Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Hoofdstuk 1: Regels en Rechten

Criminaliteit ma2
by

Khalid Saber

on 23 August 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Hoofdstuk 1: Regels en Rechten

Hoofdstuk 1: Regels en rechten
Normen en waarden:
Wat is criminaliteit?
criminaliteit= alle gedragingen die bij de wet strafbaar zijn gesteld.
Waarden= zijn opvattingen, idealen die jij in het leven belangrijk vindt. (voorbeelden: vrede, vrijheid, gelijkheid, rechtvaardigheid en veiligheid)
normen= regels/ wetten die aangeven hoe je in een bepaalde situatie wel of niet hoort te gedragen. (richtlijnen, gedragsregels)
Belangrijkste wetten in NL:
1.De Grondwet
2. het Wetboek van Strafrecht-> hierin staan strafbare feiten beschreven, zoals moord, diefstal en oplichting.
Er zijn ook andere wetten:
3. wegenverkeerswet -> hierin staan strafbare feiten die met het verkeer te maken hebben.
4. Wet Economische Delicten ->
5. Opiumwet -> strafbare feiten die met drugs te maken hebben.
1. Tijdsgebonden criminaliteit= criminaliteit verandert door de tijd heen. Dus veranderen de regels ook.
2. Plaatsgebonden criminaliteit= criminaliteit verschilt ook per plaats.
Nederland is een rechtsstaat
Rechtstaat= een staat waarin burgers beschermd worden tegen machtsmisbruik en willekeur van de overheid
Kenmerken van een rechtsstaat:
burgerrechten
grondrechten
rechtshandhaving en rechtsbescherming
parlementaire democratie
scheiding van machten
onafhankelijke rechtspraak
Einde uitleg hoofdstuk 1
Vroeger en nu
Hier en daar
Full transcript