Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

ITbanken - oplæg i komunikationsnetværket

Nyborg 30.08.16
by

Socialt Udviklingscenter SUS

on 19 April 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of ITbanken - oplæg i komunikationsnetværket

Kommunikationsnetværket
30.08.16
Villads Bach Petersen
Socialt Udviklingscenter SUS
vbp@sus.dk

Oplæg om ITbanken
Indhold
1. Om projektet: National videnbank for social IT

2. Hands-on: Vi prøver den

3. Dialog: Vi snakker om ITbanken
Cand.IT fra IT-universitetet i København, 2013
Ansat i Socialt Udviklingscenter SUS siden 2013
Konsulent og temachef for social IT
HVEM ER JEG?
Informationsteknologi
Digitalt design
UX, HCI, ixD, UDC
Læringsteori
Social innovation
Digitalt design og kommunikation
RaceRunning
Webudvikling
Konceptudvikling
Usability
Service design
Kommunikation
vbp@sus.dk
linkedin.com/in/villadsbp
Socialt Udviklingscenter SUS
Non-profit, almennyttig forening
Ti års erfaring
SUS har gennemført projekter for at fremme social IT i Danmark til gavn for borgere med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser siden 2006
Social IT i SUS
Projekter & indsatser
Implementering & udvikling
IT-screening
Inspiration & rådgivning


Aktuelt
Vel-tek: Afprøvning af velfærdsteknologi til børn og unge
Digitale, inkluderende fællesskaber i folkeskolen
Digital, inkludrende leg i SFO'er
Social IT i mentorforløb x 2
ITbanken
Handicapidræt
Begyndelsen
ITbanken.dk
Stor vilje til at anvende social IT i praksis, men...
Viden er spredt og isoleret i øer
Mange arbejder med de samme teknologier uden at videnudveksle
Teknologiudvikling går hurtigt
Mange henvendelser fra praksisprojekter
Hvilke teknologier findes der til ABC?
Hvad kan I anbefale til ABC?
Vi har behov for redskaber, der matcher tiden
Vi søger subjektiv, brugergenereret, erfaringsbaseret viden på nettet før beslutninger (trustpilot, tripadvisor, i tråd med vores web 2.0 tidsånd)
Der mangler overblik
Hvilke teknologier der virker til hvem og hvorfor?
kommuner, medarbejdere på sociale tilbud, pårørende, mennesker med funktionsnedsættelse
Projektet
Udvikling af en brugergenereret videndelingsplatform til handicapområdet

2 år (2014-2016)

Samarbejde med 18 kommuner og 1 region

Co-creation og input
4 Designklynger, workshop m. mennesker med handicap, ekspertinterview, pårørende panel, interview med produktudviklere, advisory board

Iterativ proces
Design, test, afdækning, udvikling, videnindsamling

Støttet af AP Møller Fonden

Teknisk udvikling af Socialsquare


Brøndby, Favrskov, Frederiksberg, Gentofte, Gribskov, Guldborgsund, Helsingør, Hjørring, Horsens, Ikast-Brande, Kolding, Region H, Roskilde, Rødovre, Silkeborg, Varde, Viborg, Aabenraa, Aalborg
Designvisioner
En brugergenereret platform der samler og deler viden om brug af social IT

Overblik og match
- hvilke teknologier virker til hvem?

Åben og gratis
Alle skal have adgang

Erfaringsbaseret viden
Viden om hvem, hvor, hvordan, af hvem, hvorfor

Nem, hurtig og brugervenlig
Hurtig indsamling af viden
Erfaringsbaseret viden indsamles hurtigere end evidens
Optimeret til mobile enheder

Målrettet alle aktører i feltet
Medarbejdere på handicapområdet/fagprofessionelle
(gatekeepers, ergoteraputer, kommunikationscentre mv.)
Pårørende
Mennesker med funktionsnedsættelser
Ansatte i forvaltning
Videnpersoner/-formidlere
Produktudviklere og -ejere

Lanceres, modnes og videreudvikles i markedet
Designdilemma
#1
Designdilemma
#2
Designdilemma
#3
Hvordan skaber man overblik i et kompliceret og meget bredt felt?
Løsning

At desinge ud fra målgrupppens mentale modeller og kodninger for brug af teknologi
Konsekvens

Ikke ISO, overlappende kategorier, osv
Forskellige funktioner til hver målgruppe
Mennesker med funktionsnedsættelser, pårørende og fagpersonale laver anmeldelser
Ansatte i forvaltning uploader projekter
Specialister laver ekspertvurderinger

Mennesker med funktionnedsættelser, specialiter, pårørende og fagpersoanle har ikke samme kodninger og kategorier for teknologi og erfaringer
Målret produktet til få målgrupper med samme intereser og gør deres bidrag relevant for de øvrige målgrupper (afdækning, meta-viden, dialog, casebeskrivelser)
Fokusering på anmeldelser fra fagpersonale og pårørende med kategoriseringer af teknologi, der matcher deres
mentale model
Funktioner
Hvad kan ITbanken?
Afdækning
: brugergenereret platform samler aktuel bedste erfaring fra praksis omkring brug af sociale informationsteknologier

Overblik
: hvilke teknologier der virker til hvem og hvorfor

Match
: bedste teknologi til et givent formål og/eller funktionsnedsættelse

Dialog
: Feltets aktører kan dele viden om brug af teknologi

Spredning
: Aktuel bedste erfaring gøres tilgængelig for alle, så vi kan øge livskvalitet gennem brug af den bedste teknologi

Åben adgang
: bruges af og gør viden tilgængelig for alle

Praksisfokuseret
: målrettet redskab direkte til dem, der faktisk bruger IT i hverdagenPrøv den!
www.itbanken.dk
Dialog & spørgsmål
Hvad betyder det for feltet?
Hvad synes I om ITbanken?

Vil I bruge den?

Ønsker til funktioner?

Fremtiden?
91 user stories senere...
Og en stor icebox
> 100 teknologier, > 200 anmeldelser, > 300 registrerede brugere
ITbanken.dk
1. Søgning på teknologier
Brugere kan lave live søgning og match via filtrene funktionsnedsættelse, formål, alder, platform, interaktion, øvrig funktionsnedsættelse og pris
Brugere kan lave live søgning og match på teknologier via tekststrengssøgning
2. Tilføj teknologi
Brugere kan tilføje nye teknologier til ITbanken
3. Giv anmeldelse
Brugere kan anmelde eksisterende teknologier i ITbanken, herunder uploade billeder til deres anmeldelse
4. Opret bruger
Alle kan oprette sig som brugere af ITbanken
5. Kommenter teknologi
Brugere kan kommentere teknologier og svare på andres kommentarer
6. Personlig side
Alle kan se en oversigt over hver brugers anmeldelser og kommentarer, og brugere kan redigere egne oplysninger
7. Nyt i banken
Alle kan se en oversigt over seneste teknologier, anmeldelser og kommentarer i ITbanken
8. Om ITbanken
Alle kan læse om ITbankens formål, herunder få kontaktoplysninger på ITbanken
9. Problem med indhold
Brugere kan anmelde indhold, så en administrator kan redigere og evt. slette i indhold i ITbanken
10. Backend
Administratorer kan redigere, slette og vedligeholde indholdet på ITbanken
Søgning på teknoklogier #1
Tilføj teknologi #2
Giv anmeldelse #3
Kommentarer #4
Videndeling som links
Problem med indhold #9
Teknologiside
Målgruppe
Bedømmelse
Erfaringer

Opsamling
Billeder
http://www.itbanken.dk/search?disabilities=AUTM&platforms=TABLET&q=&sortby=default
Øget adgang til de bedste teknologier på handicapområdet til gavn for mennesker med funktionsnedsættelser!

...Hvis vi alle fortsætter med at bruge ITbanken og bidrage med indhold :-)
Hvordan skaber man en målrettet platform til mange målgrupper?
Udfordring
Løsning
Konsekvens
At balancere kompleksitet og simplicitet
Dække handicapområdets kompleksitet
Dybde i den indsamlede viden, så den er relevant
Hurtig indsamling af viden (~ 5 min. om en anmeldelse)
Nem og overskuelig platform
Nominale kategorier (alder, formål, funktionsnedsættelse osv.)
Kvantitativ rating (formål, opstarsvenlighed, brugervenlighed)
Supplerende svarfelter (pædagogisk metode)
Kvalitative uddybende kommentarer (beskrivelse af erfinger)

Oplevelse af at anmeldelser er dækkende, men nemme og hurtige
Anmeldelser i 3 step: målgruppe, bedømmelse og erfaring

Visuelt overblik, knapper, opsamlinger

Uddybende kommentarer, der kan være korte eller lange
Hvordan indsamles tilstrækkelig erfaringsbaseret viden om IT hurtigt?
Udfordring
Løsning
Konsekvens
Handicapområdet dækker et stort spænd af viden
Forskellige sociale tilbud
Forskellige funktionsnedsættelser
Mange Faggrupper og specialister
Forskellige strategier i kommuner og regioner
Design en systematik i anmeldelser og teknologier efter de primære målgruppers mentale model (hvordan de erkender teknologi)

Hav låste kategorier (kommunikation, struktur, underholdning osv.)

Opdel funktionalitet: opret teknologi vs giv anmeldelse
Overlappende kategorier
Konflikter mellem faggruppers etablerede systematik
Udfordring
Løsning
Konsekvens
Full transcript