Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Landformer dannet av isbreer

No description
by

Helen Helbæk

on 3 January 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Landformer dannet av isbreer

Landformer dannet av isbreer
Side 71-85 i læreboka
Isbreer
En bre er en flerårig ansamling av is som er i bevegelse
Istider
Skuringsstriper
Løsmasseavsetninger
Dødisgrop
Ulike morenelinjer
Isbreens liv
Bretyper
Definere hva en isbre er
Læringsmål
Forklare begrepet istider
Kunne skille mellom ulike bretyper som botnbreer, dalbreer, platåbreer og innlandsis.
Forklare hvordan en isbre eroderer i berggrunnen ved skuring og plukking. Droppstein
Gi eksempler og forklar hvordan isbreer danner ulike erosjonsformer (U-dal, botner, tinder og egger)
Forklare hvordan ulike landformer er dannet ved løsmasseavsetninger fra isbreer (ulike typer morene, eskere, dødisgoper, dødislandkap, sandur/isranddelta, marin leire)
Siste periode med istid
2 millioner år siden
Tredje periode med istid
450 millioner år siden
Fjerde periode med istid
330-250 millioner år siden
Andre periode med istid
950 -615 millioner år siden
Første istid
2300 millioner år siden
Isens maksimale utbredelse
Siste istid
120 000 – 10 000 år siden
Max 22 000 år siden
0,1
1,0
2,0
2,7
Alpene
Kvartær
Tertiær
Forklare hva vi mener med likevektslinjen på en isbre
7 000 år siden

8800-9 000 år siden

10-12 000 år siden

18-20 000 år siden
Isens utbredelse
I dag
Raet.
Isfronten for 12 000 år siden
Bunnmorene
Endemorene

Breens bevegelse

«Snøfnugget» har nå kommet til enden av breen og smelter i havet.

Likevektslinje

«Snøfnugget» fraktes med breisen.

«Snøfnugget» har nå kommet langt nede i breisen.

Nå er «snøfnugget» ved likevektslinjen i breen. Over denne linjen vokser breen, under linjen avtar breen.

Så omdannes til krystallisk BREIS ved ytterligere økt trykk.

Årene går og snøen presses hardere sammen, og luftmengden i snøen reduseres.

Snøen presses sammen.

Mange snøfnugg daler oppå hverandre

Vannmolekyler danner snøfnugg

http://intern.forskning.no/arnfinn/polaraaret/isbre.html

Tæringsområde

Næringsområde

Platåbre

Dalbre
Botnbre
Rundsva
.


For 10400-10300 år siden lå isfronten her
Hvorfor hadde vi nedisinger?
Jordens bane rundt sola varierer
Ulike andel av CO i atmosfæren
2
Større iskappe fører til mindre absorbert energi
Endring av havstrømmer
Vi jobber med stopp:
2
4
5
Marin grense
Her er det mye vi ikke vet
Hvor er dette?
Eksempel på "droppstein"
Søke etter svar (5 min)
Søk etter:
Platåbre
Dalbre
Botnbre
Innlandsis
5 min
Bretyper
Full transcript