Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Aflvering 15 og 16 - Kodebrydning

No description
by

Anna Bak Jäpelt

on 28 May 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Aflvering 15 og 16 - Kodebrydning

Vores egen krypterede tekst

Polyalfabetisk substitution
Polyalfabetisk substitution går ud på, som også navnet antyder, at man
anvender flere forskellige kryptoalfabeter, og veksler regelmæssigt mellem disse.
Hvilke alfabeter, der bruges, bestemmes af et kodeord, eller i virkeligheden en
nøgle.

Det tidligste eksempel på polyalfabetisk substitution stammer fra franskmanden
Blaise de Vigenère (1523-1596). Centralt i dette system er tavlen nedenfor - til
ære for Vigenère kaldes denne tavle for et Vigenère-tableau.


ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
A ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
B BCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅA
C CDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅAB
D DEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅABC
E EFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅABCD
F FGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅABCDE
G GHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅABCDEF
H HIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅABCDEFG
I IJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅABCDEFGH
J JKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅABCDEFGHI
Osv…
Hvis man fx har en nøgle der hedder TABLEAU. Så starter man med at skrive dette nøgleord gentagne gange i en linje for sig.
Nedenunder skrives så klarteksten (fx DETTE ER ET POLYALFABETISK SYSTEM):

TABLE AU TA BLEAUTABLEAUTE BLEAUT
DETTE ER ET POLYALFABETISK SYSTEM

Endelig skriver man i tredje linje den krypterede tekst. Det første bogstav krypteres ved
at gå ind i Vigenère-tableauets T-søjle og vælge det bogstav, der står ud for D - i
dette tilfælde W. Det andet bogstav bliver bogstavet ud for E i tableauets A-søjle,
her E, osv.
TABLE AU TA BLEAUTABLEAUTE BLEAUT
DETTE ER ET POLYALFABETISK SYSTEM
WEUBI EI XT QZPYUBFAMITÅIO TGWTYC

Vi har herunder lavet vores eget polyalfabetiske alfabet:
a B C D e f g h i
t B Æ Ø å a e d c
aå Bø Cæ Dz ey fx gw hv iu
a0ø b1æ c2z d3y e4x f5w g6v h7u i8t
10 11 12 13 14 15 16 17 18

j K L M n o p q r
v U Z X w y n o l
jt Ks Lr Mq np oo pn qm rl
j9s k0r l1q m2p n3o o4n p5m q6l r7k
19 20 21 22 23 24 25 26 27

s T U V w x y z
m H I Q k p f s
sk Tj Ui Vh wg xf ye zd
s8j t9i u0h v1g w2f x3e y4d z5c
28 29 0 1 2 3 4 5

æ ø å
g J r
æc øb åa
æ6b ø7a å8å
6 7 8Herefter har vi valgt den tekst vi vil kryptere:

Tegn på, at du er kaffenarkoman
Du åbner døren, før det ringer på
Du står på ski op ad bakke
Du har ikke blinket siden sidste måneformørkelse
Du går til møder i Anonyme Alkoholikere pga. den gratis kaffe
Din termokande har hjul
Dine katte hedder Sukker og Fløde

Teksten har vi krypteret efter nøgleordet: Råstofproduktionsopgørelsesskemaudfyldningsvejledning

Eks:
Nøgleord: R å s t
Tekst: T e g n
Kryteret: l (åa) (s8j) (29)

Det har vi så gjort med hvert enkelt ord.

Resultatet blev:
Låas8j29 yfx, r5m27 ydz v1g20 hiuo4n23moop5m16jrle4x21m
Eys8j 28ueym2p10 idzf5w4z, dzn3o18 wgws8j 1åjtl1q14ø npi8t
23e rlå8å28h oof5w 25loo d3y0 utj i8t24wsko4n
25e øbr7k14 zske4x28 mkse4x22tuid3y 15flrd3y23 cnpg6v28aey j9s21ådzn3o18wgwr7k8mtjo4n14n
rlo4n 13iks t9i18y nps8j24ngw ø7a 27ålrs8j14msk k0r14xaåu0h13ayel1q13wiu n3o16m. vhe4x19 zeyd3y23cnp g6v27rskt9i
yfxp5m 27ydzu0h20hiuo4n23m oop5m16 jrle4x18
meys8j28 ueym2p10i dzf5w4zdzn3o 18wgws8j1å jtl1q 14ønpi8t23 Aflevering 15 og 16 - Kodebrydning Defitionen af ordet kryptologi er: "kryptologi er læren om hemmeligholdelse af information. Ordet stammer fra græsk og består af kryptos der betyder hemmlig og -logi der betyder "læren om", ergo er det læren om det hemmelige" Primtal Historie - Græske hieroglyffer Egyptiske hieroglyffer kan findes helt tilbage til 4000 år f.kr. Ægypterne opfandt et yderst avanceret system, som gjorde det næsten umuligt for diverse ægyptologer at tyde hieroglyfferne. Hieroglyfferne består af tre forskellige slags tegn, det er alfabet som er udfyldt med tegn, hvor hvert eneste tegn repræsenterer flere bogstaver på en gang. Hieroglyfferne består også af begrebsskrift og determinativer. Så hvad der ellers normalt svarer til en hel side kan forkortes helt ned til en sætning, måske endda ét eneste ord. Begrebsskrift er en skrift der består af tegn, som ordene udtrykker. Ordet Determinativ kan også betyde bestemmende og i det egyptiske skriftsprog hjalp det til at adskille de lyde som normalt lyder ens. Det varede meget lang tid før nogen lærte at tyde de ægyptiske Hieroglyffer og først på Napoleons tid blev de avancerede koder brudt.
Full transcript