Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Džons Holands (John Holland’s)

No description
by

Ilze Mikažāne

on 15 January 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Džons Holands (John Holland’s)

Dž. Holands secina, ka:
Džons Holands

AIJA
IMELDA
ILZE
.
Dž. Holanda teorija tika izstrādāta 1966. gadā un papildināta 1973., 1985. un 1992.
Pamatojoties uz Holanda teoriju, tiek izmantotas divas izpētes metodes:
Vēlamo profesiju aptauja (1985)
un Pašizpētes tests(1994).
Par vidi:
indivīdiem piemīt specifisku individuālo personības iezīmju kombinācija;
profesijas izvēlēšanās ir indivīda pašizteikšanās veids;
apmierinātība ar darbu, stabilitāte un profesionālais stāvoklis ir atkarīgs no indivīda personības un darba vides saskaņas;
indivīdi tiecas pēc tādas darba vides un darbībām, kas ļauj personīgās īpašības un personiskās vērtības pārvērst kapitālā;
.
.
Praktiskā vide:
fiziskas darbības, darbs ar instrumentiem aparātiem, mašīnām, tātad indivīdam jābūt ar tehniskām
zināšanām, kas ļauj strādāt ar objektiem, nevis kontaktēties ar cilvēkiem.

Izzinošā vide:
jānoskaidro dažādu parādību pamatā esošie iemesli un jāmeklē problēmu risinājums ar speciā-
lu metožu un līdzekļu palīdzību.

Mākslinieciskā vide:
ir atklāta, brīva, ar nestrukturētām darba stundām, prasa iniciatīvu un maksimāli novērtē
personas mākslinieciskās un emocionālās izpausmes veidu.

Sociālā vide:
piedāvā iespēju diskutēt, būt elastīgiem, uzklausīt citus un pielietot komunikācijas prasmes;
iejūtīga attieksme, augstsirdība, draudzīgums, vēlēšanās palīdzēt citiem, īpaši izglītības, sociālā darba, veselī-
bas aprūpes, u.c. jomās.

Uzņēmību rosinoša vide:
vada un pārliecina cilvēkus rīkoties, lai sasniegtu organizācijas, finanšu vai ekonomiskos
mērķus; šāda vide piedāvā varu, augstu sociālo stāvokli un labklājību.

Konvencionālā vide
: to raksturo darba organizācija un plānošana, darbs parasti tiek veikts birojā un ir saistīts
ar datu saglabāšanu, statistikas sagatavošanu, pārskatu sagatavošanu; darbs ar dokumentiem, kas prasa
kārtību; visas darbības ir prognozējamas un atbilst pieņemtajai kārtībai; norādījumi nāk no priekšniecības vai
koordinatoriem.
Piemēram:
.
.
Dž. Holands iedala sešus personības tipus, kurus raksturo profesionālās izvēles:
Personības tips
:
Noraidītās darbības:
Praktiskais sociālās un izglītības
Izzinošais pārliecināšanas, sociālais un atkārtojošs darbs
Mākslinieciskais sistemātiskas, biroja, biznesa
Sociālais roku darbs, tehniskas darbības, darbs ar materiāliem
un mašīnām
Uzņēmīgais zinātniskas, analītiskas, sistemātiskas
Konvencionālais nestrukturētas, nesistemātiskas,
mākslinieciskas
Dž. Holands
Teorija un novērtēšanas metode, kā atzīst pats Holands (1992), aptver tikai daļu no mainīgiem lielumiem, kas
iesaistīti profesijas izvēlē; procesā iesaistīti arī citi faktori, tādi kā: vecums, dzimums, izglītības līmenis, sociālais
stāvoklis, personīgās piemērotības sistēma, spējas un prasmes, utt.
Laiks testam:
2. http://www.distance-learning.com/izveleties-savu-profesiju/ (12)
1. http://www.niid.lv/tests/testi/tests4_1.php (11)
Jūs izgājāt Dž.Holanda testu Eiropas Tālmācības Augstskolas mājas lapā.

Piedāvājam iepazīties ar testa rezultātiem:
80-100 % - izteikts personības tips;
50-70 % - vidēji/mēreni izteikts personības tips;
20-40 % - vāji izteikts personības tips.

Uzņēmīgais personības tips - 57%
Konvencionālais (tradicionālais) personības tips - 57%
Sociālais personības tips - 57%
Reālistiskais (praktiskais) personības tips - 57%
Mākslinieciskais personības tips - 50%
Intelektuālais (izzinošais) personības tips - 21%

1919-2008 (89 gadu vecumā)

Sāka studēt psiholoģiju pašvaldības Universitātē Omahā, un, pēc Universitates absolvēšanas 1942.gadā, viņa interesi šinī jomā vēl vairāk uzkurināja triju gadu dienests ASV armijā un turpmākā Minesotas universitātes imatrikulācija

Pensijā nepārtraukti attīstīja un pilnveidoja savu teoriju un ar to saistītās novērtēšanas ierīces, instrumentus un karjeras attīstības instrumentus

Mēnesi pirms nāves, Holland tika pagodināta ar American Psychological Association (APA),par „ievērojamiem zinātniskajiem iesniegumiem psihalogijā” un”izcilajiem iegūldījumu profesionālajā psiholoģijā un personībā.”Izvēloties koledžu, mācību programmu, vai karjeru, kas atbilst Jūsu Hollanda personības tipam ir ļoti svarīgs solis uz panākumiem - labas atzīmes, laicīga absolvēšana, un apmierinātība ar darbu.Hollanda teorija ir pazīstamākā un visvairāk izpētītākā teorija par šo tēmu. To plaši izmanto profesionāļi. (1)
Personas-vides teorijas piemerotības perspektīves ir atspoguļotas trīs jautajumos, paskaidro Hollands. Tie ir:

1. Kas raksturo personību un vidi pieņemot apmierinošu lemumu, iesaistīšanos un sasniegummi kerjerā, un kas raksturo neizlēmību, vada neapmierinātību ar lēmumu vai sasniegumu trūkumu?

2. Kas raksturo personību un vidi pieņemot stabilitati, vai mainot kādu no līmeņiem un darbu, kuras veic persona dzīves laikā?

3. Kadas ir effektīvakas metodes sniedzot atbalstu cilvekiem ar karjeras problēmām?

(2)
Fakti par J.Hollanda dzīvi:
• Lielako daļu savas proffesionalas dzīves viņš bija gandrīz akls. Ta ir dzīves ironija,ka cilveks ar tik vāju redzi, var būt tads sapņotājs.

• Viņš bija arī intraverts, gādīgs un silta personība ar dusmām, kas izpaudas dzēlīgajā sarkasmā un reizēm melnāhumora izpausmēs.


Dumpīgs raksturs, kas bija acīmredzams zibsnīsos viņa acīs, kas atrada savu ceļu, no kura profesionalo virzienu atrodot velnišķīgos veidos. Piemēram, reizēm, viņš uzjautrinājās tīšām pieļaujot kļudas manuskriptā, tos iesniedzot publicēsanai, lai apmierinatu maniskripta recenzentu apetīti, kas izdzīvo identificejot un noradot uz kļūdam.
Pašizpēte
ir izpētes metode SDS, kas pēta centienus, intereses, aktivitātes un kompetences, dod klientiem iespēju
(pašam to darot un pašam nosakot punktu skaitu) saprast, kā šos faktorus var saistīt ar konkrētām profesijām
(jo katrai personai ir piemērotas vairākas profesijas, kas atbilst šīs personības struktūrai).
Sešas savienotās personības kategorijas un darba vides
Holanda Profesiju kodu vārdnīcā (Dictionary of Holland Occupational Codes,1989), uzskaitītas 12099 profesijas,
kuras papildina atbilstoši Holanda kodi. Šīs vārdnīcas sagatavošanā tika izmantoti darbu analīzes dati un personas,
kuras ieņem šo posteni, personības profils; par svarīgu tika uzskatīta arī nepieciešamā izglītība un mācības,
piemērotība, temperamenta iezīmes, intereses, fiziskās prasības, kas saistītas ar darba vides apstākļiem.
Galvenā hollanda teorijas doma ir tā, a cilvēka darbu ir iespējams perfekti saskaņot ar viņa būtību. (6)

Sociālā kognitīvās karjeras teorija (SCCT,1994) cenšas izskaidrot faktorus, kas veido izglītības un profesionālās intereses un izvēli.(7)

Īpašu atsaucību Hollanda tests ir guvis Amerikā, kur tas palīdz skolēniem izvērtēt savu karjeru. (8)

Hollands balsta savu teoriju uz seštūra piktogrammu. (9)

Holland postulē sešus personības tipus, uz ko viņam ir saistība profesionālo atlasi kā izpausmi savām vajadzībām un personību. (10)

Hollands ir licis pamatUs profesionālās darba vides izstrādē. (11)
Pirmo reizi Holada teorija atspoguļojās 1997 gadā (12)

Izmantotie avoti:
http://www.careerkey.org/choose-a-career/hollands-theory-of-career-choice.html#.VIhXGtKG8wo
(2) http://books.google.lv/books?id=kmNsp7joDBYC&pg=PA357&lpg=PA357&dq=Holland+J.L.+Making+Vocational+Choices:+A+Theory+of+Vocational+Personalities+and+Work++Environments.+3rd+ed.+Odessa,+Florida:+Psychological+Assessment+Resources,+Inc.,+1997.&source=bl&ots=WnMBuh0bHB&sig=bzu2qaF-wC3bqhdBymbNpd8E-BA&hl=lv&sa=X&ei=wNRhVMOoGMPvObvGgagD&ved=0CDYQ6AEwAw#v=onepage&q&f=false
(3) Dictionary of Holland Occupational Codes,1989
(4) http://web.a.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=10&sid=239aca7d-911e-4079-89c1-b6fdacbd79f1%40sessionmgr4004&hid=4206&bdata=Jmxhbmc9cnUmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#db=eric&AN=EJ863894
(5) http://web.a.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=11&sid=239aca7d-911e-4079-89c1-b6fdacbd79f1%40sessionmgr4004&hid=4206&bdata=Jmxhbmc9cnUmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#db=eric&AN=EJ876611
(6) http://web.a.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=12&sid=239aca7d-911e-4079-89c1-b6fdacbd79f1%40sessionmgr4004&hid=4206&bdata=Jmxhbmc9cnUmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#db=eric&AN=ED465915
(7) http://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=239aca7d-911e-4079-89c1-b6fdacbd79f1%40sessionmgr4004&vid=18&hid=4206
(8) http://web.a.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=20&sid=239aca7d-911e-4079-89c1-b6fdacbd79f1%40sessionmgr4004&hid=4206&bdata=Jmxhbmc9cnUmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#db=eric&AN=ED050407
(9) http://web.a.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=25&sid=239aca7d-911e-4079-89c1-b6fdacbd79f1%40sessionmgr4004&hid=4206&bdata=Jmxhbmc9cnUmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#db=eric&AN=EJ846155
(10) http://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=239aca7d-911e-4079-89c1-b6fdacbd79f1%40sessionmgr4004&vid=30&hid=4206
(11) http://www.niid.lv/tests/testi/tests4_1.php
(12) http://www.distance-learning.com/izveleties-savu-profesiju/

Paldies par uzmanību!
Full transcript