Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Genetika kod pčela

No description
by

Haris Masala

on 17 June 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Genetika kod pčela

GENETIKA KOD PČELA
Osnova naslijeđivanja je prenošenje određenih obilježja i osobina predaka na potomke. Nauka o naslijeđu i o promijenljivosti individua se naziva genetika
1.) JEDNA MAJKA – MATICA
Pčelinje društvo sačinjava
2.) Više očeva – TRUTOVI, koji su trajno prisutni u društvu sve dok matica u spermoteci ima spermu trutova sa kojima se parila
3.) Potomci majke i različitih očeva – RADILICE
4.) Potomci majke – TRUTOVI
Radilice u istoj potporodici nazivaju i supersestre.
Radilice iz različitih potporodica imaju istu majku,
ali različite očeve.
GENOM
je skup svih gena u stanici ili organizmu, ili ukupna količina deoksiribonukleinske kiseline (DNK)
u tjelesnoj ili somatskoj stanici jedinke određene vrste.
GENOTIP
je ukupni potencijal djelovanja gena (genoma), ili sveukupna nasljedna (genetička) poruka.
Onaj dio genotipa koji je izražen i dominantan naziva se
FENOTIP.
HROMOSOMI
su načinjeni od DNK i proteina. Svaki hromosom sadrži veliki broj gena, koji su osnovne fizičke i funkcionalne jedinice u nasljeđivanju. Hromosomi su štapićastog oblika, i nastaju prilikom diobe stanice, a nastajanje hromosoma je prilagodba koja omogućava pravilnu raspodjelu nasljedne tvari u nove stanice.
GAMETE
su spolne stanice, a to su spermij i jajna stanica, imaju polovičan ili haploidni broj hromosoma (oznaka n). Kod pčela je on 16.
Dioba stanice se vrši na dva načina:
MITOZOM
MEJOZOM
ŽENKE (RADILICE, MATICA) se razvijaju iz oplođenih jajašaca
i
sadrže 32 hromosoma
Reprodukcija razvojem iz neoplođenog jajeta naziva se
PARTENOGENEZA
MUTACIJE su pojave kada se razviju jedinke koje su pojavom, obilježjem ili izgledom različite od normalnih jedinki.
-promjena boje
-promjena oblika
-boja tijela
-obraslost tijela dlačicama
-oblik i veličina krila
Većina mutacija je recesivna
Sredinom XIX vijeka Gregor Mendel (1822-1884) je postavio šeme,
koje u svojim načelima još i danas važe, iako su se u međuvremenu
utvrdila brojna daljnja saznanja u genetici.
Pčele medarice imaju slijedeće karakteristike, koje se u genetici pčela moraju uzeti u obzir:
Matica se pari sa više trutova. Zbog toga se (osim kod vještačke oplodnje spermom samo jednog truta) pojavljuje veća raznovrsnost osobina.
Trutovi nastaju iz neoplođenih jaja.
Trut ima samo polovinu hromozomske garniture ( zbog toga ne može biti heterozigotan)
Diploidne radilice jednog pčelinjeg društva imaju samo polovinu svojih nasljednih osobina zajedničkih sa haploidnim trutovima.
Kod pčela radilica postoje dvije različito građene ženke.
Genetski fond, koji matica prenosi na pčelu radilicu kod nje same se većinom ispoljava
Zakon uniformisanja
Zakon razdvajanja
Zakon nezavisnosti
PRIMJENA NASLJEDNIH ZAKONA
Incest
Modeli parenja u srodstvu
Parenje majka x kćerka
Parenje otac x kćerka
Parenje čistog sestrinstva
Parenje kćerka x unuka
Genetički inžinjering medonosne pčele
MUŽJACI (TRUTOVI) se razvijaju iz neoplođenih jajašaca i sadrže samo 16 hromosoma.
Supersestre imaju 3/4 istovjetnih gena, jer su preko oca nastale iz genetski istovjetne osnove, a po majci imaju prosječno 1/2 istovjetne gene.
Poznate su mutacije kod pčela kada se javljaju:
Bavio se pčelarstvom sa oko 50 košnica,
bio je podpredsjednik pčelarskog društva u Brnu.
MENDELEVI ZAKONI
Pod incestom se podrazumijeva parenje pčela koje su međusobno u bližem srodstvu nego prosjek legla iz koga potiče.
Sopstvenost
Parenje polusestara
Pčela medarica nudi genetičarima gotovo uzbudljive mogućnosti za primjenu nekoliko gena koji se mogu prepoznati kao oni, koji će znatno razviti pčelu.
Matica se pari sa više trutova i zbog toga se pojavljuje veća raznovrsnost osobina.
ZAKLJUČCI
Sva sperma trutova potpuno je istovijetna
Trut ne može biti heterozigotan
Pčelinje društvo se ne može posmatrati niti jedinkom a ni populacijom
HVALA NA PAŽNJI
Amila Nasić
Admira Šehović
Haris Mašala
Kenan Sinanović
Nedim Cerić
Full transcript