Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

ONZ i Pax Americana

No description
by

Magda Wachowicz

on 6 December 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of ONZ i Pax Americana

Powstanie ONZ
Pod koniec II wojny światowej narodziła się potrzeba założenia nowej organizacji międzynarodowej (skuteczniejszej od Ligi Narodów).
Taką decyzję podjęto w

1944r
w Dumbarton Oaks.
Pierwsza konferencja
Organizacji Narodów Zjednoczonych
(ONZ) miała miejsce

25 kwietnia 1945r.
w San Francisco.
Za członka ONZ uważano państwo, które do 1944r wypowiedziało wojnę Niemcom, jednak wśród nich nie znalazła się Polska (jako pierwsza stawiła opór III Rzeszy i jako ostatnia zakończyła walki). Przywódcy organizacji bali się reakcji Józefa Stalina. Radziecki dyktator próbował zaś "przemycić" do ONZ komunistycznego przedstawiciela Rządu Tymczasowego.

26 czerwca 1945
r
- podpisanie

Karty Narodów Zjednoczonych
.
Zamieszczono w nim cele oraz zasady działania organizacji.
Chodzi przede wszystkim o
utrzymanie pokoju i bezpieczeństwa na świecie
, rozwijanie przyjaznych relacji międzypaństwowych. Kraje członkowskie mają zapewnioną suwerenność, ale muszą przestrzegać ustaleń ONZ i działać drogą pokojową.
Zrezygnowano z zasady równości dlatego

Rada Bezpieczeństwa
to najważniejszy organ ONZ.
Składa się z:
pięciu członków stałych
(Wielka Brytania, USA, Francja, Rosja, Chińska Republika Ludowa)
dziesięciu członków wybieranych co dwa lata


Decyzje zapadają przy stosunku głosów 9:15, ale członkowie stali muszą być jednomyślni.

Natomiast na Zgromadzeniu Ogólnym wymagana jest większość 2/3 głosów za uchwaleniem.

NATO

(Organizacja Traktatu Półńocnoatlantyckiego); USA, Kanada, Belgia, Dania, Francja,Holandia, Portugalia, Wielka Brytania, Włochy (blok zachodni) i Niemcy (blok zachodni). Miało ono zapewnić równowagę strategoczną między Wschodem a Zachodem.

Układ Warszawski

(podspiany w 1955r w Warszawie); ZSRR, Polska, Czechosłowacja, Węgry, Rumunia, Bułgaria, Albania oraz NRD (twz. blok wschodni Niemiec)

Atmosfera strachu zapobiegła przekształceniu zimnej wojny w konflikt nuklearny, który byłby fatalny w skutkach.
Zimna wojna
Jest to konflikt między USA a ZSRR, trwający od 1947 do 1991 roku. Nie doszło do konfliktu zbrojnego, a wojnę toczono na płaszczyznach:
ideologicznych
gospodarczych
politycznych (dodatkowo rozpoczął się
wyścig zbrojeń
między tymi dwoma państwami)

W tym czasie układ sił na świecie był dwubiegunowy
NATO - Układ Warszawski
Prawo humanitarne
Zwane również jako
międzynarodowe prawo wojenne
, zaczęto ustalać pod koniec XIX w. Podczas pierwszej konferencji
w Hadze (1899r.) dostosowano konwencje genewską do warunków wojen morskich. Na kolenej
konferencji w Hadze
w 1907r.
rozszerzono konwencje z 1899r. I wojna światowa wykazałąm ze mechanizmy pokojowe są

nieefektywne
, dlatego w latach 20. XX w. podpisano dwa protokoły. Pierwszy z nich nie został ratyfikowany, drugi zawierający zakaz używania gazów duszących, trujących i środków bakteriologicznych " przeszedł" Podczas II wojny światowej nie użyto takiej broni, ale prawdopodobnie z obawy przed odewtem niż w myśl praw humanitarnych.
ONZ I PAX AMERICA
Podstawowym dokumentem stała się
Karta Narodów Zjednoczonych.
W 15 roździałach przedstawiono cele
i funkcjonowanie organiazcji. Określono również kompetencje
Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości

(powołanego w 1945r.), jako pierwszego dokumentu międzynarodowego zakazującego choćby groźb użycia siły i nakazującego pokojowego rozwiązywania sporów.
Okrucieństwo II wojny światowej wymusiło podpisanie kojenych konwencji genweski które dot. ochrony ofiar konfliktów zbrojnych (Międzynarodowa Konferencja Czerwonego Krzyża) m.in polepszenie losu rannych
i chorych w trakcie wojen morskich i lądowych.
Jednak przestrzeganie praw zależy wyłącznie od woli przywódców państw, czasem zdarzają się interwencje, w przypadku rażącego złamania ustaleń, ONZ lub ktoregoś z mocarstw (zazwyczaj USA).
"
Na terytorium zajętym przez Związek Radziecki zapadnie żelazna kurtyna, poza którą nastąpi rzeź narodów."
Te słowa wypowiedzał
Joseph Goebbels
niedługo przed upadkiem III Rzeszy.

Jego słowa pwtórzył
Winston Churchill 5 marca 1946r. w Fulton
"
(...) żelazna kurtyna przecięła Eropę linią od Szczenia nad Bałtykiem do Triestu nad Adriatykiem i pozosawiła w radzieckiej strefie wpływów połowę kontynetu.
"
Tą wypowiedz uznaje się za symboliczny początek zimnej wojny.
Od Pax Romana do Pax Americana
W ciągu istnienia ludzkości powstały trzy wizje ładu świata:
Pax Romana
, ogłoszony przez
Oktawiana Augusta
. Chodziło o zapewnienie Rzymianom spokoju po okresie wojen domowych. Trwał prawie 200 lat.
Pax Britannica
, ogłoszony przez
Wielką Brytanię
. Zaistniał, by zachować równowagę w Europie, co umożliwiłoby dalszą ekspansję kolonialną
i rozwój ekonomiczny Anglii. Trwał prawie 100 lat.
Pax Americana
, ogłoszony przez
USA
, dzięki temu Ameryka neutralizuje m.in terroryzm czy zagrożenia międzynarodowego bezpieczeństwa. Stara się wprowadzić stabilne rządy, choć nie zawsze demokratyczne. Trwa od 1989r - od rozpadu bloku komunistycznego, a potem ZSRR.

Cechą wspólną wszystkich trzech koncepcji jest
realizacja polityki światowej

na podstawie
własnej koncepcj
i i utrzymanie hegemonii poprzez toczenie wojen ekspansywnych.
Full transcript