Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Pomiar działań employer branding - wprowadzenie

No description
by

Wojciech Kowalik

on 21 November 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Pomiar działań employer branding - wprowadzenie

Co to jest pomiar?

Po co mierzyć?

Kiedy i co mierzyć?

Jak mierzyć?
Pomiar
Pomiar to działanie, które pozwala na uściślenie poznawanej rzeczywistości.

Polega on na przyporządkowaniu symboli określonym zjawiskom lub obiektom zgodnie z przyjętymi, sprawdzalnymi empirycznie regułami.
Pomiar wg. obszarów EB
Funkcje pomiaru działań EB
Kontrola
kosztów

Wskazówki dla
rozwoju

Wsparcie w
zarządzaniu
Pomiar działań employer branding - wprowadzenie
Pytania na
dziś:

Wojciech Kowalik
wkowalik@zarz.agh.edu.pl

Obszary działań w ramach
Employer Branding
Zarządzanie marką pracodawcy
Przyszli
pracownicy
Potencjalni
pracownicy
Pozostali interesariusze
(media, dostawcy, inwestorzy, konkurencja)
Byli
pracownicy
Obecni pracownicy
Świadomość
markiWizerunek
marki
Potencjalni
interesariusze


Obrecni
interesariusze
Badania reaktywne:
- IDI
- FGI
- Sondaż

Badania niereaktywne:
- benchmarking
- analiza treści i zawartości
- analiza danych zastanych
Efekty działań

Rekrutacja


Retencja


Efektywność

Spontaniczne aplikacje

Liczba aplikacji

Jakość aplikacji

Czas rekrutacji

Wskaźniki działań on-line

Polecenia pracowników ...
Wskaźniki bezpośrednie:

Fluktuacja
Retencja
Absencji
Odejścia z inicjatywy pracownika ...

Wskaźniki pośrednie:

Motywacja do pracy
Satysfakcja
Zaangażowanie
Zaufanie
Komunikacja ...

Wskaźniki efektywności zależą ściśle od branży, w której prowadzone są działania z zakresu Employer Branding, a także od konkretnego działu czy stanowiska.

Może to być np. liczba przeszkolonych osób, ilość sprzedanych produktów, liczba obsłużonych klientów itp.
Ex ante
Diagnoza sytuacji i gromadzenie danych na potrzeby budowania strategii EB
Ex post
On going
Bieżący monitoring poziomu realizacji założeń strategii EB
Pomiar efektów poszczególnych działań EB w danym przedziale czasowym
Jakościowe
vs.
Ilościowe
wskaźniki
Etapy procesu badawczego
Sformułowanie celów i pytań badawczych
Operacjonalizacja - dobór wskaźników
Rodzaje wskaźników:

Wskaźniki definicyjne

Wskaźniki empiryczne (korelacyjne)

Wskaźniki inferencyjne
Przygotowanie do realizacji pomiaru
Realizacja
badań i analiza danych
Identyfikacja badanej zbiorowości / jednostki analizy
Konceptualizacji problemu
Definiowanie pojęć

Określanie wymiarów zjawiska
Określenie poszukiwanych informacji i źródeł danych

Wybór metody i techniki badawczej (związane z celami badania)

Opracowanie narzędzi badawczych

Dobór próby
Dziękuję za uwagę!
wkowalik@zarz.agh.edu.pl
Ocena działań
w 3 wymiarach:
Skuteczność
- oznacza, że założony cel został osiągnięty.
Efektywność
- stosunek poniesionych kosztów do uzyskanych korzyści. Znana szerzej w działalności biznesowej jako ROI (Return on Investment) lub ROE (Return on Expectations).
Trafność
- adekwatność przyjętych założeń. Właściwe zdefiniowanie środków prowadzących do celu.
Problem decyzyjny
a problem badawczy

Na forach internetowych z coraz większą częstotliwością pojawiają się wpisy dotyczące negatywnych doświadczeń z procesu rekrutacji w firmie X. Zarząd zastanawia się, jak wzmocnić pozytywny wizerunek firmy w tym obszarze.


Firma konsultingowa Y notuje w ostatnich 4 kwartałach znaczący wzrost zwolnień lekarskich i odejść z inicjatywy pracowników. Właściciel firmy chciałby poznać przyczyny oraz zmniejszyć poziom absencji i retencji pracowników.
Zdefiniuj problem badawczy
Określ najważniejsze aspekty analizowanego problemu (wymiary badanego zjawiska)
Postaw szczegółowe pytania badawcze
Case study
Full transcript