Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

RELIGION

No description
by

annsara roos

on 24 January 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of RELIGION

VETENSKAP &
RELIGION
Synen på tro, vetande samt skapelse & evolution,
TRO
"jag tror att klockan är 12" (
kunskap
)

"jag tror att universum är oändligt" (
tillförlit
)

"jag tror på Gud" är ofta uttryck för båda sorters tro.

Religiösa övertygelser ligger inte helt utanför vetenskapglig prövning
ex. tron på Jesu uppståndelse, bönens påverkan på tillvaron.
Dock oåtkomligt för: - gudars egenskaper, eller livet efter döden.
Vetande
Finns ingen enhetlig definition av vetande. "Det som kan iakttas med våra sinnen och med mätinstrument i kombination med logiskt tänkande."

Finns inget som är slutgiltigt bevisat.
Vissa teorier har starkare belägg (evidens)
Nya teorier måste prövas, omformuleras eller förkastas (falsifieras).

Vetande är också en sorts tro
.
- tilltro till våra sinnen och förnuft
- tilltro på den beskrivning med störst förklaringsvärde
- tilltro till forskarnaSkillnader mellan tro & vetande

TRO bortom vetenskapen
- inga vetenskapliga metoder. Det går inte att bevisa eller motbevisa för att testa om ex. Jesus är Guds son, hur helig en skrift är, eller vilket värde en människa har.

Subjektiva källor till tro

Övertygelsen ligger hos en persons vision, uppenbarelse, känslomässiga upplevelse = Subjektiv kunskap.
Kan vara starkare än vetenskapliga belägg

"Tro får man göra i kyrkan, det är vetenskapen som ger som sanningen"

"Hur kan man tro på Gud när vetenskapen har bevisat allting?"


Vanlig utgångspunkt för konflikt:
att tro
= uppfattningar som inte går att bevisa
att veta
= säker och tillförlitlig kunskap, något som är bevisat

men detta är missuppfattning av begreppen
TRO
och
VETANDE
Teistisk evolution (gudastyrd)

Gud har satt igång evolutionen, eller att evolution är en konsekvens av naturlagar som formulerats av Gud. Detta är katolska kyrkans officiella hållning. Förekommer även hos andra kristna samt hos judar och muslimer.

(Harmonimodellen)


Fyra
olika förhållningssätt

1. Vetenskap är den bästa metoden för att förstå verkligheten
(naturalistisk modell)

Allt i tillvaron kan i princip förklaras med förnuftets och vetenskapens hjälp. Finns inte utrymme för något övernaturligt.

Religion bara ok - historia, kulturer, hur riter och symboler växt fram.
Frågor i gränslandet

Hur har universum kommit till?

Hur kan man förklara livets utveckling?

Går det att bevisa Guds existens?

Hur avgör man etiska frågor?

Vad är en människa?

Vad händer efter döden?

Kreationism

- anser att alla välordnade varelser med invecklade organ kan inte tillkommit av en slump.

- anser att universum och livets uppkomst har tillkommit så som bibelns första bok beskriver den. Vissa anser att det skedde på 6 dagar för ca 6000 år sedan.

- hör oftast hemma i den trosgrundade modellen.

2. Religion ger de slutgiltiga svaren

Den religiösa tron har slutgiltig sanning (trosgrundad modell)

Tron är grunden för all kunskap och står över förnuft.

Vetenskap är ok om den inte krockar med egen övertygelse. Vetenskapen förklarar hur naturen fungerar och samtidigt på att Gud måste finnas.

Vanligare hos de som har en "entydig tolkning" av religiösa skrifterna.
Ex. Gud skapade jorden på 6 dagar.
Vetand3. Religion och vetenskap svarar på olika frågor

Betonar skillnad mellan religiös tro och vetenskap (dualistisk modell)

Vetenskap = fakta, hur saker är, hur naturen fungerar.

Religion = svarar på syftet med livet, vad som sker efter döden, värde på livet

Dessa ska inte blandas
SKAPELSE ELLER EVOLUTION

Historiskt, fram till ca 1850-talet, självklart (i västvärlden) att Gud skapat världen.

Darwin "om arternas uppkomst genom naturligt urval", mekanismen för evolution är idag central i förståelsen av all biologi.

Bland dagens kristna, judar och muslimer finns i huvudsak 2 huvuduppfattningar. Beror på hur man förhåller sig till de religiösa texterna: bokstavligen sann eller symboliska beskrivningar.

VETENSKAP
TRO
vetenskap
vetenskap
TRO
4. Religion och vetenskap går att förena

Det finns samstämmighet mellan religion och vetenskap (harmonimodell)

Religion och vetenskap berör olika områden och bidrar med olika perspektiv till kunskap om tillvaron.

Hur naturen fungerar - får stå för vetenskapen
Etiska frågor, människovärde - får stå för religionen

Genom att lära sig mer om hur naturen fungerar - lär man sig mer om Gud.

Vanligt med flertydlig tolkning av religiösa skrifter.

Historiskt vanligt med religion uppmuntrat vetenskap

TRO
vetenskap
Intelligent design
(som alternativ till kreationism)

Den komplicerade naturen med alla sinnrika detaljer - rimligt att föreställa sig en designer.

Stark rörelse i USA där företrädarna anser att detta är vetenskap (och inte religion).

Många forskare avvisar dock det påståendet.

VetTRO
Full transcript