Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Waarom methodisch handelen?

No description
by

heidi kasper

on 22 September 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Waarom methodisch handelen?

Waarom methodisch handelen?
Inleiding
Elke instelling binnen het sociaal-pedagogisch werk, sociaal-cultureel werk en de sociale dienstverlening heeft haar eigen doelstelling. Vanuit deze doelstelling wordt een keuze gemaakt voor een bepaalde methode. Je kunt de methode herkennen aan de (soort) activiteiten en de manier van werken van de sociaal-agogisch werkers. Door iets te zeggen over de (soort) activiteiten en over de manier van werken geeft een instelling aan hoe ze haar doel wil bereiken, oftewel wat de methode is.
Wat is een doel?
Een doel is iets dat je je voorneemt te bereiken, iets dat je nastreeft, iets wat je wilt verwezenlijken.
Niet rechtlijnig
Het lijkt alsof je de stappen (methodisch cyclys) achter elkaar moet doorlopen en dat er maar 1 richting is. Methodisch handelen is echter niet 'lineair', rechtlijnig. Tijdens het doorlopen van de stappen van methodisch werken kun je ook weer teruggrijpen op een eerdere stap. Zo kan je bijvoorbeeld tot de ontdekking komen dat de beginsituatie van de client anders is dan dat je ingeschat had. Of je realiseert je tijdens de activiteit dat de door jou geformuleerde doelstelling niet klopt. Je gaat dan de situatie opnieuw bezien en misschien zelfs herzien.
Welke verschillende doelstellingen zijn er?
Een instellingsdoel, afdelingsdoel en een persoonlijk werkdoel;
Een langetermijndoel en een kortetermijndoel;
Een individueel doel en een groepsdoel.
Instellingsdoelen
Geeft je in het kort weer met wat voor instelling je te maken hebt en waar de instelling voor staat.
Afdelingsdoelen of Agogische doelen
Elke afdeling, dienst of groep heeft eigen afdelingsdoelen of groepsdoelen geformuleerd. In die doelen staat wat de afdeling of de groep met de clienten wil bereiken. Die doelen passen in de doelen van de instelling.
Persoonlijke doelen
Elk individu op de afdeling of in een groep heeft weer eigen doelen. In de persoonlijke doelen staat wat deze persoon straks kan of heeft bereikt.
Langetermijndoelen en kortetermijndoelen
Het onderscheid tussen een doel op lange termijn en een doel op korte termijn is een onderscheid op grond van tijd. Je kunt een doel voor ogen hebben dat later bereikt wordt, en je kunt een doel voor ogenn hebben dat spoedig bereikt is.
Individuele doelen en groepsdoelen
Als agogisch werker werk je met groepen en met individuele hulpvragers. Groepsdoelen zijn afhankelijk van de soort activiteiten die de groep vraagt of waarvoor de groep is samengesteld.
Maar ook de leden van een groep hhebben persoonlijke, individuele doelen. Want groepsleden hebben verschillende persoonlijkheden, verschillende behoeften, verschillende wensen. Het streven is dat de individuele belangen van een hulpvrager passen in het groepsdoel.
Vragen
Wat zou n.a.v. het filmpje een individueel doel van het meisje kunnen zijn?
Wat zou n.a.v. het filmpje een kortetermijndoel van het meisje kunnen zijn?
Wat zou n.a.v. het filmpje een persoonlijk werkdoel kunnen zijn waarin ze begeleiding ontvangt?
Wat zou n.a.v. het filmpje een langetermijndoel van het meisje kunnen zijn?
Full transcript