Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

menekült ügyek

No description
by

Reka Palinko

on 18 May 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of menekült ügyek

UNHCR: Az ENSZ Menekültügyi Föbiztosának Hivatala Senki sem önszántából lesz menekült Jogi dimenzió
Honosítás Segély, szociális biztonság
a befogadó államok a menekülteknek biztos jogállást, valamint számos, a saját állampolgáraik által élvezettekkel azonos polgári, politikai, gazdasági, társadalmi és kulturális jogot biztosítanak, esetenként különleges bánásmód
felgyorsított honosítási eljárás
csökkentett díjak és költségek
a honosítás a társadalmi-kulturális beilleszkedési folyamat végét is jelentheti azon menekültek számára, akik a befogadó ország állampolgárságának megszerzésére törekednek, kifejezve az adott országbeli teljes jogú tagság elismerését Foglalkoztatás Társadalmi-gazdasági dimenzió
Lakhatás szegénységböl való kilépés útja
menedékjogot nyújtó ország közösségébe illeszkedni
Akadályok:
elveszett okirat, hiányzó szakértelem a tanároknál, támogatási források hiánya...
Megoldás:
rekreációs, pszichológiai, nyelvi segítségnyújtás
ha lehetséges ne költöztessék állandóan a családot
spec. nyelvi és orientális prog. létrehozása (nappali tagozat)
tudásszintü osztályba sorolás
kiegészítö szakmai segítségnyújtás
ösztöndíjak
alapvetö készségek elsajátítása nonformális tanfolyamokon is
spec. képzések tanároknak
interkult. ped. progr.
Gyerekek és felnőttek oktatása Akadályok:

kommunikációs nehézségek
nem ismerik a szolgáltatásokat
traumát átélteknél kevés helyen szakellátás

Megoldás:

kapacitásépítés egészségügyi szolgáltatók számára
menekültek kapacitásának fejlesztése
célzott segítségnyújtás és szakorvosi támogatás biztosítása
egyéb intézkedések Egészség Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata értelmében mindenkinek joga van saját maga és családja
egészségének és jólétének biztosítására alkalmas életszínvonalhoz, ideértve az élelmet, a ruházatot, a lakást, az orvosi ellátást és a szükséges szociális szolgáltatásokat, továbbá a szociális biztonsághoz munkanélküliség, betegség, rokkantság, öregség esetén, valamint mindazon más esetekre, amikor létfenntartási eszközeit
akaratától független körülmények miatt elveszíti.

Kihívás: pénzügyi segélyprogramok létrehozása a függség elkerülése nélkül, természetbeni az ellátás a kezdetben, s a lakásba költözésig tart általában a minimálbérhez közeli, de nem kapnak magánszektorbeli lakásbérléshez támogatás

Megoldás:
beilleszkedési programon részt vevö egyén megfelelö tamogatása anyagilag, megoldott legyen ebböl a ruházkodás, közl., élelm.
önálló lakásba költözéskor hitel, egyszeri készpénzfizetés
speciális szükségletü menekültek támogatása
tisztviselök képzése, akik tisztába vannak a menekültek jogaival, kötelezettségeivel
közösségi alapú szolgáltatások (tanácsadás, érdekképviselet)
Feladatok, hatáskör menekültek védelmének nemzetközi irányítása, koordinálása
jólét
menekültjogok
más országban menedéket vagy menekültstátuszt kérhet, onnan bármikor, önként hazatérhet
beilleszkedhet a helyi közösségbe, vagy tovább utazhat egy harmadik országba
hontalanok támogatása
Mo.1989. biztosítani a menedékkérk számára a lehetséget, hogy hozzáférjenek a biztonságos magyarországi területhez az EU külsö határai mentén (a magyar – ukrán, - szerb illetve – horvát határon) és benyújthassák menedékkérelmüket
elérni, hogy a befogadás és az ellátás körülményei megfeleljenek az elvárt színvonalnak úgy a befogadó állomásokon, mint a menekültellátó rendszer többi intézményében
tiszteletteljes bánásmódban részesüljenek, amely figyelembe veszi az életkorukból, társadalmi nemükbl és sokszínségükbl fakadó különleges szükségleteiket
biztosítani a tisztességes és hatékony menekültstátusz-meghatározó eljárást, valamint azt, hogy a nemzeti jog elírásai és a menekültstátuszt megállapító hatóságok tevékenysége összhangban legyen a mérvadó nemzetközi normákkal és színvonallal
hatékony integrációs és áttelepítési mechanizmusok kiépítésebefogadó társadalmi légkör kialakítása, mely elveti a rasszista és xenofób megnyilvánulásokat.


Integráció Közép-Európában

Jogi dimenzió:
honosítás

Társ.-i gazd.-i:
lakhatás
munkavégzés
oktatás
egészségügy
segélyek, társadalombizt.

Szociokult:
nyelvtanulás, kultúra
kapcsolatok, részvétel
családegyesítés
adekvát magánélet, megfelelőö biztonság, világítás és szellőözés, alapvetöő infrastruktúra és megfelelö elhelyezkedés a munka és az alapvető szükségletek tekintetében – elfogadható áron

1. partnerség kialakítása, lakásszolgáltatók kapacitásának fejlesztése:tanácsadó szervezetek, konzultációk...
2. pénzügyi és egyéb támogatás lakhatásra: gazdasági ösztönzök, bérleti célú állami támogatások...
3. menekültek kapacitásfejlesztése: jogok és kötelezettségekrl tájékoztatás, önkéntesek segítsége a keresésben gazdasági életben való aktív részvétel, többek között oktatás és készségfejlesztés révén
akadályok: nincs okirata, akkreditálás bonyolultsága, munkaerö-felvételi képzési vagy elhelyezkedési szolgáltatásokat nem ismerik alulfoglalk., munkanélküliség, nincsenek tisztában a jogaikkal, diszkrimináció, önfoglalkoztatáshoz való jog korlátozott Megoldás:
A foglalkoztatásban érintett szereplök partneri kapcsolatának fejlesztése és kapacitásának kiépítése
Menekültek kapacitásfejlesztése
Egyéb intézkedések Szocio-kult. integráció=sokféleség, diszkriminációmentesség és a tolerancia
lehetővé teszik a menekülteknek a befogadó ország polgári, gazdasági,
társadalmi és kulturális életében való aktív részvételét Nyelvtanulás, kulturális ismeretek Gondok:
kevés óraszám
menekültstátus elismerését követ 1 évig ingyenes nyelvóra
csak alapkészséget ad, melyet a munkájában nem tud használni
kevés rugalmas idejü oktató
inkább a munkát, mint az oktatást választják
nem megoldott gyerekfelügyelet/csoportbontás
Megoldás:
mindennapi élethez hasonló tanulási tevékenységek
hosszabb nyelvtanulás
rugalmas képzési struktúra
speciális tanterv, interaktív tanterv Szerepvállalás, kapcsolatépítés multikulturális társ., részvétel demokratikus folyamatokban

Gondok:
menekültek a társ. perifériáján
még helyi, regionális szinten sem szavazhatnak
a menekültek és a befogadók közötti hiányzó párbeszéd
Megoldás:
helyi hálózatok kialakítása
választójog kiterjesztése
ell. rendszerek hátrányos megkülönböztetés kiküszöbölésére Családegyesítés A család segíti a menekült szociális támogatási rendszerét
Nehézségek:
nem adják meg minden családtagnak a vízumot...
Megoldás:
kiskorúak családegyesítésének gyorsítása
keresöszolgálatok létrehozása
célzott támogatás a keres családtagok utaztatásának finanszírozására Személyes fásultság, unalom, nyugalom
hetfo, kedd, szerda...jo dolgunk van mint erdon a madarnak
betegen, hontalanul
révben, segítséggel együtt a családdal

Full transcript