almudena Jiménez Pascual

on 3 January 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of T 5 V – 2015/16

MODELS

Multiculturalisme InterculturalismeMulticulturalitat Interculturalitat
fet objetiu


DEMOCRÀCIA

Moviment obert, entossudit i precari, a favor de la igual llibertat de tots i contra les oligarquies i tiranies.

Males lleis electorals
:
No menors 18 anys
No migrants
Falta d'adhesió
Dissenye del sistema electoral
Pressió cap al “vot útil”

LA IMMIGRACIÓ A ESPANYA

"En democràcia,
totes les opinions
són respectables."

T 2 – 2013/14

TEMA 5


DEMOCRÀCIA, DRETS HUMANS

I IMMIGRACIONS

Resposta que ha de donar l'escola:


1) Flexibilitat interna

2) Obertura a l'entorn

3) Responsabilitat professional

Parlarem de …L'EDUCACIÓ CIUTADANA O CÍVICA. QUÈ ÉS I PARA QUÈ SERVEIX?

LA IMMIGRACIÓ A ESPANYA.

IDENTITAT, DIVERSITAT CULTURAL I INTERCULTURALITAT.

L'ESCOLARITZACIÓ DELS FILLS DELS IMMIGRANTS EN L'ESCOLA.

pauta comuna de garantia i obligacions dels ciutadans
Drets humans
Quina és la mesura per al reconeixement cultural?
l'objectiu de l'educació: és la reproducció social conscient, és preferir i reforçar no acatar.
objectiu: establir el millor de la cultura democràtica.

La tolerància , implica el mateix reconeixement a totes les cultures i a totes les persones?

Educació cívica :

Educació que prepara governants i legisladors. Assignatures a ensenyar:

- DELIBERAR, sobre la nostra participació i no sobre la nostra
pertinença.

- TOLERÀNCIA


Els ciutadans de les democràcies són «objectes» i «subjectes» de les lleis. Açò exigeix un ensinistrament.Democràcia :

«Ningú pot arribar a governar sense haver estat governat», és a dir:

- ha après a obeir les lleis i autoritats legítimes
- ha assumit els valors compartits
- ha rebut lliçons pràctiques d'equitat, etc.
EN CRISI
Influències:
- Finançament de partits
- Formació d'opinió pública
- Règims mixts

DIÀLEG
INTERCULTURALISME

Pluralisme cultural i respecte per la identitat pròpia.

Societat plural, cohesionada i democràtica.

Cada cultura aporta al mitjà comú en condicions d'igualtat.

Escola: cultural plural, cultura comuna. Replantejament de currículum escolar.

Èmfasi en: autonomia personal, aspectes morals i relacionals.
MULTICULTURALISME

Coexistència de grups diferenciats en un mateix espai.

Cas extrem: cada grup cultural la seua escola específica.

Via intermèdia, pot ser un risc de caure en el folklorisme pedagògic.ASIMILACIONISME

Igualtat d'oportunitats

Aprendre els mateix en les mateixes institucions

diversitat = problema

Elevat fracàs escolar, desarrelament cultural i afectiu.

Programes compensatoris i aules especials.

Objectiu: llengua oficial, hàbits, costums de l'entorn.


MODELS D'EDUCACIÓ INTERCULTURAL
Resposta que ha donat l'escola:
1) Assimilació
2) Tolerància
3) Reconeixement

Cultura

política
església mitjans de comunicació
escola
...

L'ESCOLARITZACIÓ DELS FILLS DELS IMMIGRANTS A L'ESCOLA
Han d’admetre’s símbols religosos en l’escola?
Transmet l'escola la cultura?, com?
En què consisteix l’educació intercultural?
Dues vies perilloses per a salvaguardar la diversitat cultural i el respecte a la democràcia:


el sistema comunitari

el sistema que ignora les diferències ,
però que es basa en el sufragi universal


La democràcia no sempre aconsegueix resoldre els problemes que comporta la diversitat cultural, religiosa o ètnica.

Quan les persones tenen el sentiment de pertànyer a diferents comunitats, com cal tractar aqueixa realitat?
IDENTITAT, DIVERSITAT CULTURAL I INTERCULTURALITAT

Ignorància:

- incapacitat per a expressar demandes socials intel·ligibles a la comunitat o per a comprendre les formulades per altres
- bloqueig que impedeix argumentar o calibrar els arguments aliens
- manca de sentit dels drets i deures que suposa la vida en societat més enllà d'adhesions patològiques
Ignorància – democràcia – educació cívica

Quin sentit té l'educació?, i l'educació cívica?
Educació cívica: és la preparació que faculta per a viure políticament amb els altres en la ciutat democràtica, participant en la gestió paritària dels assumptes públics i amb capacitat per a distingir entre el just i l'injust.
L’EDUCACIÓ CIUTADANA O CÍVICA. QUÈ ÉS I PARA QUÈ SERVEIX?
postguerra garanties democràcia representativa
Democràcia sorgeix en un context polític, econòmic i cultural concret.
Identitat = el que som + el que volem ser

El món al que aspira Maalouf té dos elements:
La universalitat dels valors
La diversitat de les expressions culturals

El que està per sobre de tot és la dignitat dels éssers humans, qualsevol que siguen les seues creences, color o nombre.
Cadascun posseïm dues heréncies:

a) La «vertical»
b) La «horizontal»

Tots ens adherim a una antiga concepció d'identitat, limitada i distintiva que ja no s'adapta a la realitat.
han de reconèixer-se les diferències? o cal ignorar-les com si no existiren?
Els grans problemes actuals referits a la multiculturalitat i la convivència global són problemes culturals i identitaris o problemes de desigualtat econòmica i social?

Què és més important: el respecte a la diversitat cultural o el reconeixement de la igualtat de drets?

Quin tipus de societat tenim?, quin tipus de societat volem? per què?

Quina diferència hi ha entre multiculturalitat i interculturalitat?

Són universals els drets humans? Serveixen per a tots independentment del context cultural?

Què té de bé viure en una societat
democràtica?

pluralisme
polític
llibertat expressió i informació

llibertat ideologia

sufragi

Elements democràtics en crisi i amenaçats

autodeterminació política i protecció de minories

Cap poder acceptable sinó respecta principi democràtic

D
E
M
O
C
R
À
C
I
A

QUÈ ÉS LA DEMOCRÀCIA?
Han de tenir els immigrants els mateixos drets que els autòctons?, per què?

U
n largo Termidor. La ofensiva del constitucionalismo antidemocrático, Pisarello, G.

NEOLIBERALISME

Gran propietat

Llibertats del mercat

Redueix participació popular

Poder desigual i violent


«En democràcia,
totes les opinions
són respectables.»

no totes les opinions han de ser acceptades sense crítiques per a perpetuar-les

totes les persones són respectables, però no totes les opinions

existeix el dret a la diferència, però no la diferència de drets

cal educar per a prevenir tant el fanatisme com el relativisme

A. Maalouf

Com educar en l'escola en valors democràtics i en el respecte i reivindicació dels drets humans universals?
Savater, F. La libertad de elegir
Martínez Garcia, S. Estructura Social... Cap. 2
NAIXEMENTS
Estructura d'edats d'una població:
naixements
defuncions
moviments migratoris
- naixements i + mortalitat Guerra Civil
baby boom (
60 i 70): menys solteres, edats diferents. Després descendeix fins a últims anys.
mortalitat: tendència a la baixa.
MIGRACIONS
1985
. Refugiats polítics A. Llatina i europeus jubilats

1986/1999
.
Àfrica, reagrupament familiar

2000
.
Polítiques públiques i org. especialitzats

2011.
Emigració per crisi.
Etapes
Entre els
10 països
amb més immigrants
:

- població estrangera més jove
- disparitats territorials
- heterogeneïtat. Sorgeixen estigmes.
- països desenvolupament similar o superior a les illes
- immigrant / estranger
- baixa consideració com a problema
efecte anomenada
lleis
mà d'obra poc qualificada
oportunitats laborals
Causes de discurs populista xenòfob:
1. Por al desconegut
2. Competència laboral i econòmica
3. Tensió entre pràctiques culturals
4. Pensament multiculturalista

DONES
- ràpid creiximent entre població activa
- dones classe mitjana i més permanència classes populars
- efectes ambigus sobre la desigualtat
Full transcript