Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

BÀI THẢO LUẬN MÔN XÁC SUẤT THỐNG KÊ TOÁN. NHÓM 10.

No description
by

Phương Lee

on 11 November 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of BÀI THẢO LUẬN MÔN XÁC SUẤT THỐNG KÊ TOÁN. NHÓM 10.

BÀI THẢO LUẬN MÔN XÁC SUẤT THỐNG KÊ TOÁN. NHÓM 10.

Conclusion
LỜI MỞ ĐẦU
Trong thực tế đời sống có rất nhiều biến cố xảy ra và con người không thể nào lường trước hết được. Vì vậy thường có những giả thuyết ước lượng hay những kiểm định mang tính định tính kết quả đúng sai về các trường hợp xảy ra của các biến cố. Chính vì lý do đó, việc nghiên cứu ước lượng các tham số của đại lượng ngẫu nhiên và kiểm định giả thuyết thống kê là rất cần thiết.
Lý thuyết ước lượng, lý thuyết kiểm định các giả thuyết thống kê là những bộ phận quan trọng của thống kê toán. Nó là phương tiện giúp ta giải quyếtnhững bài toán nhìn từ góc độ khác liên quan đến dấu hiệu cần nghiên cứutrong tổng thể.

• Để ước lượng kì vọng toán của ĐLNN X, người ta giả sử trên một đám đôngcó E(X)= µ và Var(X) = .
• Trong đó µ chưa biết, cần ước lượng. Từ đámđông ta lấy ra kích thước mẫu n:W=(X-Xn).
• Từ mẫu này ta tìmđược trung bình mẫu và phương sai mẫu điều chỉnh S'2
• Dựa vào nhữngđặc trưng mẫu này ta sẽ xây dựng thống kê G thích hợp.
nhóm chúng tôi đã xác định dùng phương pháp ước lượng µ khi chưa biết quy luật phân phối của ĐLNN , kích thước mẫu n đủ lớn.

I. LÝ THUYẾT MẪU
II. ƯỚC LƯỢNG THAM SỐ CỦA ĐLNN
1.ước lượng điểm
2.ước lượng bằng khoảng tin cậy

PHẦN MỘT : CƠ SỞ LÝ THUYẾT
1. khái niệm về đám đông và mẫu
2. các phương pháp mô tả mẫu
3. các đặc trưng mẫu
Full transcript