Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Svensk språkhistoria by Erika Johansson

No description
by

Erika Norberg

on 8 November 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Svensk språkhistoria by Erika Johansson

1225
1879
2013
Runsvenska
800-1225 e. Kr.
Ursprung och släktskapsförhållanden
Historisk utveckling
Förändringsmekanismer
800

Runsvenska
Äldre Västgötalagen
Fornsvenska
Nysvenska
Thet Nyia Testamentit
på Swensko
?
Sverige kristnas
Latinska alfabetet
Latinska lånord
Lagtexter skrivs ned
Tyskt inflytande
Biblia på Swensko
Svensk språkhistoria
"Det svenska språkets ursprung, historiska utveckling och släktskapsförhållanden. Språkförändring."
Centralt innehåll
Kunskapskrav
För E
Eleven kan översiktligt redogöra för några aspekter av det svenska språkets släktskapsförhållanden och historiska utveckling.
För C
Eleven kan utförligt redogöra för några aspekter av det svenska språkets släktskapsförhållanden och historiska utveckling.
För A
Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för några aspekter av det svenska språkets släktskapsförhållanden och historiska utveckling. Dessutom kan eleven dra relevanta generella slutsatser om språkförändring.
Prov
Språkens släktskap
Svenska språkets utveckling
Orsaker till språkförändring
Momentet Språkhistoria
Paljonko kello on? Quelle heure est-il? Hvat er klokkan? Τι ώρα είναι?
What time is it? Hva er klokka? Qassinngorpa? Hvad er klokken?
Wie viel Uhr ist es? ¿Qué hora es? Mitäs kello oon? Hvað er klukkan?
Galle diimmu leat? Che ore sono?
Koliko je sati? Vad är klockan?
Indoeuropeiskt urspråk
Romanska, germanska och slaviska språk
Indoeuropeiska > europeiska > germanska > nordgermanska > östnordiska > svenska
Utdöda språk
Sammanfattning språkfamiljer
Frågor
1. Vad kan göra att ett språk dör ut?
2. Vad tror ni skulle vara det troligaste sättet för svenskan att dö ut på?
3. Varför kan ett språk förändras så att det till slut blir två eller flera språk?
4. Varför blir en del språk mer lika varandra?
5. Vad tycker du om att språk dör ut? Skulle det vara sorgligt om svenskan försvann eller skulle det rent av vara bättre om så många som möjligt lärde sig ett och samma språk, så vi kunde förstå varandra över nationsgränserna?
Läs s. 306-307
Runinskriptioner i stenar
Minnesmärken
Namn på storman
Vad personen gjort
Vem som låtit resa stenen
Vem som ristat in text och utsmyckningar
Drakslingor och kors
Fler än 3500 inskriptioner i Sverige
Över 1000 i Uppland
16 tecken
Inspiration från det latinska alfabetet
Runalfabetet futhark
1225-1526
Äldre Västgötalagen (1225)
Magnus Erikssons landslag (1347)
Magnus Erikssons landslag
1347
Tävling
Gör så många ord ni kan
med de tyska prefixen och suffixen:
be-
för-
-het
-bar
1526-1879
Reformationen
Gustav Vasas Nya Testamente (1526)
Hela bibeln (1541)
Norm för det svenska skriftspråket
Boktryckarkonsten
1526
1541
Fornsvenska
Svenska Akademien
bildas
1786
Varför är det bra att ha stavningsregler?
Varför kan inte alla bara
skriva som de vill?
Finns det tillfällen och sammanhang då det inte är så viktigt med stavningsregler. Ge exempel.

Nysvenska
Diskutera
1732
Then Swänska Argus
Franskt inflytande
Then Swänska Argus (1732)
Den lätta prosan
Språkpurism
Svenska Akademien
Nysvenska
forts.
Läs Dalins texter på
s. 320-321 och svara på frågorna under "Samtala om texten"
Övning
Nusvenska
Svenska Akademiens ordlista
1874
Utdrag ur olika bibelöversättningar
Biblia på Swensko 1540-41
När afftonen kom/ sadhe wijngårdsherren till sin Skaffare/ Kalla fram arbetarenar och giff them theras löön/ begynnandes på the sijdsta/ in til the första.
Karl XII:s bibel 1703
När aftonen kom /sade wijngårdsherren til sin skaffare/ Kalla fram arbetarena/ och gif them theras löön/ begynnandes på the sidsta/ in til the första.
1917 års översättning
När det så hade blivit afton, sade vingårdens herre till sin förvaltare: ”Kalla fram arbetarna och giv dem deras lön, men begynn med de sista och gå så tillbaka ända till de första.”
Nya testamentet 1981
På kvällen sade vingårdens ägare till förmannen: ”Kalla samman arbetarna och ge dem deras lön. Börja med dem som kom sist och sluta med de första.”
Bibel 2000
På kvällen sade vingårdens ägare till förmannen: ’Kalla samman arbetarna och ge dem deras lön. Börja med dem som kom sist och sluta med de första.’
Snabba Cash
Jens Lapidus
2006
Röda rummet
August Strindberg
Nusvenska
1879-
1900-
1900
August Strindbergs Röda rummet (1879)
Stavningsändringar 1889
Stavningsreform 1906
Radio och TV
Talspråkligt inflytande
Utjämnande av dialekter
Du-reform
Engelskt inflytande
Läs textutdragen och svara på frågorna på s. 323-324
Övningar
Sammanfattning
Tidsperiod
Utmärkande drag
Viktiga händelser.
Vad markerar epokens början? Varför kom förändringen då?
Varifrån kom påverkan och lånord? Varför?
http://www.stockholmslansmuseum.se/faktabanken/runkarta/
Övning
Jobba tillsammans
Läs den vänstra spalten högt för varandra
Svara på frågorna
Skriv ner era svar
Folkskolan
1842
sqvaller/skvaller
qväll/kväll
beqväm/bekväm
qvist/kvist
der/där
dverg/dvärg
elg/älg
enka/änka
ega/äga
hvarandra/varandra
hvarför/varför
hvarje/varje
s. 321
defensiv, glass,
papiljott, kotlett, ballad, paraply, frisör, debut, maskerad, toalett, ridå, redaktör, barack, journalist, garderob, mosaik, dessert, karikatyr, roman,
debatt
Härledningsgrundsatsen
den etymologiska stavningsgrundsatsen
= Ett ords stavning ska visa
på ordets ursprung.
hjul, hvem, djup, gjuta, ljus, stjäla, skina, kind, göra, varg, vagn m.fl
haf > hav
hafa > hava
havsvatten
haft
Stavningsreform 1906
Full transcript