Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Huiselijk geweld en kindermishandeling

Waarom dit onderwerp? Protocol kindermishandeling: vanaf juni 2011 verplicht op scholen aanwezig. Ook verplicht een: aandachtsfunctionaris kmh.
by

gemma groot

on 18 November 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Huiselijk geweld en kindermishandeling

Huiselijk geweld en kindermishandeling
Huiselijk geweld en kindermishandeling, het komt veel vaker voor dan je denkt:
Er zijn slachtoffers, daders, veelal vaders en moeders
Er zijn toekijkers ( soms ook vader of moeder, broer of zus)
10.000 kinderen, 10.000 daders, 5.000 toekijkers
10.000 broers en zussen
Ongeveer 35.000 personen per dag die mishandeling ondergaan,
plegen, gedogen, horen of zien.
Wat is Kindermishandeling? Een uitgebreide definitie, die alles omvat.
KMH omvat elke vorm van voor een minderjarige bedreigende of gewelddadige
interactie van fysieke, psychische of sexuele aard, die ouders of andere personen ten opzichte van wie de minderjarige in een relatie van afhankelijkheid of onvrijheid staat, actief of passief opdringen waardoor ernstige schade wordt berokkend of dreigt te worden berokkend aan de minderjarige in de vorm van fysiek of psychisch letsel.

Een definitie die je niet kunt onthouden.....
Wie doen dit?
ouders, 75%
anderen, 25 %
0,2 % is het vieze mannetje, of pedofiel of anders
Wat betekent dit in percentages?
Een belangrijke zin uit de definitie voor in het onderwijs is
de zin: Dreigende schade voor het kind.
Dit is de belangrijkste drijfveer om in gesprek te gaan met de ouders. Om deze zin gaat het!!!!!!
Dreigende schade kan zijn:
- Als het kind te weinig slaapt, kan de ontwikkeling stagneren.
- Als het kind te klein is.
- Als het kind er onverzorgd uit ziet.
Wat moet je doen!!!!! Als je iets op dit gebied signaleert?
Kijken, luisteren en voelen.
Benoem deze gevoelens, maak dat wat je ziet concreet.
De kunst van het signaleren is handelen zonder dat je het zeker weet.
Welke vorm komt het meeste voor?
fysiek, psychisch, of sexueel geweld?
Waarom dit onderwerp?
Vanaf juni 2011 wettelijk verplicht
Een protocol op school
Een aandachtsfunctionaris
Hoe ga je een gesprek in met ouders?
Benoem concreet wat je ziet
Benoem de signalen die je ziet. Die signalen zijn objectief.
Alles waarover je niet van mening kunt verschillen zijn de feiten.
Benoem de bezorgdheid die je hebt
Doe het nooit alleen
Doe het zo snel mogelijk en zo open mogelijk
Het belang van het kind staat altijd voorop
Ga te rade bij het AMK, zij geven je hulp bij het stellen van vragen
Signalen, wat zijn dat?
- jouw vormen van zien,
- jouw manieren van doen
- je komt achter veel dingen niet
- signaleren heeft te maken met jezelf, met
je eigen achtergrond, persoonlijke ontwikkeling
Wat heb je nodig om te kunnen signaleren?
- Kindermishandeling moet je willen zien, voelen, horen en ruiken
- Houd je gedachten open
- Ga altijd weer terug naar de zorgen die je hebt voor het kind
Als er nog geen duidelijke zorgsignalen zijn,
ga dan niet te snel.
Zoek geen oplossingen, wacht hiermee.
Stel vragen aan ouders/kind. Hoe gaat het nu?
Hoe gaat het thuis?
Hou het gesprek klein en kom er eventueel later op terug.
Pak het stappenplan erbij, volg het stappenplan.
De wolk van betrokkenheid
Deze wolk zorgt voor mist,
alles wordt er bijgehaald, het geeft
geen richting. Is niet objectief.
Maak geen eigen verhaal, geen eigen
interpretatie.
Stappenplan voor de communicatie:
1: Signaleren
2: Overleg intern/extern
3: Gesprek ouders/opvoeders
4: Maak een inschatting van de situatie
5: Hulp op gang brengen, doorverwijzen
Laat je helpen door het AMK, advies vragen
6: Melding maken kan, eerst vrijwillig, daarna wel een melding
Wat heb je nodig voor goede communicatie? 5 fasenmodel
1: Contact maken, inleiding verzorgen, meldt het als je het
een moeilijk gesprek vindt
2: Onderwerp helder krijgen, probleem benoemen
3: Doel van het gesprek
4: Gesprek aangaan
5: Afronding.
Alle fases eerst afronden voor je verder gaat
Soms zijn er meerdere gesprekken nodig
Ezelsbrug om goed contact te maken.
Je bent een
Open
Eerlijk
Nieuwsgierig
Je neemt
Luisteren
Samenvatten
Doorvragen
mee
Je laat
Oordelen
Mening vormen
Advies geven
thuis

Het protocol is te vinden in de directieruimte.
Het stappenplan krijgt iedereen
via de mail.

Voor vragen kun je bij de aandachtsfunctionaris
van onze school terecht

Leerpunten van deze cursus.
- Uitgangspunt is de zorg voor het kind, vanuit school en ouders
- Concreet benoemen van dat wat je ziet, wolk van betrokkenheid vermijden
- Gesprekstechniek hanteren
- Duidelijk en open zijn
Psychisch komt het meest voor, denk aan:
verwaarlozing, emotionele verwaarlozing, negeren, kleineren, verlaten, te grote verantwoording.
Belemmeringen bij het signaleren van kindermishandeling
Deze zijn zeer divers. Het is een kwestie van willen en durven.
Het vraagt moed om in situaties van kindermishandeling te handelen.
Het zal wel niet zo'n vaart lopen
Angst voor reacties van het slachtoffer
Angst voor agressie van de dader
Je hebt het zo druk, het kost veel tijd
Als ik het weet, wat moet ik er dan mee
Straks staat de dader op mijn stoep
Wat als het helemaal geen kindermishandeling is
Het is mijn taak niet
Je bemoeit je niet met dat soort dingen
Ik kan het me niet voorstellen dat dit hier gebeurt
Wat haal ik overhoop

Taken aandachtsfunctionaris
Ondersteunen en adviseren
Implementeren protocol
Profileren, op de agenda houden
Informeren en motiveren
Beleidsvorming regelen
Dossiervorming regelen
Evalueren en rapporteren.
Full transcript