Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of ARVIOINTI LUKIOSSA

No description
by

Raila Pirinen

on 20 September 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of ARVIOINTI LUKIOSSA

Opiskelijan oppimisen arviointi
16ABC / Raila Pirinen

Kurssisuoritusten arviointi ja käytänteet, etenemiseste ja jaksotodistus

arvioinnin muotoja voivat olla
kurssiarvosana
itsearviointi
vertaisarviointi
kurssin aikana annettu kirjallinen ja suullinen palaute
valtakunnalliset pakolliset ja syventävät kurssit
arvioidaan numeerisesti asteikolla 4-10
poissaolot kurssilta saattavat vaikuttaa alentavasti kurssin arvosanaan

paikalliset syventävät ja soveltavay kurssit sekä teemaopinnot
arvioidaan suoritusmerkinnällä
kurssisuorituksiin liittyvät merkinnät ovat seuraavat:
S = hyväksytysti suoritettu
H = hylätty
O = osallistunut opetukseen (mahdollisuus täydentää ja suorittaa kurssi loppuun lukuvuoden aikana)
K = keskeyttänyt (mikäli opiskelija haluaa myöhemmin suorittaa kurssin, kurssi on aloitettava alusta)
lukiodiplomikurssit
arvioidaan asteikolla 1-5

Kesken oleva kurssi suoritetaan loppuun viimeistään saman lukuvuoden viimeisessä uusintakuulustelutilaisuude
ssa
kesäkuussa
.
Kesken oleva äidinkielen ja kirjallisuuden kurssi sekä matematiikan kurssi suoritetaan viimeistään opiskelujaksoa seuraavassa uusintakuulustelussa
.

Hyväksytyn kurssin arvosanan voi korottaa
kerran käymällä kurssi uudestaan tai osallistumalla uusintakuulusteluun lukuvuoden toisen tai viidennen jakson jälkeen,
ellei oppiaineen arvioinnissa ole muuta mainittu
arvosanaksi tulee suorituksista parempi

Hylätyn kurssin voi suorittaa
osallistumalla uusintakuulusteluun tai käymällä kurssin uudestaan, ellei oppiaineen arvioinnissa ole muuta mainittu.

Etenemiseste tulee kun opiskelija saa toisen hylätyn arvosanan (4) samassa oppiaineessa.
opiskelija ei voi suorittaa uusia kyseisen
oppiaineen kursseja, ennen kuin hän on suorittanut ainakin toisen hylätyistä kursseista
hyväksytysti


Kurssin suorittaminen itsenäisesti

Päätös osaamisen tunnustamisesta tehdään sitä erikseen pyydettäessä ennen mainittujen opintojen tai hyväksiluettavaa osaamista koskevan opintokokonaisuuden alkamista.
Opiskelijan tulee esittää selvitys tai todistus opinnoistaan tai osaamisestaan.
Tarvittaessa osaaminen on osoitettava lisänäytöin.
Mikäli opiskelija on suorittanut peruskoulun 7.–9. luokkien aikana lukion opetussuunnitelman mukaisen kurssin, kurssi voidaan aikanaan lukea hyväksi lukio-opiskelussa.


Oppimäärän päättöarvosana määräytyy opiskelijan opiskelemien pakollisten ja valtakunnallisten syventävien kurssien arvosanojen aritmeettisen keskiarvon perusteella. Mainituista kursseista opiskelijalla saa olla hylättyjä kurssiarvosanoja enintään seuraavasti:

Kurssien määrä hylättyjä kursseja enintään
1—2 kurssia 0 hylättyä
3—5 kursia 1 hylättyä
6—8 kurssia 2 hylättyä
9 tai enemmän kursseja 3 hylättyä

Paikalliset syventävät ja soveltavat kurssit voivat vaikuttaa päättöarvosanaan korottavasti

Opiskelijalla on mahdollisuus opintojen päättövaiheessa osallistua oppiaineen oppimäärän arvosanan korottamiseksi erilliseen kuulusteluun, ellei oppiaineen opetussuunnitelmassa toisin mainita.
Opiskelija voi yrittää korottaa oppimäärän arvosanaa erillisessä
kuulustelussa (suullinen kuulustelu) joko kerran ennen ylioppilastutkintokertaa tai kerran sen jälkeen.


vähintään 75 kurssia sisältäen kaikki pakolliset kurssit
numeroin arvioidaan kaikki pakollisten oppiaineiden oppimäärät sekä valinnaiset vieraat kielet
Mikäli opiskelija pyytää, hänellä on oikeus saada suoritusmerkintä
liikunnasta
sellaisista oppiaineista, joissa opiskelijan oppimäärään kuuluu vain yksi kurssi (ke, fy, ps, ge, te)
valinnaisista vieraista kielistä, mikäli opiskelijan oppimäärä koostuu niissä vain kahdesta kurssista (B2- ja B3-kielet)
Opiskelija anoo
vähintään kaksi viikkoa ennen jakson alkua
oikeutta suorittaa kurssi opetukseen osallistumatta
marssijärjestys: opinto-ohjaaja-->opettaja--rehtori

Osaamisen tunnustaminen ja opintojen hyväksilukeminen

Oppiaineen oppimäärän suoritus ja arviointi
Lukion oppimäärän suoritus ja päättöarviointi
Ilmoittautuminen uusintakuulusteluun
vähintään viikkoa ennen kuulustelupäivää.
Full transcript