Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Ocena podobieństwa znaków towarowych na gruncie aktualnego orzecznictwa

Budowa algorytmu oceny znaków towarowych wykorzystywanego w metodyce pracy rzeczników patentowych
by

Bartosz Fert

on 16 May 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Ocena podobieństwa znaków towarowych na gruncie aktualnego orzecznictwa

Bartosz Fert
Algorytm oceny podobieństwa
Podobieństwo
lub identyczność oznaczeń

Płaszczyzna graficzna
Płaszczyzna fonetyczna
Płaszczyzna koncepcyjna
Podobieństwo
lub identyczność
zakresów ochrony

PODOBIEŃSTWO ZAKRESÓW OCHRONY
Ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd
RYZYKO WPROWADZENIA
ODBIORCÓW W BŁĄD
Ocena podobieństwa znaków towarowych
na gruncie aktualnego orzecznictwa
Budowa algorytmu oceny znaków towarowych wykorzystywanego w metodyce pracy rzeczników patentowych
Bartosz Fert.
Kancelaria Patentowa PATENTBOX
132 ust. 2 pkt 2 ustawy
Nie udziela się prawa ochronnego na znak towarowy:
identyczny lub podobny do znaku towarowego, na który udzielono prawa ochronnego lub zgłoszonego w celu uzyskania prawa ochronnego (o ile na znak taki zostanie udzielone prawo ochronne) z wcześniejszym pierwszeńtwem na rzecz innej osoby dla towarów identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem wcześniejszym;
art. 8 ust. 1 b
1. W wyniku sprzeciwu właściciela wcześniejszego znaku towarowego, zgłoszonego znaku towarowego nie rejestruje się, jeżeli: z powodu identyczności lub podobieństwa do wcześniejszego znaku towarowego, identyczności lub podobieństwa towarów lub usług istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd opinii publicznej na terytorium, na którym wcześniejszy znak towarowy jest chroniony; prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd obejmuje również prawdopodobieństwo skojarzenia z wcześniejszym znakiem towarowym.
Art. 296 ust. 2 pkt 2
Naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy polega na bezprawnym używaniu w obrocie gospodarczym:

znaku identycznego lub podobnego do zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu do towarów identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem towarowym zarejestrowanym;
131 ust. 2 pkt 2 p.w.p
8 ust. 1 rozporządzenia
296 ust. 2 pkt 2 p.w.p.

wyrok SN z 23 października 2008 r.
w sprawie VELUX
(sygn akt V CSK 109/08)
Wyrok TSWE (dziś: TUE)
z 11 listopada 1997 r.
w sprawie C-251/95
Sabel BV v. Puma AG
Ocena podobieństwa oznaczeń
Płaszczyzna fonetyczna
Oceniamy:
1. ilość i sekwencję sylab,
2. rytm,
3. intonację
przykłady:
1. D&G oraz DNG
2. write oraz right
Ocena podobieństwa koncepcyjnego:
Two signs are identical or similar conceptually when they are perceived as having the same or analogous semantic content (SABEL)
Przykłady:
FLY-END i FLY-EX
KING i PRINCE
McKenzie i MCKINLEY
przykład:
i znów rekin:
klasyfikacja nicejska
• istota (natura),
• przeznaczenie,
• sposób użycia,
• komplementarność,
• konkurencyjność,

kanały dystrybucji
odbiorcy
pochodzenie
Wyrok TSWE z 29.09.1998 w sprawie C-39/97
Canon Kabushiki Kaisha v Metro-Goldwyn-Mayer
praktyka urzędów pat.
Przykłady:
kawa (30) /mięso (29)

jogurt(29)/mleko (29)

oprogramowanie (09)/
programowanie (42)

wino (33)/kieliszki do wina (21)

torebki skórzane (18)/
paski skórzane (35)

szyby samochodowe/
soczewki do okularów (21)

mleko (29)/ ser(29)

leki (05)/plastry med. (10)
Wyrok ETS C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer v Klijsen Handel BV z 22 czerwca 1999 (+CANON)
ocena zdolności odrożniającej znaków jako całosci:
im większa, tym większe ryzyko konfuzji
oceniane na podstawie:
- pierwotnej zdolności odróżniającej (elementy opisowe w znakach)
- reklamy i rozpoznawalności marki
- terytorialnego i czasowego zakresu używania
1. zdolność odróżniająca znaku jako całości
2. zdolność odróżniająca elementów wspólnych
3. poziom uwagi odbiorców
4. stopień podobieństwa oznaczeń/zakesów ochrony
5. inne
SABEL:

The global appreciation of the visual, aural or conceptual similarity of the marks in question must be based on the overall impression given by the marks

.... bearing in mind their distinctive and dominant components
Przykład: MEDIA MARKT (35) v MEDIA SOUND (35)
PRZYKŁAD: BOSS (25) / BOSSI (25)
Poziom uwagi odbiorców
Lloyd: Thee average consumer is deemed to be reasonably well informed and reasonably observant and circumspect
ale:
“It should also be borne in mind that the average consumer’s level of attention is likely to vary according to the category of
goods or services in question
Porównaj: Leki, mydło, oprogramowanie SAP, samochody
Przykład: S-CLASS (12) v. S TYPE (12)
Stopień podobieństwa oznaczeń/wykazów
(CANON)
A global assessment of the likelihood of confusion implies some interdependence between the relevant factors and in particular a similarity between the marks and between these goods or services.
A lesser degree of similarity between the goods may be offset by a greater degree of similarities between the marks and vice versa
Dziękuję za uwagę.W razie pytań:
b.fert@patentbox.pl
Płaszczyzna graficzna
Znaki uważa się za podobne, jeśli dzielą isotna ilość liter, które znajdują się w tej samej pozycji oraz gdy nie są stylizowane w wysokim stopniu, lub są stylizowane w ten sam sposób (Wyrok SUE z 18/06/2009 r w sprawie T-418/07 liBRO i wyrok z 15 listopada 2011 T-434/10 „Apline PRO”
ADIDOS
wystarczy podobieństwo w jednej ze sfer,
aby uznano oznaczenia (nie znaki!) za podobne
Full transcript