Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Untitled Prezi

No description
by

arif kaya

on 25 March 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Untitled Prezi

TÜKETİCİ DAVRANIŞLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER Kültürel Faktörler Tüketici davranışı, alım ve değişim sürecini elde etme:mal, hizmet ve fikirleri isteklendirme çalışmaları olarak tanımlanır.Bu davranışları etkileyen faktörler ise dört ana başlık altında incelenebilir: şimdi bunlara kısaca bir bakalım. Kişisel Faktörler Sosyal Faktörler Psikolojik Faktörler Sosyal Faktörler Kişisel Faktörler Psikolojik Faktörler Kültürel faktörler Aile Referans grupları Roller ve statüler Referans (danışma grupları) grupları ; kişinin tutumlarını , fikirlerini ve değer yargılarını etkileyen bir insan topluluğu olarak tanımlanabilir Bu topluluklar ; başta kişinin ailesini ve yakın çevresini , sonra sinema yıldızları , sporcular vb. örnek alınan grupları kapsar . Ailenin ihtiyaç ve harcamaları, ailedeki çocuk sayısına ve ebeveynlerden kaçınınev dışında çalışıp bütçeye katkıda bulunmalarına bağlıdır. Aile bireyleri yaşlandıkça veya aile birey sayısı farklılaştıkça, ürün tercihleri ve ihtiyaçlar da farklılık gösterir. Herkes gruplarda , örgütlerde ve kurumlarda bir pozisyona , bir statüye sahiptir . Her pozisyonla ilgili olarak da kişinin bir rolü vardır . Roller insanların genel olarak davranışlarını etkilediği gibi , satın alma davranışını da etkiler . Motivasyon (güdüleme) Algılama Tutum ve İnançlar Öğrenme Motivasyonun kelime anlamı etki altına almak,harekete geçirmek,teşvik etmektir. Motivasyon, insanların belirli bir amacı gerçekleştirmek için davranışa geçmeleri olarak tanımlanır. Algılama, en genel anlamıyla,
bireylerin iç ve dış dünyalarından haberdar olmalarıdır.Algılama, bireylerin çevrelerindeki bilgileri seçmesi, kavraması, düzenlemesi ve yorumlaması sürecidir. İnançlar, bireylerin herhangi bir şey hakkında sahip oldukları tamamlayıcı düşüncelerdir. Tutum ise kişinin objektif bir durum karşısında o durum ile ilgili düşünce, duygu ve davranışlarını düzenli bir biçimde belirleme tarzıdır. İnsan davranışlarını biçimlendiren ,yönlendiren büyük ölçüde öğrenme süreci boyunca elde edilen deneyimlerdir. İnsanların dünyadaki diğer canlılardan ayıran en önemli özelliklerden biri de öğrenme yeteneğindeki üstünlüğüdür.
Yaş ve Yaşam Dönemi Meslek Ekonomik Özellikler Yaşam Tarzı Kişilik Tüketici kararları, kişilerin yaş, yaşam dönemi içinde bulundukları aşamalar, yaşam stili gibi dışa dönük özelliklerinden etkilenir.
Yiyecek, giysi, mobilya, eğlence vb. ihtiyaçlar ve istekler tüketicinin yaşıyla ve yaşam dönemiyle yakından ilgilidir. Kişinin ekonomik durumu, ürünü ve marka seçimini etkileyen başlıca faktörlerdendir. Özellikle gelire karşı duyarlı olan ürünlerin üretici ve satıcıları bu göstergeleri yakından izlerler. Bir kişiyi başkalarından farklı kılan
düşünce, duygu ve davranış özelliklerinin tümüne kişilik adı verilir .
Bu ayırt edici özelliklerin içeriğinde alışkanlıklar, algılamalar, davranış tarzları, olaylara ve çevreye bakış açıları yer alır. Tüketicinin mesleği, belirli mallara ihtiyaç ve istek oluşturur.
Bir mühendis ile bir doktor,
meslekleriyle ilgili
çok değişik araçlara ve
gereçlere
ihtiyaç duyarlar. Yaşam tarzı kişinin para ve zamanını harcamadaki seçeneklerini simgeler.
Kişiler mal, hizmet ve faaliyetlerini genellikle kendi yaşam tarzlarına uygun olanlar arasından seçerler. Kültür Alt Kültür Sosyal Sınıf İnsanların yarattığı değer sisteminin ,örf, adet , ahlak , tutum , inanç , davranış , sanat ve bir toplumda paylaşılan diğer sembollerin karışımıdır Nüfusun artması ve kültürün
homojenliğinin bozulması ile ortaya çıkan ; bölgesel, dinsel , ırksal ve benzeri boyutlarda görülen ortak niteliklerdir . Sosyal sınıf, bir hiyerarşiye
göre toplum üyelerinin
sınıflandırılmasıdır.
Sınıflama,
sosyal prestij, meslek, gelir,
sahip olunan ev türü,
yerleşim alanı, gelir
kaynağı ve kurumsal
üyelik gibi çeşitli değişkenlere dayandırılabilir GÜDÜLENME Tüm tüketici davranışları güdülenme ile başlar.
İnsanları güdülemeden onları yönlendiremezsiniz. Güdü, ihtiyaçtan farklıdır.
Güdü, uyarılmış ihtiyaçtır.
Güdü, karşılanmamış bir ihtiyacın giderilmesi yönündeki yoğun istektir.
Güdü davranışın nedenidir.
Güdü, insanı davranışsal tepkiler göstermeye iten, içten gelen bir GÜÇTÜR.
Güdüler iç durumlardan kaynaklansa bile, dış uyarıcılarla ortaya çıkarlar.
Biz güdüyü değil, güdülenme sonunda oluşan davranışı görürüz. Güdüleri Ortaya Çıkan Dürtüler Fizyolojik koşullar
Bilimsel Etkinlik
Durumsal Koşullar
Dış Uyaranların Özellikleri Güdü Türleri Bilinçli ve Bilinçsiz güdüler
Yüksek ve düşük ivedilikli güdüler
Olumsuz ve olumlu güdüler
Kişisel ve dışsal güdüler
Akılcı ve duygusal güdüler Güdülerin İşlevleri Temel gereksinmelerin ortaya konması
Nesneleri amaç olarak belirleme işlevi
Seçim ölçütlerini etkileme işlevi
Öbür etkenleri yönlendirme işlevi GÜDÜLEME KURAMLARI Maslow (İhtiyaçlar) Kuramı Çevre Kuramı Etkileşim Kuramı Kişinin nasıl güdülendiğini anlamak için ihtiyaçlarını bilmek gerekir.
İhtiyaçlar beş aşamalıdır.
Bu aşamalar bir öncelik sırası gösterir. Çevre, güdülemede en önemli etmendir.
Kişiyi neyin güdülediğini bilebilmek için davranışının nasıl ödüllendirildiğini bilmek gerekir. Sosyal öğrenmeye önem vermiştir.
Üç türlü ihtiyaçtan söz edilir.
Başarı ihtiyacı, birlikte olma ihtiyacı, güç ihtiyacı
Lüks arabalar, yatlar, giysiler, klüp üyelikleri GÜDÜLERİN ÖZELLİKLERİ 1. Güdüler ihtiyaçlara dayalı olarak ortaya çıkar.
2. Güdüler eyleme yön verirler.
3. Güdüler tüketicinin gerilimini azaltırlar.
4. Güdüler çevre içerisinde oluşur. GÜDÜ Öğrenme kuramları temelde iki ana başlıktan oluşur DAVRANIŞSAL ÖĞREME KURAMLARI Bilişsel Öğrenme Kuramları Belirli uyarıcıya karşı ortaya çıkan tepkileri açıklayan öğrenme şeklidir. Öğrenme, uyarıcı-tepki arasındaki ilişki yoluyla gerçekleşir. Davranışçı öğrenme üç farklı şekilde gerçekleşir: Tepkisel (klasik)
koşullanma Edimsel koşullanma
yoluyla öğrenme Model alma (gözlem)
yoluyla öğrenme Pavlov tarafından denek köpeğe yapılan aşamalar :Kişi herhangi bir ürünün reklamını izlediğinde ve bu reklam onun hoşuna gittiğinde fiziksel ve duygusal olarak tepkiler gösterecektir; kendini daha iyi hissedecektir yada kalbi daha hızlı atacaktır. Daha sonra kişi ürüne karşı olumlu tepkiler göstercektir. Bülent Kozan Teşekkürler ... ÖĞRENME KURAMLARIMlLARI
Koşullama: Gelen edim olarak adlandırılan hareketleri, çeşitli şekillerde
şartlanabilmektedir.
Skinner’in farelerle ilgili yürüttüğü araştırması :

Öğrenme olayını gerçekleşmesinde temel öğe bir amacın varlığıdır. Sistemli ve amaçlı olarak oluşmaktadır.

Bilişsel öğrenme de tüketicinin bilgilenmesi amaçlanmaktadır. Bu açıdan pazarlama uygulamalarında, bilgi verici çalışmalar yoğunluk kazanmaktadır.

Karşılaştırmalı reklamlar ile ürünün üstünlüğü hakkında bilgi sunulur. Özellikle hangi unsurlar tüketiciler için önem taşıyorsa bu konudaki üstünlükler somut biçimde sunulmaktadır. Bilişsel alanda değişme öğrenmedir ve pazarlamacılar tüketicilere kendi markalarını tercih etmeyi öğretmelidir.
NOT:
UCS : unconditional (unlearned) stimulis
UCR: unconditional responseCS: conditional (learned) stimulus
CR: conditional respond. Birinci aşama :
Et verildiğinde köpek salya akıtmaya başlamış


İkinci aşama :
Zil sesinden sonra et verilmeye başlamış Üçüncü aşama :
Köpek her zil sesini duyduğunda salya akıtmıştır. Pasvov uyarıcı ve tepki arasında bağ kurma deneylerinde temel , refleksin davranışların oluşmasında dış uyarıcıların etkili olabileceğinin belirlenmiştir. Birinci aşama: fareyi yiyecek veren pedalın olduğu bir kafese koymuştur. İkinci aşama : Fare farkında olmadan pedala basmış ve yiyecek gelmiştir. Üçüncü aşama: Fare aynı hareketi birkaç kes tekrarlar Kurama göre hayvan ; uyarıcıya tepki verir ve eğer doğru tepki vermişse ihtiyacı giderilmiş ödüllendirilmiştir.
Eğer uyarıcıya olan tepki yalnışsa bu kez ihtiyacı giderilmemiş olacak , dolayısıyla cezalandırılmış duruma düşecektir. Dördüncü Aşama: Fare yiyecek ile pedal arasında bağlantı kurmaktadır.(Yani fark etmeden yapılan hareket yiyecekle ödüllendirilmiş yani pekiştirilmiştir.
Full transcript