Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of Återkoppling, synligt lärande & IKT

No description
by

Kalle Larsen

on 9 November 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of Återkoppling, synligt lärande & IKT

IKT i undervisningen -
Synligt lärande & återkoppling

Kalle Larsen

Twitter: @TeacherKaLa

SETT 28 april 2016

Kahoot
https://getkahoot.com/

"Gamification" - användning av spelmekanismer inom lärande.
Återkoppling via
YouTube

TitanPad
https://titanpad.com
Skriftlig diskussion
Synligt lärande
Synliggöra undervisnings- och lärandeprocesser (Hattie 2011)
Skapa synliga bevis på att lärande äger rum (Wiliam 2013)
IKT är en god tillgång för synligt lärande
IKT kan visualisera en lärprocess för eleverna
IKT kan skapa en effektiv och kontinuerlig kommunikation mellan lärare och elever
IKT kan variera lärprocesserna
IKT kan skapa lättillgänglig och synlig feedback
- Tävling
- Blixtsnabb återkoppling
Resonemanget växer fram visuellt
- Eleverna får omedelbar återkoppling på vad de kan.
- Läraren får självrättande svar från en hel klass omgående.
- En quiz kan med fördel göras i början och i slutet av ett moment.

- Återkopplingen här är summativ, men den är snabb och effektiv och kan användas som ett fundament för formativ återkoppling.
Alla elever får komma till tals
Läraren kan delta utan att avbryta
Hur kan vi synliggöra lärandet?

Hur kan vi ge effektiv återkoppling?
Källor
Diaz, P. (2012).
Webben i undervisningen
. Lund: Studentlitteratur AB.

Diaz, P. (2014).
Arbeta formativt med digitala verktyg
. Lund: Studentlitteratur AB.

Grettve, A., Israelsson, M., Jönsson, A. (2014).
Att bedöma och sätta betyg. Tio utmaningar i lärarens vardag
. Stockholm: Natur & Kultur.

Hattie, J. (2011).
Synligt lärande
. Stockholm: Sveriges kommuner och landsting.

Nottingham, J. (2013).
Encouraging learning. How you can help children learn
. Abingdon, Oxon: Routledge.

Nottingham, J. (2013).
Utmanande undervisning i klassrummet
. Stockholm: Natur & Kultur.

Wiliam, D. (2013).
Att följa lärande - formativ bedömning i praktiken
. Lund: Studentlitteratur AB.
Återkoppling
"Feedback ska leda till tänkande" (Wiliam 2013)
Bild hämtad från Nottingham 2013
Återkoppling bör vara formativ.
Återkoppling bör vara snabb.
Återkoppling bör vara tydlig.
Padlet
www.padlet.com
Digital anslagstavla
Diskussioner
Elevsvar
Elevfrågor
Exit Tickets
Läraren kan ge feedback direkt eller efter lektion
TodaysMeet
https://todaysmeet.com
Läraren spelar in en video med elevens arbete
och lärarens kommentarer.

Eleven får visuell - auditiv feedback.

- Tidseffektiv återkoppling
- Tydligare än skriftlig återkoppling
- Kostar ingen lektionstid
- Eleven har alltid kvar sin feedback.
- Återkopplingen är lättillgänglig
"Fungerande återkoppling synliggör även elevens kunskapsutveckling, vilket i sin tur brukar stimulera eleven till att arbeta vidare." (Diaz 2014)

Feedback "ska innebära mer arbete för mottagaren än för givaren." (Wiliam 2013)

"Assessment should be part of the learning process". (Nottingham 2013)

YouTube
kan ge läraren möjlighet att på ett tydligt sätt förklara mer preciserat för eleven vad hen ska göra för att förbättra sin prestation till nästa gång och sätta eleven i arbete

Att formulera detta i skrift kan vara mycket tidskrävande.
Att som elev läsa och förstå denna skrift kan vara svårt.
- Få snabba elevkommentarer kring ett ämne
- Förkunskaper
- Exit Tickets
- Eleverna ser sina egna och andras kommentarer
Workshop 26 oktober
Skapa en egen Padlet (med förenklad länk).
Skapa en egen Titanpad (med förenklad länk).
Skapa ett eget Kahoot-spel.
Skapa ett
YouTube
-konto och ladda upp en film med bild och ljud.
För skärminspelning, använd gärna
Screencast-o-matic
.

Direktkopplad till
YouTube
, dvs med ett knapptryck laddas din feedback upp till
YouTube
.
1.
Set Goals
– mål för avsnittet
2.
First Attempt
– eleverna gör ett första försök
3.
Reflect (self assess)
– eleverna utvärderar sig själva enligt t.ex. en matris
4.
Second Attempt
– eleverna gör sitt andra försök och lämnar in
5.
Feedback
– läraren ger formativ återkoppling
6.
Final Attempt
– eleverna gör sin slutgiltiga version
7.
Grade
– läraren betygssätter

"7 steps to feedback heaven" (Nottingham 2013)
"eleverna behöver ges möjlighet att använda sin återkoppling" (Grettve et al 2014)
Läsa och rätta på skärmen: (filmat med screencast-o-matic)


Läsa och rätta på papper: (filmat med Ipad)

Annoteringsfeedback på elevpresentation: (filmat med Ipad)
Skapar arbetsro i klassrummet:
alla kommer till tals.
Läraren kan hålla lektion
utan att bli avbruten med frågor.
Läraren kan snabbt
återkoppla
.
Eleverna kan
lära av varandra.
De starkare eleverna får möjlighet att
visa sina kunskaper.
Enkel och effektiv
anslagstavla
.
Bedömningsunderlag
som sparas automatiskt.

http://padlet.com/kalle_larsen83/italiano

http://padlet.com/kalle_larsen83/n2d
Exempel på Padlets i undervisningen:
Zaption
www.zaption.com

- Skapa egna frågor
till videoklipp online
- Fungerar live i klassrummet
alternativt som hemuppgift
- Autentiskt material; "riktigt målspråk"
- Direkt feedback till eleven
- Eleven får visuell stimuli när hen svarar;
således måste eleven mer aktivt följa med i videoklippet
Quizlet

www.quizlet.com
- Varierad vokabulärträning
- Eleverna kan arbeta på egen hand med uppgifterna
- Quizlet går också att spela live i klassrummet där eleverna behöver samarbeta för att lyckas.
- Direkt/snabb feedback
- Synligt lärande
- Effektiv återkoppling
- Automatiskt sparade resultat
- Skrivutvecklande
- Kan enkelt göras hemifrån
- Självrättande
- Intresseväckande
- Kul
- Variation
- Lättskapat
- Utskriftskostnader = 0
- Datorn utnyttjas i klassrummet
och i hemmet
Summering
http://korta.nu/AAg
Full transcript