Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Eritrea: De invloed van cultuur

Workshop 2 november 2015
by

michael Etel

on 8 November 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Eritrea: De invloed van cultuur

Eritrea
De invloed van cultuur
2

9 Etnische groepen
49% Moslims en 50% Christenen
3

Religieus
en
Traditioneel
Culturele achtergrond
4

Afgelopen 50 jaar
30 jaar oorlog/marxistische revolutie (1961 – ’91)
Kenmerken:
Wij staan er alleen voor,
Gezamenlijk doel staat voor op, individuele rechten en belangen zijn ondergeschikt
De invloed op de cultuur en op het individu:
Op persoonlijkheid gebaseerde identiteit is taboe
Maatstaf voor wat past en niet past wordt collectief bepaald
Onafhankelijkheid / Weder opbouw
Kenmerken:
Samen opbouwen van een land en een staat,
Individuele rechten en belangen zijn ondergeschikt
Invloed op de cultuur en op het individu
Wederom is het individu onderdeel van een collectief geheel
Onderwijs, literatuur en kunst staan in dienst van het collectieve doel
(1991 – 1998)
Grensoorlog met Ethiopië
(1998 – 2001)
Kenmerken:
Totale mobilisatie, alles in het teken van de verdediging van de net verkregen onafhankelijkheid
Er is geen ruimte voor iets anders
Invloed op de cultuur en op het individu
Individuele belangen en vrijheden zijn ondergeschikt aan het verdedigen van het land
Periode van geen oorlog geen vrede
(2001 tot heden)
Kenmerken:
Nog steeds dreiging van oorlog
Eindeloos dienstplicht
Verder gaande beperking van vrijheden (bijv. religie)
Economische stilstand (geen werk)
Invloed op de cultuur en op het individu:
Uitzichtloosheid (vooral bij jongeren)
Toenemende belangstelling voor het geloof
Jongeren verlaten het land op zoek naar vrijheid
Andere culturele kenmerken
van de Eritrese samenleving
Collectiviteit versus individualiteit
Collectiviteit biedt bestaanszekerheid op macro- en microniveau (verzekering)
Korte of lange termijn gerichtheid
First things First (korte termijn)
Verplichting aan je familie (je verzekering)
Collectiviteit: Eritrese vluchtelingen in Jemen

Nog andere culturele kenmerken
Traditionele samenleving (gehoorzaamheid)
Mannenwereld
Onzekerheidsvermijding
Geen angst voor het onbekende maar wel ‘wij tegen de rest’ houding
individu ?
of
onderdeel van een groep ?
Een Eritrese vluchteling:
Aan de ene kant opgegroeid in een cultuur van:
Het individu is ondergeschikt aan het collectieve geheel
Collectiviteit biedt bestaanszekerheid
Maatstaf voor wat past en niet past wordt collectief bepaald
Aan de andere kant:
Gevlucht op zoek naar vrijheid
Geen zin in de eindeloze dienstplicht
Vrijheid binnen de veiligheid van een groep
Hij weet niets anders dan een onderdeel te zijn van een familie, groep, stam e.d.
Zijn identiteit baseert hij op het feit dat hij bij een familie, groep, stam..... hoort
Onderdeel zijn van een collectief geeft hem zekerheid/veiligheid
Daarom
zal een Eritrese vluchteling in zijn/haar handelen en het nemen van besluiten
rekening houden met
het collectief
waarmee hij/zij zich
verbonden voelt
The End
Full transcript