Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Make your likes visible on Facebook?

Connect your Facebook account to Prezi and let your likes appear on your timeline.
You can change this under Settings & Account at any time.

No, thanks

Arabowie we wczesnym średniowieczu

Materiały do lekcji historii w klasie I szkoły średniej
by

Wojciech Majkowski

on 7 May 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Arabowie we wczesnym średniowieczu

ARABOWIE WE WCZESNYM
ŚREDNIOWIECZU
Półwysep arabski
Zamieszkiwany przez Beduinów prowadzących koczowniczy tryb życia. Słabo rozwinęte rolnictwo. Rozwinęty handel z Dalekim Wschodem, Afryką i krajami śródziemnomorskimi.
Ludy zamieszkujące półwysep czciły wielu bogów.
Szczególnym miejscem kultu była Mekka - znajdujący się w świątyni Czarny Kamień archanioł Gabriel miał przekazać Abrahamowi.
W każdym meczecie jest specjalna nisza - mihrab - wskazująca kierunek do Mekki
Działalność Mahometa
Nazywał się Muhammad Ibn Abd Allah. Urodził się około 570 r. w Mekkce. Zajmował się pasterstwem a później handlem. W wieku 25 lat ożenił się bogatą, starszą wdową Chadidżą.
Mając ok. 40 lat doznał pierwszego objawienia dokonanego przez archanioła Gabriela. Pod wpływem proroczych wizji zaczął głosić wśród pogańskich Arabów nową monoteistyczną religię - islam. Mekka była ośrodkiem kultu pogańskiego i większość mekkańczyków naśmiewała się na jego nauk.
Mahomet został zmuszony do opuszczenia w 622 roku Mekki (hidżra) i wyjechał do Medyny (Jatribu). 16 VII 622 roku uważany jest za początek ery muzułmańskiej.
W Medynie zyskał nowych wyznawców, utworzył pierwszą gminę muzułmańską. Stworzył podstawy prawne funkcjonowania społeczeństwa muzułmańskiego spisane po śmierci Mahometa w Koranie. W 630 r. zdobył Mekkę.
Mahomet zakazał kultów pogańskich, zniszczył pogańskich bożków jednak zachował kult Czarnego Kamienia w świątyni Kaaba, która do dzisiaj jest do dzisiaj celem pielgrzymek muzułmanów. Mekka stała się stolicą nowego państwa muzułmańskiego i świętym miejscem islamu.
Islam
Islam oznacza poddanie się woli bożej
Wyznawcy islamu to muzułmanie - posłuszni Bogu.
Podstawą religii jest wiara w jednego Boga Allaha i posłusznych mu aniołów.
Za swoje czyny człowiek odpowie na Sądzie Ostatecznym
Pierwszy wyznawca islamu - Adam
Ostatni prorok - Mahomet
Za proroków uznawano też proroków Starego Testamentu i Jezusa (Isa)
Święta księga - Koran - została spisana po śmierci Mahometa
Składa się ze 114 rozdziałów zwanych surami
Koran jest źrółdem prawa karnego i cywilnego a np. w Arabii Saudyjskiej zastępuje konstytucję.
W Koranie pojawiają się postaci związane z chrześcijaństwem ale ich relacje różnią się od biblijnych np. zmazanie grzechu pierworodnego, Jezus wzięty do nieba.
Uzupełnieniem Koranu jest sunna (tradycja) - opowieści o czynach i wypowiedziach Mahometa.

Muzułmanie podzielili się na dwa główne odłamy
szyici - nie uznają sunny jako źródła prawa
sunnici - uznają za źródło prawa zarówno Koran jak i sunnę
Zasady Islamu
Modlitwa
Muzułmanin nie musi iść do meczetu aby się pomodlić. Modlitwę można odmówić w każdym miejscu. Obowiązkowe są jedynie popołudniowe modły piątkowe. Ubiór przystępującego do modlitwy powinien być schludny i czysty. Modlitwę odmawia się bez butów (zostawiane są w szafkach przy wejściu do meczetu lub przed salą modłów), zwykle na modlitewnym dywaniku lub na macie. Miejsce, w którym muzułmanin się modli, powinno być rytualnie czyste; modlitwy nie można zatem odmawiać w miejscach uważanych przez islam za nieczyste; na cmentarzach, śmietnikach, w rzeźniach czy łaźniach.
Post
Zasady postu reguluje Koran. Muzułmanin pości cały dzień, od wschodu do zachodu słońca. Zakazane jest wówczas spożywanie potraw i napojów, wciąganie dymu tytoniowego, przełykanie śliny i odbywanie stosunków płciowych.
Trzeci obowiązek religijny, post, muzułmanie wypełniają w ramadanie, dziewiątym miesiącu kalendarza księżycowego. To właśnie w tym miesiącu Muhammadowi został objawiony Koran. Każdego roku ów miesiąc postu zaczyna się w stosunku do kalendarza gregoriańskiego o 11 dni wcześniej niż w roku poprzednim. Początek i koniec postu wyznacza ukazanie się na niebie księżyca w nowiu. W zależności od pory roku całodzienny post może trwać nawet do 20 godzin.
Szahada
Islamskie wyznanie wiary, pierwszy filar islamu. Jest wyrażeniem idei monoteizmu i potwierdzeniem proroctwa Muhammada: „Nie ma bóstwa innego niż Bóg (Allah), a Muhammad jest wysłannikiem Boga” – „La ilaha ill’Allah wa-Muhammad rasulu Allah.”

Wypowiedzenie szahady to warunek zostania muzułmaninem. Szahadę szepce się do ucha nowonarodzonemu dziecku, a każdy, kto przyjmuje islam, wypowiada ją uroczyście w obecności świadków. Jest to swego rodzaju odpowiednik chrztu w chrześcijaństwie. Szahada stanowi też istotny element modlitwy muzułmanina, jest często wypowiadana w normalnym, codziennym, życiu.
Pielgrzymka do Mekki - raz w życiu
Jałmużna - dawniej obowiązek dzielenia się z ubogimi - zbierana obecnie jako podatek od dochodu
Podboje Arabów
Podboje rozpoczęły się po śmierci Mahometa. Miały podłoże religijne, polityczne i demograficzne
Arabowie podbili część cesarstwa bizantyjskiego, imperium perskie oraz północną Afrykę. W 711 roku zająli Hiszpanię a 732 roku zostali powstrzymani przez Karola Młota w bitwie po Poitiers.
Kultura arabska
Szacunek dla kultury ludów podbitych. Popularyzowali meliorację, uprawy roślin, przyrządzanie naparu z ziaren kawy. Rozwinęli tkactwo, metalurgię. Rozpowszechnili technikę produkcji papieru.
Przejęli zdobycze kultury greckiej. Tłumaczono dzieła filozofów greckich.
W imperium arabskim rozwinęła się medycyna, astronomia i matematyka. Z arabskiego pochodzi termin algebra. Pochodzące z Indii cyfry nazywane są arabskimi
W kulturze islamu istnieje zakaz przedstawiania wizerunku Allaha i w ogóle postaci ludzkich. Cechą charakterystyczną sztuki islamu jest ornament geometryczny lub roślinny zwany arabeską.

Muzułmańska świątynia - Meczet. Przy meczecie stoi minaret, z którego muezzin nawołuje do modlitwy
Full transcript