Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Nieuw: DBF-HC3 Theorie Klinische diagnostiek 2; onderste extremiteit

Peter Glashouwer 2016
by

Peter Glashouwer

on 15 March 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Nieuw: DBF-HC3 Theorie Klinische diagnostiek 2; onderste extremiteit

DBF - HC3
Theorie: Klinische diagnostiek 2
(onderste extremiteit)
5 feb. 2016
Peter Glashouwer
Visie
Context
Pathologie
Stoornissen in
anatomische eigenschappen
Structuur
Proces
Experiment om te trainen…
Ga staan, positioneer je voeten zo
goed als mogelijk in een neutrale stand.
Palpeer je beide grote trochanters van het femur. Supineer en Proneer vervolgens beide voeten….
Praktijk
“Kneeïng in” komt vanuit……….

Criteria
Er wordt gelet of het “limb alignment” tijdens de beweging voldoet aan de volgende 3 criteria: 1. Heupflexie < 65° 2. Heupadductie< 10°, 3. Knie valgus should < 10°. De test wordt als volgt gescoord:

Excellent : voldaan aan alle 3 de criteria
Good : voldaan aan 2 van de 3 crit.
Fair : voldaan aan 1 van de 3 crit.
Poor : niet voldaan aan een criterium of indien de proefpersoon de balans verlies en daarbij steun neemt met de contralaterale voet, of indien de test niet binnen 6 seconden uitgevoerd is.
Dynamische analyse: Navicular drop test…
Gestandaardiseerd meten: Foot posture index (FPI-6)
6 items:
Palpatie van talus hoofd
Curvatuur laterale maleolus
Stand van hielbeen
Curvatuur mediale talonaviculair gewricht
5. Hoogte en congruente mediale voetboog
6. Abductie van voorvoet t.o.v. hiel

NB Volgorde volgens FPI-6 wijkt af van afbeelding
Anatomy of the posterolateral corner. 3D rendering of the posterolateral corner with the biceps femoris muscle and tendon removed demonstrates the Y-shaped arcuate ligament composed of the medial (blue) and lateral (red) limbs and its attachment (green) to the fibular styloid process. The biceps femoris tendon (BF), fibular collateral ligament (FCL), fabellofibular ligament (FF), popliteofibular ligament (PF), and popliteus muscle (PM) are also demonstrated.
Highlights....
Highlights
Patroonherkenning Klinische test
I. Klinisch redenderen op het niveau van de
lichaamsfunctie stoornis
(pathologie / aandoening)
Vraag: wat is er mis met de losse onderdelen van het "systeem"... mens?
II. Klinisch redenderen op het niveau van de
"Mens als geheel systeem"
waarin alle onderdelen samenkomen
Vraag: Hoe inter- acteren de losse onderdelen van het systeem waarvan we weten dat ze elkaar beïnvloeden?

Narratief redeneren
Hoe inter-acteert een stoornis van bewegings-apparaat met: de keten
het bewegen van het
gehele systeem?

Hoe inter-acteert een bepaalde illness belief bij deze persoon met deze stoornis van het bewegingsapparaat?

Hoe is stress van invloed voor deze persoon?

III. Klinisch redenderen op het niveau van de
"Mens als sociaal wezen in zijn omgeving"
Vraag: Hoe adapteert deze mens zich aan de uitdagingen die hem gesteld worden op het sociale vlak
en zijn omgeving?

conceptueel redeneren
pragmatisch redeneren
Deze zienswijze vraagt visie op gezondheid van ons!

Variabel kunnen redeneren (is kunst?)
hypothetico deductief redeneren
procedureel redeneren
hoe ga ik om met werken met het UWV "op mijn dak"?
hoe organiseer ik de juiste aanpassingen in huis?
Hoe krijg ik de voor mij juiste zorg vergoed door de verzekeraar?
Nieuwe vs oude Beroepsprofiel
"oud" had m.i. sterk accent op EBP en methodisch handelen
Andere visie of anders klinisch redeneren
noodzakelijk?
"Nieuw" m.i. duidelijke
shift
naar andere definitie van gezondheid
brengt de noodzaak van het kunnen
adapteren
en zelf managen van het individu naar de voorgrond. (Hubert et al.)
Maakt motor control niet alleen neurofysiologisch maar ook bijvoorbeeld
intentioneel en betekenisvol
(Latash)

Politieke ontwikkelingen in zorg door aan te sturen op
zelf management
(Rutte et al.)
Patiënt centered care modellen (Reynolds et al.)
Hulp
vraag of
zorg
vraag discussie....?

Gezondheid is de vaardigheid van een individu om zich aan te passen en zichzelf te redden bij sociale, fysieke en emotionele uitdagingen…


'Systeem dynamisch' perspectief
Wat is de invloed van
enkel op kniebeweging?
Wat is invloed van knie
op enkel en heup?
Patho-anatomisch perspectief
Pijn generator perspectief
Neurofysiologisch perspectief
Perspectief van mechanical loading
Psychosociaal perspectief
Motor control perspectief
Bekkenring functie tov wk en
OE.
Iedere cognitie / gedachte leidt tot verwachtingen

(het brein voorspelt continu)

Verwachtingen leiden tot nieuwe cognities en GEDRAG
(zichtbaar en niet zichtbaar)


Mensen leren zich te gedragen
” → “scripts”

Bewegen, gedrag en 'scripts'
Stoornissen in lichaamsfuncties
Directe verwijzing:
Kans op onderliggende, door fysiotherapeut niet-behandelbare aandoening is groot
De voor handen zijnde diagnostiek ontoereikend voor juiste indicatiestelling


Expectatief beleid (‘wait & see’):
Kans op onderliggende, door fysiotherapeut behandelbare aandoening is klein,
Onterecht behandelen van de patiënt risicovoller dan onterecht niet behandelen


Behandelen:
Kans op onderliggende, door fysiotherapeut behandelbare aandoening is groot
Onterecht behandelen van de patiënt minder risicovol dan onterecht niet behandelen

Klinische besliskunde
Adaptief of maladaptief bewegen?
Iedere cognitie / gedachte leidt tot verwachtingen

(het brein voorspelt continu)

Verwachtingen leiden tot nieuwe cognities en GEDRAG
(zichtbaar en niet zichtbaar)


Bewegen, gedrag en 'scripts'
Gedrag
Actie OF!!
INTERPRETATIE

Stimulus
Sensatie

Stimulus
Je ogen vertellen je brein…

Perceptie

Gedrag
Angst

Overtuigingen / beliefs

Motivaties / intenties

Waarden / values
http://www.biomotionlab.ca/Demos/BMLwalker.html
Full transcript