Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

SMMSMR02R1 College 2 2014-2015

College 2 Periode 2 Jaar 1
by

Erika Fekkes

on 18 November 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of SMMSMR02R1 College 2 2014-2015

SMMSMR02R1
Vandaag:

Koopgedrag van consumenten (B2C)

Grondslagen van de marketing,
hoofdstuk 4.1 - 4.6
Aanbevolen
Essentie van dienstenmarketing,
hoofdstuk 3.9.1 en 3.9.2


De student is na het college in staat om:

de fasen te benoemen van het B2C aankoopbeslissingsproces
het koopgedrag van consumenten in (historisch) perspectief te plaatsen
de factoren te benoemen die de aankoopbeslissingen beïnvloeden
Leerdoelen
Consumentengedrag:

Alle activiteiten die direct betrokken zijn bij het aanschaffen, het gebruiken en het afschaffen van producten en diensten, inclusief de keuzeprocessen die voorafgaand en na afloop van deze activiteiten plaatsvinden.
Probleemherkenning
Informatie zoeken
Evalueren
van alternatieven
Aankoopbeslissing
Evaluatie na
de koop
Koopbeslissing
proces
De consument wordt zich bewust van een probleem, behoefte of verlangen.
Intern (in het geheugen) en extern
(persoonlijke, openbare, commerciële
en ervaringsbronnen)
Op basis van bepaalde keuzecriteria of
attributen van de producten in de
evoked set
Beïnvloed door koopintentie
en situationele factoren
Mate van tevredenheid en
cognitieve dissonantie
Interne prikkel & Externe prikkel
Online advertenties
Content websites
Zoekmachines
Corporate websites
Aanbieding /Korting
Beoordelen / aanbevelen
Social media / check in
Offline advertenties
"Top down view"
Bekendheid
Overweging
Aankoop
"Het nieuwe koopproces"
Fase 1:
Probleemherkenning
Fase 2:
Informatie zoeken
Fase 3:
Evalueren van alternatieven
Fase 4:
Aankoopbeslissing
Fase 5:
Evaluatie na de koop
Fase 1
Fase 2
Fase 3
Fase 4
Fase 5
Uitgebreide besluitvorming
Beperkte besluitvorming
Vormen van koopgedrag
Beschrijf voor de volgende producten de volgende elementen:
Risico voor de consument - Betrokkenheid - Aankoopfrequentie - Aantal overwogen merken - Informatievergaring - Prijs
Doorloopt een consument altijd alle fases?
Hangt o.a. af van:

het product
mate van bekendheid
betekenis voor de consument
Koopgedrag Consumenten (B2C)
Koopgedrag Organisaties (B2B)
Inkoop
situaties
Straight rebuy
Modified rebuy
New task buy
B2B
Betrokken vakgebieden:
Psychologie
Sociologie
Economie
Marketing
Industriële markt: structuur, vraag en besluitvorming (vergeleken met consumentenmarkt):
Minder kopers, maar grotere transacties
Klanten zijn typisch geografisch geconcentreerd.
De industriële vraag is afgeleid van de consumentenvraag.
Koopbeslissingen zijn complexer (toegevoegde eigenschappen).
Koper en verkoper zijn van elkaar afhankelijk (relatieopbouw).
Het koopproces is formeler (professionele inkopers).
Teamwerk is noodzaak (DMU).
Kenmerken B2B-markt
De Decision Making Unit (buying center) omvat managers uit verschillende afdelingen van de organisatie, die – tijdelijk of permanent – deel uitmaken van een commissie om een belangrijke aankoop voor te bereiden
Organisaties maken namelijk vaak gebruik van een "DMU"
"Ook de wijze waarop een aankoopbeslissing tot stand komt is anders..."
Decision Making Unit
Initiator
Beïnvloeder
Adviseur
Gatekeeper
Beslisser
Gebruiker
Persoonlijke omstandigheden
Demografische kenmerken
Situationele factoren
Leeftijd
Geslacht
Ras
Burgelijke staat
Geloof
opleidingsniveau
Beroep
Inkomen
Gezinsgrootte
Levenstijl
AIO-variabelen
De manier waarop zij hun tijd en geld besteden
Wat zij in hun omgeving belangrijk vinden
Wat zij van zichzelf en de van de wereld om zich heen vinden
= Activiteiten

= Interesses

= Opinies
Aankoopreden

Fysieke omgeving
Sociale omgeving
Tijdsdimensie

Toevalligheden
Psychologische factoren
Behoeften en motieven
Perceptie
Leerprocessen
Persoonlijkheid en attitudes
Drive
Basisbehoefte
Aankoopmotivatie
Subjectief - Cumulatief - Selectief
Stimulus-responsmodel
Cognitieve theorie
Attitudevorming - Componenten van een attidude:
Cognitief
Affectief
Conatief
Sociale factoren
Cultuur
Sociale klasse
Referentiegroepen
Gezinsinvloeden
Aangeleerd en overgedragen
Socialisatie
Sociale status
Sociale klassen
Een relatief homogene groep mensen in de maatschappij met vergelijkbare waarden, interesses, levensstijl en gedrag (in Nederland aangeduid als A, B1, B2, C en D). En wordt met name gecategoriseerd op basis van inkomen.
Lidmaatschapsgroepen
Automatische groep
Aspiratiegroep
Dissociatiegroep
Gezinslevenscyclus
Aankoopbeslissing en rol in het gezin
Rollen van gezinsleden bij aankoopbeslissingen
Routine koopgedrag
Koopgedrag
Werkcollege
Beschrijf voor de beroepscontexten 1 en 3:
Het koopbeslissingsproces dat de consument doorloopt bij de aankoop van een product of dienst
Geef daarbij aan welke factoren van invloed kunnen zijn geweest (Sociale klasse, referentiegroepen, gezin, cultuur)
Presenteren a.d.h.v. maximaal 4 slides
Wees creatief!!!
Bekendheid
Overweging
Aankoop
Full transcript