Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Formativ bedömning

En sammanfattning av boken "Att följa lärande - formativ bedömning i praktiken" av Dylan Wiliam
by

Hanna Sollerman

on 9 March 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Formativ bedömning

Varför är skolprestationer av betydelse?
Hur ökar vi lärarkvaliteten?
Formativ bedömning

Människor med höga betyg/lång utbildning:
Hur höjer man elevresultaten?
"Love the one you're with"
- tjänar mer
- är friskare
- lever längre
Samhället får därmed:
- minskade kostnader
- mer skatteinkomster
Om USA kunde nå Finlands nivå i PISA,
skulle det vara värt 100 biljoner dollar för landets samhällsekonomi.
Stora skillnader:
Samma stoff
- Mest effektiva lärarna 6 månader
- Genomsnittliga lärarna 1 år
- Minst effektiva lärarna 2 år
Störst skillnad för lågpresterande elever,
men även skillnad för högpresterande.
Socioekonomiska skillnader KAN kompenseras.
Hur då?
- Intelligens/skicklighet? 50/52
- Erfarenhet? 50/52
- Fortbildning? 52/52

Att följa lärande
- formativ bedömning i praktiken
Dylan Wiliam
Hattie, Wiliam & Black mfl har gjort forskningsöversikter.
Samma resultat: läraren är I SÄRKLASS viktigast.
Nyckelstrategi 5
Aktivera eleverna till att
äga sitt eget lärande
Nyckelstrategi 4
Aktivera eleverna att bli
läranderesurser för varandra
Nyckelstrategi 3
Ge feedback som
för lärandet framåt
Nyckelstrategi 2
Att ta fram belägg för
elevernas prestationer
Nyckelstrategi 1
Klargöra, delge och förstå
lärandemål och kriterier
för framsteg
Resultaten av formativ bedömning är mer samstämmiga än definitionerna.
BFL
Formativ undervisning:
Bedömningen formar nästa steg i undervisningen.

Ge en kompass. Ge alla samma förutsättningar.
Ge goda exempel att följa.
"En näsa för kvalitet."
Skilj på lärandekontext och lärandemål.
Praktiska tekniker
Titta på exempel på andra elevers arbete
och diskutera styrkor och svagheter hos dessa.
Daglig inskrivning
Välj - byt välj
Göra egna prov
Eleverna lär sig inte alltid det vi tror.
De lär sig mer.
Vad kan eleverna NU?
Hur ska du ta reda på det?
3a = 24
a + b = 16
Hur stor är Matteuseffekten i ditt klassrum?
"Var och en som har, han skall få, och det i överflöd, men den som inte har, från honom skall tas också det han har."
En liten diskussionsgrupp omgiven av sömniga åskådare?
Är det verkligen eleven som ska välja om han/hon vill engagera sig?
1000 lärarfrågor
57% ordningsfrågor
35% svar som upprepade information
8% analysera, generalisera, dra slutsatser
Praktiska tekniker
Händer upp för FRÅGOR.
Fråga - paus - nedslag - studs
Slumpvis svarare
NamesInAHat
RandoMeister
Vilket svar tyckte du bäst om?
Fråga publiken, 50/50, Ring en vän
Utvärderande lyssnande / Tolkande lyssnande
"När fröken gav oss en fråga var hon intresserad av att få rätt svar. Numera är hon intresserad av hur vi tänker."
Är en kvadrat en parallelltrapets?
Varför är en kvadrat
en parallelltrapets?
Sammanfatta vad kompisen sa
Svar från hela klassen / Opinionsundersökningar
Exitpass
Diagnostiska frågor
En boll på ett bord rör sig inte. Den rör sig inte för att:
A Inga krafter skjuter på eller drar i bollen.
B Tyngdkraften drar bollen neråt, men bordet är i vägen.
C Bordet skjuter uppåt med samma kraft som tyngdkraften drar neråt.
D Tyngdkraften håller den på bordet.
E Det finns en kraft inuti bollen som hindrar den från att rulla av bordet.
Varför intresserar sig historiker för fördomar när de analyserar historiska källor?
A Man kan aldrig lita på att folk säger sanningen.
B Folk utelämnar avsiktligt viktiga detaljer.
C Det är endast möjligt att ge meningsfull information om man har bevittnat en händelse i första hand.
D Människor tolkar samma händelse på olika sätt i enlighet med sin erfarenhet.
E Människor är omedvetna om motiven för sina handlingar
F Människor blir förvirrade av händelseförlopp.
Vilken av följande meningar är den bästa översättningen av
"Jag ger honom boken"?
A Yo lo doy el libro.
B Yo doy le el libro.
C Yo le doy el libro.
D Yo doy lo el libro.
E You doy el libro le.
F Yo doy el libro lo.
Det ska vara omöjligt för eleven att ge rätt svar av fel anledning.
Feedback är effektivare än poäng.
Elawar & Corno, 1985: 18 lärare fick 7 timmars utbildning i att ge konstruktiv feedback på matematikläxor.
Jämfört med en kontrollgrupp lärde sig deras elever (år 6) dubbelt så snabbt. De lärde sig alltså på en vecka, det kontrollgruppen lärde sig på två. Lärandet ökade på alla prestationsnivåer och dessutom blev attityderna till matematik positivare och prestationsklyftan mellan flickor och pojkar minskade.
Butler, 1988: 132 sjätteklassare fick under en period olika typer av tankeuppgifter. Eleverna fick varje dag veta hur uppgifterna gått och nästa dag fick de nya uppgifter. En tredjedel fick, poäng, en fick feedback och en tredjedel fick båda typerna av respons.
Beröm eller betyg som feedback är lika "effektivt" som att inte ge feedback alls.
Beröm är effektivt om det är sällsynt, trovärdigt, konsekvent, specifikt, äkta och relaterar till faktorer inom elevens kontroll.
Feedback måste ges så att eleven känner att det finns ett mål inom räckhåll och att du tror att eleven kommer att klara det. (Många elever har missuppfattningen att kvaliteten i deras skolprestationer är förutbestämda.)
Framåtsyftande feedback som kan användas för att förbättra.
Läkarundersökning - inte obduktion.
En konkret modell för framsteg.
Joe Rubin.
Bara ett betyg. A.
Antingen förbättrar du eller också har du nått en mycket god kvalitet.
Ger signalen att bara det bästa är gott nog och att alla kan lyckas, men på olika tid.
Vad tittade eleverna, som fick både betyg och feedback, på först?
Betyget.
Vad tittade de sedan på?
De andras betyg.
Praktiska tekniker
Ge + - eller =
Ge tid till att arbeta med återkopplingen
Alla ska arbeta med återkopplingen (inte läxa).
Det är inte ett straff att få mycket feedback. Alla får.
Feedback ska generera mer arbete för mottagaren än för givaren....
Skriv separat feedback. Grupparbete att para ihop.
Fokusera
Finns matris? Relatera feebacken till den.
Hitta felen och fixa dem.
Om du verkligen har lärt dig något kan du förklara det för någon annan.
Samarbete och kamrathjälp gynnar både givare och mottagare.

Elevhandledning kan vara mer effektivt och tom mer effektivt än en-till-en-undervisning!
Grupparbete kräver gruppmål och individuell ansvarsskyldighet!
Praktiska tekniker
C3B4ME
Kamratbedömning på läxan
Two stars and a wish
Gruppfrågor efter genomgång
Elev sammanfattar och ställer frågor.
Checklista signeras av kamrat.
Gruppbaserad provförberedelse.
Att bedöma och reflektera kring sitt eget lärande är effektivt. Exakt varför är inte utrett helt genom forskning, men en viktig komponent är självreglering. Kunskap om sitt eget lärande ökar chansen att hitta rätt nivå på utmaningar och därmed större motivation och chans till flow.
För att öka chansen till att eleven vågar satsa på utveckling bör vi:

1 Berätta om lärandemål för elever så att de kan kontrollera sina egna framsteg mot dem.
2 Uppmuntra dem med att förmågan växer stegvis och är inte förutbestämd; när elever tror att de inte kan bli smartare ägnar de gärna sin energi åt att undvika misslyckande.
3 Göra det svårare för elever att jämföra sig själva med andra avseende prestationer.
4 Ge feedback som innehåller recept för framtida framgångar.
5 Använda varje tillfälle att överföra verkställande kontroll av lärandet från läraren till eleverna, för att stödja deras utveckling som självständiga studerande.
Praktiska tekniker
Rött, gult och grönt
Portfolio
Loggbok
Full transcript