Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế

No description
by

fox Phương

on 25 December 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
VỀ ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC VÀ ĐOÀN KẾT QUỐC TẾ

Đoàn kết
là gì?
Là khi chúng ta
hiểu được nhau,
đứng về phía lập trường của nhau
để cùng suy xét vấn đề
+
Cùng chung 1 cái đích để hướng tới
1 mục tiêu để thực hiện
Nếu trong tập thể có những ý kiến bất đồng quan điểm, mâu thuẫn với nhau mà không tìm ra được hướng giải quyết thì sẽ rất khó để đoàn kết.


I- Đại đoàn kết
toàn dân tộc

Sự kiện trong tuần qua:
Đại tướng Võ Nguyên Giáp, vị tướng tài của dân tộc Việt Nam và của toàn thế giới đã ra đi vào cõi vĩnh hằng...để lại niềm thương tiếc cho bao thế hệ con cháu và đồng đội..
1. Vai trò của đoàn kết
Theo quan điểm của chủ nghĩa Mac-Lênin: "
Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng
"
Theo Bác:
Nhân dân
là chủ thể sáng tạo ra lịch sử, là người
chủ thực sự của đất nước
;
Người coi nhân tố
con người
là nguồn lực cơ bản tạo nên sức mạnh vô địch để kháng chiến, kiến quốc.
Đây chính là
điểm sáng tạo
của Hồ Chí Minh trong việc tiếp thu và vận dụng chủ nghĩa Mác-Lênin trên cơ sở tổng kết thực tiễn Việt Nam.
design by fox
II-Đoàn kết quốc tế
Đoàn kết

giá trị truyền thống
tốt đẹp của dân tộc Việt Nam,
góp phần vào thắng lợi
vẻ vang của dân tộc.
2. Nội dung của đại đoàn kết toàn dân
Đoàn kết dân tộc bao gồm những nội dung nào?
Bình đẳng
giữa các dân tộc trong mọi lĩnh vực đời sống xã hội.
Đoàn kết dân tộc -
chiến lược
cơ bản, lâu dài và cấp bách của cách mạng Việt Nam
Các dân tộc
tương trợ giúp đỡ
nhau cùng phát triển
Đoàn kết dân tộc
có nghĩa là phải
tập hợp
được mọi người dân vào
1 khối
trong cuộc chiến tranh chống kẻ thù chung.
Phải
chặt chẽ, lâu dài, có tổ chức, nguyên tắc
Phải đoàn kết
đại đa số nhân dân

các tầng lớp nhân dân lao động khác
.
Bác sử dụng từ:
"Đồng bào"
3.Hình thức đoàn kết
Đoàn kết được tổ chức thành
Mặt trận thống nhất
Mặt trận dân tộc thống nhất hoạt động trên cơ sở lấy
công nhân, nông dân làm nòng cốt
=> Huy động sức mạnh trên nguyên tắc
HIỆP THƯƠNG DÂN CHỦ
Ví dụ về mặt trận
giải phóng miền Nam.
1.Sự cần thiết xây dựng
khối đại đoàn kết quốc tế.
Tại sao điều này lại quan trọng??
Động thái của Trung Quốc và tình hình tại biển Đông

-Ngày
6/5/2013
, 32 tàu đánh cá của Trung Quốc tiến vào ngư trường Trường Sa của Việt Nam
đánh bắt hải sản trái phép.

-Ngày
14/5
, một đoàn quan chức tỉnh Hải Nam đã tiến hành
khảo sát trái phép
tại 1 số bãi đá của Trường Sa.

-Thậm chí từ ngày
6/4
, Trung Quốc còn ngang nhiên tuyên bố sẽ
dẫn khách du lịch
tới tham quan Trường Sa của Việt Nam.
Trong thời chiến:
Thực hiện đoàn kết dân tộc
kết hợp
sức mạnh vốn có của dân tộc và sức mạnh thời đại tạo ra sức mạnh to lớn cho Cách mạng.
Kết hợp
đoàn kết quốc tế
, góp phần cũng nhân dân thế giới thực hiện
thắng lợi
các mục tiêu Cách mạng.
Trong thời bình:
Giải quyết tranh chấp bằng biện pháp
hòa bình
, đồng hành cũng những người bạn trên thế giới.

Việt Nam là
thành viên tích cực
của các tổ chức trong khu vực và toàn thế giới.

...vv...
Độc lập cho dân tộc mình đồng thời là độc lập cho dân tộc bạn, giúp bạn là tự giúp mình.
2. Nội dung, hình thức và nguyên tắc.
+ Độc lập, tự do là mục tiêu, động lực và cơ sở của đoàn kết quốc tế.
Chủ nghĩa Mác-lênin coi đoàn kết quốc tế của giai cấp vô sản là "Chiến lược cách mạng"
Mác và Ănghen đã nêu rõ rằng: Nếu không giúp
từng dân tộc dành được độc lập
thì khó có thể tạo ra sự đoàn kết của giai cấp vô sản quốc tế cùng sự hợp tác để đạt tới 1 mục đích chung.
Theo chủ nghĩa Mác-Lênin:
Theo tư tưởng Hồ Chí Minh:
Và chính Người là hiện thân của sự kết hợp đó.
Người chỉ rõ: Vấn đề
cơ bản, nhân tố quyết định
thắng lợi của cách mạng là sự
kết hợp
giải phóng
dân tộc
với giải phóng
giai cấp
, gắn
lợi ích cách mạng
1 nước với lợi ích cách mạng thế giới.

+ Cách mạng Việt Nam là 1 bộ phận của cách mạng thế giới.
Người đã viết:
"Cách mạng An Nam cũng là 1 phần của cách mạng thế giới, ai làm cách mạng thế giới cũng là đồng chí của An Nam cả"
.
Người cũng vạch rõ
:
"Chúng ta làm cách mạng thì cũng phải
liên lạc
với tất cả các Đảng cách mạng trên thế giới để chống lại TBCN và ĐQ"
+ Độc lập, tự chủ, tự cường gắn với đoàn kết quốc tế.
+ Đoàn kết quốc tế theo tinh thần:" Việt Nam muốn làm bạn với tất cả các nước".
+ Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh của thời đại.
3. Ý nghĩa của tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết quốc tế
- Về mặt lý luận:
Người rút ra kết luận: chủ nghĩa đế quốc, chủ nghĩa thực dân ở đâu cũng rất tàn bạo và độc ác, các dân tộc thuộc địa có lực lượng rất lớn nhưng sở dĩ họ chưa giành được thắng lợi là vì học chưa hiểu được
sức mạnh "đoàn kết dân tộc với quốc tế"
"Hồ Chí Minh đã bổ sung vào phần học thuyết Mác-Lênin chưa đầy đủ => Đó là lý luận về cách mạng thuộc địa".

(Thủ tướng Phạm Văn Đồng)
- Về mặt thực tiễn

Thực hiện hóa được khẩu hiệu của học thuyết Mac-Lênin: "
Vô sản tất cả các nước và các dân tộc bị áp bức
,
Đoàn kết lại".
Góp phần mở ra
kỷ nguyên độc lập dân tộc
và đảm bảo
tính pháp lí
của dân tộc Việt Nam.
Bắc nhịp cầu
đoàn kết, hữu nghị
giữa các dân tộc trên thế giới.
Cách mạng Việt Nam có những nét đặc sắc rất riêng
Đó cũng chính là hiệu quả thực tiễn trong tư tưởng đoàn kết quốc tế của Hồ Chí Minh.
Full transcript