Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

NGHIỆP VỤ KIỂM TRA BỘ CHỨNG TỪ L/C

No description
by

Huỳnh Tú Nhi

on 16 September 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of NGHIỆP VỤ KIỂM TRA BỘ CHỨNG TỪ L/C

CÁM ƠN ĐÃ THEO DÕI
NHÓM 6
LỚP NH11DBO1
designed by Péter Puklus for Prezi
NGHIỆP VỤ
KIỂM TRA BỘ CHỨNG TỪ L/C

Ngân hàng nước xuất
Thanh toán viên
Trưởng phòng TTQT
Nhà nhập khẩu
QUY TRÌNH KIỂM TRA BỘ CHỨNG TỪ
Nguyên tắc kiểm tra
căn cứ theo ISBP 681
Các chứng từ thể hiện trên bề mặt có sự mâu thuẫn sẽ được coi như không phù hợp với các điều khoản và điều kiện L/C

Ngân hàng không kiểm tra chứng từ
không
quy định trong L/C

Nếu L/C có quy định điều kiện

không quy định chứng từ phải xuất trình
thì ngân hàng sẽ bỏ qua điều kiện đó

Ngân hàng phát hành, NH xác nhận hoặc NH chỉ định
sẽ có một thời gian hợp lý (không quá 5 ngày làm việc của NH kể từ ngày nhận chứng từ) để
kiểm tra và quyết định
có chấp nhận hay từ chối chứng từ và thông báo cho bên xuất trình chứng từ về quyết định của mình

ĐẠI HỌC MỞ TP HỒ CHÍ MINH
ISBP 681
Những nguyên tắc chung
Hối phiếu
và cách tính ngày đáo hạn
Hóa đơn
Chứng từ vận tải
dùng cho ít nhất
2 phương thức vận tải
khác nhau
Vận tải đơn
theo hợp đồng thuê tàu
Chứng từ
vận tải hàng không
Các chứng từ vận tải
đường bộ
đường sắt
và đường sông
Chứng từ bảo hiểm và bảo hiểm
Các chứng nhận xuất xứ
CO
Vận đơn đường biển
1. Quy tắc viết tắt và lỗi chính tả
2. Quy tắc Xác nhận và Lời khai
3. Quy tắc Sửa chữa và
Thay đổi thông tin, số liệu
4. Ngày tháng4. Ngày tháng
– Cho dù L/C không yêu cầu, thì 3 chứng từ bắt buộc phải ghi ngày là:
B/E, chứng từ vận tải và chứng từ bảo hiểm
.
– Các chứng từ khác có được ghi ngày tháng hay không tùy thuộc vào:

+ L/C có yêu cầu?
+ Tính chất và nội dung chứng từ?

5. Thời điểm phát hành chứng từ
6. Tiêu chuẩn kiểm ra chứng từ
7. Người phát hành đích danh
8. Về ngôn ngữ chứng từ


9. Bản gốc và bản sao
Tình huống: L/C yêu cầu
+ “Invoice”, ”One Invoice”
or ”Invoice in 1 copy” =
1 bản gốc

+ “Invoice in 4 copies” =
Ít nhất
1 bản gốc, còn lại bản sao
+ “One copy of Invoice” =
1 bản sao
(1 bản gốc đc CN)

10. Tiêu đề của chứng từ
– Chứng từ có thể ghi tiêu đề
như L/C quy định.
Nhưng:
Nội dung chứng từ phải thể hiện đầy đủ chức năng của chứng từ.


1. Thời hạn
- Thời hạn hối phiếu phải
phù hợp
với các điều kiện của L/C
2. Ngày đến hạn
- Nếu hối phiếu
thể hiện ngày đến hạn cụ thể
, thì ngày đó phải được tính phù hợp với yêu cầu tín dụng

3. Ngày ngân hàng, gia hạn, chuyển tiền chậm
Trả tiền phải được thực hiện
ngay lập tức vào ngày đến hạn
Nếu ngày đến hạn rơi vào ngày ngân hàng đóng cửa, thì trả tiền sẽ được thực hiện vào
ngày ngân hàng mở cửa đầu tiên
sau ngày đến hạn


4. Ký hậu
5. Số tiền
- Số tiền bằng số và bằng chữ
phải khớp nhau
và loại tiền như quy định trong L/C.
6.Sửa chữa, thay đổi
- Phải được XN bởi người ký phát.
- Ở một số nước, việc sửa chữa và thay đổi là không được phép.
1. L/C yêu cầu “Invoice”
a/ Là bất kỳ loại hóa đơn nào sau đây:
– Hoá đơn thương mại
– Hoá đơn hải quan
– Hoá đơn thuế
– Hoá đơn lãnh sự...
b/ Không chấp nhận:
– Tạm thời.
– Báo giá.
c/ L/C yêu cầu: “Commercial Invoice” = “Invoice”

1.
Người phát hành:

– Được phát hành và được ký bởi...công ty bảo hiểm hay người bảo hiểm hay các đại lý hoặc người được uỷ quyền
2.
Các rủi ro được bảo hiểm:
– L/C quy định.

3.
Không gian bảo hiểm
– L/C quy định

4.
Thời điểm bảo hiểm?
– Có hiệu lực chậm nhất kể từ thời điểm giao hàng.5. Ngày hết hạn:
–Là ngày muộn nhất phải giao hàng.
– Không phải ngày muộn nhất
xuất trình chứng từ đòi tiền.
6. Loại tiền:
– Phải cùng loại tiền với L/C.

1/ Chứng từ phải
được ký và ghi ngày tháng
, có nội dung xác nhận xuất xứ hàng hóa.
2/ Người phát hành:
a/ Nếu L/C không quy định: Thì được phát hành bởi bất kỳ bên nào, kể cả ngưởi hưởng lợi.
b/ Nếu L/C quy định người phát hành:
b1: Bởi người mà L/C quy định.
b2: Phòng TM có thể phát hành thay cho người hưởng, nhà XK, người SX.
3/ Về hàng hóa:
– Phải liên quan đến HH trong hóa đơn.
– Mô tả HH có thể chung chung, miễn là không mâu thuẫn với c.từ khác.
4/ Người nhận hàng:
– Không được mâu thuẫn với chứng từ vận tải.2. Mô tả hàng hoá và những vấn đề liên quan
- Mô tả hàng hóa phải có nội dung giống hệt với L/C.
- Phải phản ánh hàng hóa thực sự đã được giao.
- Phải thể hiện giá trị hàng hóa đã được giao.
- Đơn giá, loại tiền phải giống với L/C..
- Không cần phải ký và ghi ngày.
- Không được giao hàng vượt quá.
- Không được thể hiện HH mà L/C không yêu cầu
- Số bản gốc, bản sao hóa đơn theo yêu cầu của L/C.

Một L/C yêu vận đơn “đường biển/hàng hải”
từ cảng đến cảng, thì chứng từ vận tải phải:
Có nhất thiết phải thể hiện “Ocean/Marine” B/L?
– Thể hiện “Port to Port” là đủ.

Phải được ký và phải có tên của người chuyên chở và nói rõ là người chuyên chở.

Cách ghi cảng bốc hàng và cảng dỡ hàng?
a/ Tên cảng bốc hàng ghi vào ô “Port of loading”
b/ Tên cảng bốc hàng ghi vào ô “Place of receipt”:
Cách ghi cảng dỡ hàng:
a/ Cảng dỡ hàng ghi vào ô ”Port of discharge”:
b/ Cảng dỡ hàng ghi vào ô “Place of delivery”:

Cách ghi người nhận hàng:
– Đích danh.
– Theo lệnh.

Mô tả hàng hóa trên B/L.
- Miễn là không mâu thuẫn với mô tả trong L/C
Sửa chữa và thay đổi:
– Phải được xác nhận.
– Và sự xác nhận bới người chuyên chở,
thuyền trưởng hay bất kỳ đại lý nào của họ.
Cước phí:
– Phải được ghi chú cho phù hợp
Full transcript