Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Speciale - indledende fællesforsvar

Speciale - indledende fællesforsvar
by

Danny Pedersen

on 17 February 2010

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Speciale - indledende fællesforsvar

Præsentation
Motivation
Fremhævelser
Anvendelsespotentiale
Diskussionspunkter
Sidste nyt
Arkivhylle hos MDCC:
- Universitetsrelationer
Specialer
Ph.d afhandlinger
Forskningssamarbejder
Endnu et hyldeprojekt?
Projektets anvendelsesmuligheder
Strategisk brug af kernekompetencer - en måde at tilgå universitetssamarbejder gennem virksomhedens eksisterende vidensaktiver
Minimering af risiko - via social kapital perspektivet sættes ord og gives klarhed til løsning af kendte problematikker ved universitetssamarbejde
Minimering af transaktionsomkostninger - en systematisk tilgang til strategiformulering ved universitetssamarbejder udfra et vidensperspektiv
Projekt og procesmodel - fokus på at investere i både værdiskabelse og værdiudnyttelse i universitetssamarbejde
Omverdensanalyse - der stiller giver forståelse for diverse aspekter, muligheder og trusler ved universitetssamarbejder, samt hvilke sektorer der prioriteres
Øget forståelse for betydningen af positiv værdiforventning
Virksomheder tilbydes
Universiteter tilbydes
forståelse for hvilke værdiforventninger en virksomhed kan have udover direkte profit
En læringsbaseret tilgang til strategisk ledelse, der retter sig mere mod dialog og tilid end styring og kontrol
en måde til at tilgå virskomheden via vidensaktiver for at forstå kerneværdioptikker
via 'knowledge broker'-optikken en ny funktion for forskere. Her kunne universiteter omstille sig til at tilbyde projektledere til forskningssamarbejder til virksomheder via personer der er dygtige til at håndtere dialog og forventningsafstemning med både forskere og virksomheder
en omverdensanalyse der kan ses som en markedsanalyse for et dansk universitet
Begge tilbydes
øget forståelse for betydningen for ikke at dele kontekst (kognitiv/fysisk) under samarbejde
forståelse for betydningen af at erhvervslivet også retter fokus mod universiteter
et værktøj til at tilgå og forstå hveranden
At være lige dumme - en mulig præmis for succesfuldt samarbejde?
Samarbejde mellem universiteter og erhvervsliv som samkørsel af to forskellige SLC'kurver?
Krisens muligheder og umuligheder - større kagestykker og mindre sult?
Johnsen som dialogbaseret værktøj til at understøtte ledelsesprocessen i forskningssamarbejder?
Specialets analysemodeller som bidrag til ledelsesudvikling indenfor samarbejder mellem universiteter og erhvervsliv?
Kan specialet ses som et produktivt bidrag til bedre samarbejder mellem universitet og erhvervsliv?
Spændende problemfelt
Relevant, interessant og anvendelig teori
Aktuelt behandling af problemformulering af interesse for både virskomheder, universiteter og samfund
Yderst lærerig proces der undervejs gav nye motivationer
Personlige muligheder for anvendelse af dygtiggørelsen inden for emnet fremadrettet
Danny
Christian
Spændende at arbejde SLC-perspektivet
Samarbejde med een af anden faglighed
Spændende empirisk felt - med mange dilemmaer og problemstillinger
Interessante begivenheder siden færdiggørelse
og aflevering af speciale
MDCC trækker sig ud af 3gERP-samarbejdet før tid
MDCC fyrer tre medarbejdere - alle med tilknytning til samarbejde med universiteter
Forslaget om bibliometriske målinger vedtages og indføres fra 2010
Seneste rapport viser at tendensen med faldende samarbejde mellem universiteter og erhvervsliv fortsætter
Steve Balmer udtaler at 'clouds' også for MS, vil være fremtiden
Hvad finder vi værsentligt at fremhæve fra teksten

Væsentlige mangler
flere interviews med MDCC
flere interviews med forskere tilknyttet i tidligere samarbejdsprojekter med MDCC
feedback på specialet fra MDCC
testet implementering af hele eller dele af anbefalingerne
Specialet var blevet endnu bedre med:
Overordnet
Teoretisk
Empirisk
Aftaler med henholdvis Charlotte Rønhof (forskningsdirektør, DI) og Allan Erwing (forskningsdekan, CBS) rettet mod fremlæggelse af framework, modeller og anvendelser i deres kontekst efter specialeforsvar, samt lovet kopi og evt opfølgende samtale til Boisot
Relevant og aktuel problemstilling i krydsfeltet mellem vidensledelse og strategiske ledelse
Valg af primærteorier der er omsættelige i praksis
Et bidrag der adskiller sig i både tilgang og metode fra de dominerende perspektiver på området for samarbejder mellem universitet og erhvervsliv
Forståelse for problematiker der rejser sig når spørgsmålet om viden og værdi adresseres
Anbefalinger med potentiale for andre virksomheder end netop MDCC
Brug af blokader som mulighed for at tilgå og ændre SLC-kurver
Forståelse for sammenhængen mellem strategisk ledelse og videnledelse
Social kapital perspektivet til øget forståelse for faktorer der hæmmer og muliggør succesfuld samarbejde mellem universiteter og erhvervsliv
Interessant empiri, der viser andre værdifaktorer end antaget for både virksomheden og forskere
Stigende interesse og aktualitet for produktive modeller på samfundniveau
Argumenter for vigtigheden af virksomhedens aktive orientering mod universiteter
Full transcript