Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Brainstorm ideeën en uitgaven Jeugddienst De Panne

Deze prezi is een voorstelling van alle ideeën en uitgaven voor de komende 6jaar van de jeugddienst van De Panne!
by

Dagmar Steenkiste

on 10 January 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Brainstorm ideeën en uitgaven Jeugddienst De Panne

Brainstorm rond ideeën en uitgaven voor de komende 6 jaar! Jeugddienst & Jeugdraad De Panne Ontwikkeling beleidsnetwerken en de integratie van voorzieningen Brainstorming... Ruimtebeleid voor de jeugd 21. Verkeersveiligheid, octopus uitbouwen, veilige schoolomgevingen. Extern Grensoverschrijdend 27. Comenius Regio rond vervroegde uitval in het onderwijs 23. Iedere vakantie aanbod voor kinderen en jongeren (ipv kinderen naar De Jutter). bijvoorbeeld in samenwerking met de sportdienst, cultuurdienst,... Intern Voorstellen Jeugdraad 1. Gratis openbaar vervoer over het grondgebied van De Panne 9. Aanleggen van fietspaden in De Panne (het lijkt alsof de fietsmogelijkheden hier stoppen) Communicatie met en informatie voor de jeugd 14. Magazine voor de jeugd in De Panne/westhoek. (+ oprichting communicatiecel 'jeugd' ter bevordering van inspraak, participatie en communicatie met de doelgroep over alles wat hen aanbelangt) Ontwikkelen van communicatiesystemen met kinderen en jongeren 18. Een geschenk voor elke kleuter, kind, tiener, jongere die verjaart en naar een nieuwe doelgroep over gaat. Samen met een informatiepakket wordt dit geschenk ter beschikking gelegd in het ontmoetingscentrum De Boare om op te halen. Zo leert iedereen zijn weg vinden naar het jeugdcentrum en worden ze optimaal geïnformeerd over de mogelijkheden in onze gemeente. Beleid voor de vrijetijdsbesteding van de jeugd Ontwikkelen van gemeentelijke jeugdwerkprogramma's Beleid voor de vrijetijdsbesteding van de jeugd 1. Nieuwe lokalen voor de Sea-scouts 2. Kinderen in (kans)armoede: budget om elk jaar meer te doen om iedereen bij de verschillende jeugdwerkingen te kunnen betrekken (samenwerking met externe partner om de juiste kanalen te vinden e.d) --> Budget voorzien, zodat er werk van kan gemaakt worden, ongedacht subsidies. 3. SWAP op reis: elk jaar de blik van de tieners verruimen door een reis(je) te organiseren waarbij iedereen (financieel gezien) mee kan. Ze moeten uiteraard er ook zelf iets voor doen. Vb: sneeuwscooteren in Lapland, Kanotrektocht in Zweden, Berlijn voor beginners,... . 4. Eigen Jeugdfestival 5. Inrichting van de speelruimtes in natuurgebieden 6. Nieuwe inrichting van De Ravotter 7. Opnamestudio in de kelder voor jonge groepjes, elektronische muziekmakers en als uitzendlocatie voor jongerenradio 8. Partybus aankopen en inrichten die kan gebruikt worden 9. Speelvoorzieningen op 50m van jouw deur voor elke kleine - Hiervoor moeten we een kaartje maken met een cirkel of boord rond elk natuurdomein en rond elk speelterrein. Hierop zou duidelijk moeten worden dat dit plan wel degelijk realistisch is 10. Mogelijkheden om het internet verder uit te bouwen 11. Kosten security dekken voor evenementen/fuiven, opstarten van een fuifloket waar er info vergaard kan worden betreffende het organiseren van evenementen en fuiven 12. Kunstenfestival voor opkomen talent. 13. Creëren van Brede scholen 15. Ontwikkeling huisstijl voor jeugd(centrum) + inrichting jeugdcentrum --> herkenbaarheid, toegankelijkheid, openheid. Een verzamelplaats voor alles wat je wil weten, wat je nodig hebt als je jong bent. 16. Invoeren van inspraakmogelijkheden via babbelbox,... 17. Jeugdadviseurs in De Panne (opleidingen). Gepersonifieerd jeugdinformatiebeleid 19. Bekendmaking van alle activiteiten via bijvoorbeeld aanplakborden in scholen. 20. Info-punt uitbouwen voor de diensten vrij tijd waar iedereen terecht kan met vragen 22. Leer-werkprojecten opzetten voor wekzoekenden 24. Mobiliteit moet via het stopsysteem én op een veilige manier kunnen gebeuren. Hiervoor moeten we enerzijds de accomodatie aanpassen of vernieuwen of herinrichten en moeten we anderzijds het gebruik van De Lijn (tussenkomsten voor Buzzypass gratis traject op grondgebied De Panne en Adinkerke) en de NMBS (gratis Go-passen voor 16 jarigen) stimuleren vanaf prille leeftijd. Gratis toegang bij een voorstelling als je een ticket van de tram kan aantonen bijvoorbeeld. 25. Dj-school in de academie 26. De LOP-werking uitbouwen 28. Grensoverschrijdend werken 29. Cultuur in de streek bereikbaar maken voor iedereen. Kinderen en jongeren vanaf prille leeftijd in contact brengen met cultuurbeleving in Koksijde, Bray-Dunes, Dunkerque,... en hen daartoe vervoersmogelijkheden aanbieden 2. Tussenkomsten in het aankopen van een Buzzypass voor leerlingen die dit nodig hebben 3. Veilige doorsteken realiseren voor alle fietsers en wandelaars (kleine inspanningen met grote vooruitgang voor de veiligheid) 4. Alle schoolomgevingen inrichten met Octopusmateriaal 5. Iedereen moet gratis kunnen proeven van de meest populaire strand- en zeesporten in De Panne 6. Jeugd moet een stem krijgen in alle belangrijke dossiers die in de gemeenteraad en het schepencollege passeren. Hier moet uitgegaan worden van de kracht van de jeugd en niet van de klacht van anderen. 7. Een goed uitgerust lokaal voor elke jeugdvereniging 8. Weg met de illegale 'irritante' politie die geen enkele moeite doet om met de jeugd te praten, maar ze wegpest en veroordeelt vooraleer er iets gebeurt 10. Aanpakken van de meest onveilige verkeersknooppunten (Veurnestraat, Prins Albertlaan, Stationsstraat...) 11. Uitbouwen van een speelweefsel (elk kind moet een veilige, bereikbare speelplaats vinden op 50 meter van zijn of haar woning) 12. Een abonnement op het cultuuraanbod in de omgeving voor elk kind/iedere jongere 13. Werk maken van een uitgebalanceerd beleid over woonbeleid, zodat de plaatselijke jeugd niet langer weggedreven wordt naar het hinterland (scholenpopulatie op orde houden, een gezonde mix in de bevolkingspiramide, jonge dynamiek en enthousiaste deelname van de jeugd aan het maatschappelijk gebeuren) 14. Een degelijk en ondersteunend fuifbeleid uitbouwen, met een degelijke en gebruiksvriendelijke omkadering van materiaal van de uitleendienst 15. Opzetten van een evenwichtig vrijetijdsbeleid, waaraan met alle diensten samen gewerkt wordt 16. Werken aan een totale vernieuwing en reorganisatie van alle speelterreinen, waarbij de bestaande toestellen op andere plaatsen kunnen gebruikt worden. Dit gebeurt op vraag van de wijkkinderen
Full transcript