Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Kristiyanismo sa Imperyong Roman

No description
by

Tasjana Arellano

on 12 November 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Kristiyanismo sa Imperyong Roman

Si Hesus, Hari ng mga Hudyo
Mga Paniniwalang Naging Salik sa Paglaganap ng Kristiyanismo
Mga Nagtatag ng Pundasyon ng Kristiyanismo
PAGSIMULA NG KRISTIYANISMO
Paglaganap ng Kristiyanismo
PANINIWALANG KRISTIYANO
PAUL

was an apostle (though not one of the Twelve Apostles) who taught the gospel of Christ to the first-century world. He is generally considered one of the most important figures of the Apostolic Age. In the mid-30s to the mid-50s, he founded several churches in Asia Minor and Europe. Paul used his status as both a Jew and a Roman citizen to advantage in his ministry to both Jewish and Roman audiences.
PETER
was one of the Twelve Apostles of Jesus Christ, leaders of the early Christian Church. The Roman Catholic Church considers him to be the first pope, ordained by Jesus in the "Rock of My Church" dialogue in Matthew 16:18. The ancient Christian churches all venerate Peter as a major saint and associate him with the foundation of the church in Rome, but differ about the authority of his successors in present-day Christianity.
$1.25
Friday, February 21, 2014
Vol XCIII, No. 311
Kristiyanismo sa Imperyong Roman
HAMON SA MGA UNANG KRISTIYANISMO
Ikinagalit ng mga Roman ang pagtanggi ng mga Kristiyano na sumamba sa emperador bilang diyos. Ikinatakot din nila ang maaaring magiging kaparusahan ng kanilang mga diyos nang dahil sa pananampalataya ng mga kristiyano.

Ginawang tampulan ang mga Kristiyano ng sisi sa mga kasalanan at kamalasang naranasan sa imperyo Inusig din sila, pinarusahan at pinaslang. Noong 64 C.E., Halimbawa, itinurong salarin ni Emperador Neno ang mga Kristiyano sa isang sunog na tumupok sa rome. Ipinag-utos niysng psgpspsdlsngin ang mga kristiyano bilang kaparusahan.

Nabago ang kalagayang ito ng mga Kristiyano sa Imperyong Roman simula nang manungkulan bilang emperador si Constantine
Christianity is one of the world's largest religions, with more than 2 billion members world wide.

But while it is one of the world's largest populated religions, it is also one of the newest.

So how did Christianity get this far so quickly?


PAPEL HISTORIA
Sa Judea, Judaisim ang pangunahin relihiyon ng mga mamamayan. Sa relihiyong ito, pinaniniwalaan ang pagdating ng isang mesia o "tagapagligtas". Napaigting ang pagkasabik ng mga jew sa pagdating ng Messiah dahil sa kalupitang dinanas nila sa kamay ng mga politeistikong Roman.

Namuhay si Hesus bilang isang payak na karpintero sa bayan ng Nazareth. Nang siya ay maging 30 taong gulang, nagsimula siyang mangaral ng Salita ng Diyos.

Ilan sa kaniyang mga ipinangaral ang paniniwala sa iisang Diyos; pagmamahal sa sarili, sa kapwa, at sa kaaway; at ang pangakong magkakamit ng buhay na walang hanggan ang mga nananampalataya sa Diyos. Bukod sa pangaral, nagpagaling din umano siya ng mga sakit at gumawa ng mga himala. Dumami ang naging mga tagasunod ni Hesus. Pangunahin sa kanila angf 12 apostol. Para sa ilang Jew, si Hesus na ang Messiah na kanilang pinakahihintay.
Nang dumating si Hesus sa Jerusalem, mainit siyang sinalubong ng mga Jew. May tumawag sa kaniya bilang "Hari ng mga Hudyo." Ikinabahala ng mga pinunong Roman at Jew ang lumalagana sa katanyagan ni Hesus. Pinangambahan nilang maging banta siya sa kapangyarihan ng imperyo sa Judea. Noong 33 C.E., dinakip at nilitis si Hesus sa harap ni Pontius Pilate, gobernador ng Imperyong Roman sa Judea, at pinatawan ng parusang kamatayan sa pamamagitan ng pagpako sa krus.

Ayon sa mga salaysay, nabuhay muli si Hesus tatlong araw matapos ng kaniyang kamatayan. Para sa kaniyang mga tagasunod, ito ang patunay na si Hesus ang tunay na Messiah.
DOKTRIN AT SIMBAHANG KATOLIKO
Tinawag na
obispo
ang mga rehiyonal na pinuno ng simbahan.


Ama ng Simbahan
, mga iskolar na nag-akda tungkol sa Kristiyanismo, mula 100 hanggang 500 C.E. upang pag-isahin ang mga katuruan ng Kristiyanismo.

sa panahong ito nabuo ang herarkiya ng Simbahan, na nagpatatag dito bilang isang institusyon.


Noong 400 C.E., inangkin ng mga obispong Roman ang sarili na tagapagmana ni Peter.

Ang obispo ng Rome ang siya ring
papa
, o pinakamataas na opisyal ng Simbahang Katoliko.
PAGTATATAG NG SIMBAHAN SA ROME
ayon sa alamat, noong 312 C.E., nagdasal si Constantine sa Diyos para sa tagumpay ng kaniyang hukbo sa digmaan. Mula umano sa kalangitan, gumuhit ang nagliliyab na krus at ang mga salitang in hoc signo vinces, nangangahulugang ''Gamit ang simbolong ito, makakamit mo ang tagumpay.''

ipinag-utos ni Constantine ang pagguhit ng Krus sa pananggalang ng kaniyang hukbo. ito ang itinuturong nagdala sa kanila ng tagumpay sa Battle of the Milvian Bridge.

Naging tagapagtanggol ng Kristiyanismo si Constantine nang naging emperador siya noong 312 C.E


Noong 313 C.E., inilabas ni Constantine ang Edict of Milan, na nagpahintulot sa mga mamamayang pumili ng kanilang relihiyon.

Noong 380 C.E., sa bisa ng Edict of Thessalonica, ginawang opisyal na relihiyon ng imperyo ang Kristiyanismo ni Emperador Theodosius. Sa Edict niya ring ito, ipinagbawal ni Theodosius and tradisyonal na mga paniniwalang Roman.
A SHORT VIDEO PRESENTATION
Full transcript