Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Onrechtmatige daad

BE.JO.M1.2010
by

Ab Steunenberg

on 19 September 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Onrechtmatige daad

Onrechtmatige Daad
Inleiding Recht
les 3
Ab Steunenberg

Onrechtmatige daad
Wanneer is er sprake van
Vereisten
onrechtmatigheid
toerekenbaarheid
schade
causaal verband
relativiteit
inbreuk op een recht
en of
strijd met wettelijke plicht
en of
strijd met ongeschreven recht:
zorgvuldigheidsnorm
redelijkheid en billijkheid
MAAR...
Rechtvaardigingsgrond
iets wat de onrechtmatigheid van de daad wegneemt
Aanvulling op de wet:
Normen en waarden
Gevaarzetting:
Kelderluikarrest
Gevaarzetting:
Natronloogarrest
Zorgvuldigheidsnorm:
Lindenbaum / Cohen
schuld
oorzaak die krachtens de wet voor je rekening komt
oorzaak die krachtens verkeersopvattingen voor je rekening komt
verwijtbaar
verwijtbaar
verwijtbaar
verwijtbaarheid
ouders
werkgever
huiseigenaar
dierenbezitter
jonger dan 14
14-15 jaar
16 of ouder
redelijkheid en billijkheid
Vermogensschade
verlies
gederfde winst
Ander nadeel:
Immateriele schade
gederfde levensvreugde
verdriet
pijn
teleurstelling
Causaal verband
Schade komt daadwerkelijk voort uit de Onrechtmatige Daad

Als de schade ook was ontstaan als de OD niet was begaan: geen causaal verband

Adequatieleer: schade was redelijkerwijze te voorzien

(duikvluchtarrest)

Rederlijkerwijze te voorzien

(coronairtrombose-arrest)

Toekenning naar redelijkheid

(waterwingebiedarrest)
Geschonden rechtsregel moet de benadeelde die schadevergoeding wil zelf beschermen
Productaansprakelijkheid
risicoaansprakelijkheid van de producent
voor schade door gebrekkige producten

Er moet sprake zijn van
een gebrek
in een product
van een producent
waardoor schade is veroorzaakt
dus:
schade en
causaal verband tussen gebrek en schade
letselschade
zaakschade
mits gebruik in privésfeer
aan andere zaken dan aan de schadeveroorzakende zaak
Dus geen schade aan de zaak zelf
en
immateriele schade!
Wie is aansprakelijk?
Fabrikant, leverancier, verkoper
in die volgorde
Geen of verminderde aansprakelijkheid:
niet in verkeer gebracht
gebrek ontstaan ná het in het verkeer brengen
je kon het gebrek onmogelijk kennen
Preventieve maatregelen
recall
certificering
verzekeren
keurmerken
testen
etc.
EINDE
Waarschuwing!
relativiteit
Full transcript