Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

DIALOG ANTARA TAMADUN

No description
by

fikri Rozalie

on 23 May 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of DIALOG ANTARA TAMADUN

6.2 PRINSIP DIALOG APA ITU PRINSIP DIALOG 6.1 Bagaimana Membudayakan Dialog? Bentuk dan Praktik Dialog di Malaysia PENGENALAN 6.3 HALANGAN KEPADA DIALOG Kekangan dalam merealisasikan dialog Situasi Dialog Di Malaysia
Dan Peringkat Global TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA Perkataan ‘dialog’ ialah istilah bahasa Inggeris, dialogue.
Maksud perkataan tersebut ialah: perbicaraan , perbualan, percakapan,pertukaran pendapat, dan tanya jawab
Dialog sering juga disebut dengan perkataan mujadalah, muzakarah, bertukar fikiran dan lain-lain.
Dialog peradaban adalah suatu perbincangan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih, yang mempunyai pandangan yang berbeza Tujuan Dialog Fungsi Dialog Terhadap Individu dan Masyarakat Peranan Dialog Dalam konteks tamadun Malaysia, dialog antara budaya / peradaban bertujuan untuk menjelaskan asas-asas kewujudan budaya (the foundation of the way of being of the participating cultures) yang mengambil bahagian di dalam pembinaan tamadun Malaysia tersebut.

Budaya dialog antara kaum/etnik/budaya/peradaban amat perlu disuburkan dalam konteks negara kita untuk memperkukuhkan perpaduan dan integrasi nasional yang merupakan kunci kelestarian kepimpinan kelompok dan budaya teras serta kelangsungan identiti negara. Mencari jalan penyelesaiaan masalah/konflik yang sedang berlaku.
Mencari kata sepakat diatas satu-satu perubahan yang menjurus ke arah satu perubahan yang lebih baik.
Membela nasib diri atau masyarkat Supaya dapt melahirkan individu / masyarakat yang berani menegakkan kebenaran.
Supaya dapat menjana individu / masyarakat yang bijak berbahas dengan huraian fakta dan pandangan logik. Dialog kemasyarakatan Dialog kemasyarakatan lebih berbentuk praktikal melalui perlakuan dalam sesuatu kerja atau tugas secara bersama-sama.
Para pendialog disatukan oleh matlamat sepunya yang ingin dicapai walaupun mereka mempunyai latarbelakang yang berbeza.
Sebagai contoh: kerja-kerja tersebut mungkin dalam bentuk projek mengutip derma mangsa bencana alam seperti banjir atau projek penghapusan kemiskinan. Sebab utama dialog diadakan Untuk kedua-dua pihak mempelajari sesuatu dan mengalami perubahan kearah kebaikan.

Dialog agama atau peradaban mestilah projek yang bermanfaat kepada kedua-dua belah pihak yang terlibat dan ia boleh berlaku secara intra dan juga inter peradaban.

Setiap peserta dialog perlulah hadir dalam keadaan ikhlas.

Setiap peserta mestilah boleh atau berupaya mendefinisikan diri dan pandangan yang dipegang dengan jelas.

Peserta dialog juga mestilah memahami persepsi dan pengalaman rakan dialognya.

Peserta dialog mestilah bersifat kritikal secara minima terhadap interpretasinya terhadap tradisi orang lain

Peserta dialog tidak mempunyai pra-andaian yang tidak boleh diubah lagi tentang apakah perkara-perkara yang tidak akan dipersetujui. Sebab utama dialog diadakan Untuk kedua-dua pihak mempelajari sesuatu dan mengalami perubahan kearah kebaikan.

Dialog agama atau peradaban mestilah projek yang bermanfaat kepada kedua-dua belah pihak yang terlibat dan ia boleh berlaku secara intra dan juga inter peradaban.

Setiap peserta dialog perlulah hadir dalam keadaan ikhlas.

Setiap peserta mestilah boleh atau berupaya mendefinisikan diri dan pandangan yang dipegang dengan jelas.

Peserta dialog juga mestilah memahami persepsi dan pengalaman rakan dialognya. TUJUAN DIALOG Pertemuan diantara hati dan fikiran.

Pengalaman berjalan bersama didalam projek-projek yang dianggap penting bagi kedua-dua pihak.

Bukan suatu debat dimana ada yang kalah atau menang. Etika berdialog Menganjurkan sikap bersetuju atau tidak bersetuju.
Menghormati agama dan cara beramal pihak terlibat semasa berdialog.
Menghormati perbezaan.
Menghargai ketidakbolehan pihak-pihak tertentu untuk menerima sesuatu pandangan.
Keikhlasan , simpati dan empati.
Kesabaran dan kepantasan memahami sesuatu. PRINSIP-PRINSIP DIALOG PERADABAN Dialog peradaban merupakan satu perbincangan yang diadakan bertujuan menukar pendapat untuk memupuk persefahaman dalam menyelesaikan sesuatu perkara dengan berinteraksi dengan pihak lain.

Dialog peradaban merujuk kepada perbuatan mendengar kepada kepercayaan, pengadilan, kerisauan masyarakat terhadap :-
Budaya yang berlainan
Etnik atau latar belakang kepercayaan
perbezaan keyakinan politik
Kedudukan sosial
Kekuatan ekonomi Peraturan asas didalam prinsip
berdialog berdasarkan agama islam PRINSIP DIALOG AGAMA Kita perlu memahami adab berdialog sebagai salah satu cara kita berkomunikasi dengan orang lain, agar tujuan mulia yang akan kita capai melalui dialog tersebut boleh diwujudkan dengan cara yang bermartabat.

1. Dengarkan :
Mendengar seperti mana kita senang didengarkan kalau kita sedang bercakap. Allah jadikan dua telinga dan satu mulut agar kita lebih banyak mendengar dari pada berbicara.

2. Carilah Kebenaran :
Ketahuilah bahawa mengakui kesalahan dan kekeliruan tidak mengurangi kedudukan, melainkan semakin membuat seseorang itu dihormati.  3. Fahami Persoalan
Apa yang kita dialogkan harus didasarkan pada sumber-sumber yang sahih.

4. Posisikan orang sesuai dengan kedudukannya Islam mengajarkan kepada kita agar menghormati pihak lain. Kita tidak bolehmerendahkan atau meremehkannya.

5. Gunakan bahasa yang jelas dan baik.

Kita perlu panggil orang lain dengan nama dan panggilan yang paling disukai.
Memanggil orang dengan gelaran yang sesuai tanpa berlebih-lebihan.
Jangan memanggil dengan gelaran yang buruk.
Jangan caci maki. 6. Jangan memonopoli pembicaraan 
Memonopoli perbualan tanpa memberi peluang kepada pihak lain untuk bercakap adalah perbuatan tercela.

7. Kawallah diri
Aturlah nada suara, jangan meninggi. Jaga keseimbangan, dan jangan lepas kawalan serta jangan naik marah jika pendapat  tidak diterima. 8. Capailah Kesimpulan
Jagalah pembicaraan agar tidak melebar atau melencong dari tujuan yang hendak dicapai. Dan daripada situ capailah kesimpulan.

9. Jagalah hati
Jagalah hati agar tidak dikeruhkan dengan kebencian atau kesombongan. Dan jagalah perasaan saudara kita agar tetap selesa berinteraksi dengan kita. Percaya kepada Allah S.W.T, Rasul-rasul-Nya, Kitab-kitab-Nya di samping takut kepada Allah S.W.T.

Merendahkan diri, menyakini bahawa Allah S.W.T menganugerahkan kemenangan kepada orang-orang yang beriman, bersikap benar dan bersabar.

Menghayati Islam dengan menerap nilai-nilai Islam, mengikuti sunnah Nabi, memahami cara Nabi berdialog.

Mencari nilai-nilai kebenaran, meletakkan berdialog adalah untuk kepentingan umum berlandaskan hukum agama dan kemanusiaan sejagat. ETIKA BERDIALOG DENGAN BERLAINAN AGAMA ISU SEMASA : PRU 13
Kita wajib menunjukkan sikap positif terhadap pelaksanaan demokrasi.
Rakyat harus mampu memilih pemimpin namun rakyat juga harus mematuhi hukum, menghormati pemerintahan yang sah & menjaga ketertiban umum.

Prinsip dalam berpolitik :-
Membiasakan diri mahu menerima usul, saranan, serta pendapat orang lain.
Berani menyampaikan pendapat dalam forum dengan cara yang sopan santun dan baik.
Setiap warganegara bebas melaksanakan mesyuarat , forum dialog, dan sebagainya.
Membiasakan menyelesaikan masalah melalui forum musyawarah
( berunding ).
Debat merupakan satu medium perhubungan antara pemimpin dan rakyat -> Sebagai contohnya, siri debat antara Barrack Obama dan Mitt Romney,  Berdialog atas dasar kejujuran dengan maksud mencapai kebenaran

Harus ada satu tema terhadap apa yang di dialogkan dan mestilah bersikap objektif terhadap persoalan yang dibahaskan. 

Pendapat yang dikeluarkan mestilah berdasarkan dalil atau hujah yang kuat dan logikal yang benar.

Setiap pihak yang menyertai dialog harus jelas dengan tujuan dan isu yang hendak dibahaskan.

Peserta dialog mestilah bersifat tawaduk, menjauhi tipu daya dan menggunakan bahasa yang sopan.  Setiap individu yang ikut berdialog mestilah mendapat kesempatan dan waktu yang secukupnya.

Semua peserta dialog harus bersikap menghormati dan menghargai pendapat orang yang bijak serta cukup faham dengan masalah yang dibahaskan.

Dalam berdialog perlulah secara sedar untuk menjahuhi ketetapan hukum secara umum (ta`mim), membatasi masalah secara teliti dan meletakkan kata-kata pada tempatnya yang benar.

Sentiasa bersikap terbuka, objektif, mampu menyatakan kebenaran dengan dalil-dalil yang kuat serta memahami permasalahan dan hukum-hukum secara mendalam.  PRINSIP DIALOG DALAM BERPOLITIK PENGGUNAAN PRINSIP DIALOG DALAM MENYELESAIKAN MASLAH POLITIK DUNIA Perperangan antara Iran dan Iraq pada satu masa lalu adalah contoh kesan pertembungan dalaman sesama warga dunia Islam.

Faktor-faktor yang membawa perpecahan sesama umat Islam sama ada membabitkan perbezaan dari segi ideologi dan sikap politik harus diatasi.

Langkah yang dikenali sebagai ‘intra-dialog’ antara dunia Islam harus dirancakkan dan diperkasakan.

Menerusi amalan dialog, setiap negara-bangsa akan saling dapat memanfaatkan kekuatan masing demi kesejahteraan hidup bersama. Prinsip : Prinsip adalah asas, kebenaran yang menjadi dasar orang berfikir, bertindak, dan sebagainya.

Dialog : Perkataan dialog berasal dari istilah bahasa Inggeris iaitu dialogue yang bermakna perbicaraan, perbualan, percakapan, pertukaran pendapat, dan tanya jawab.

Dialog adalah satu usaha yang baik kerana ia adalah pendekatan berguna bagi mencari penyelesaian kepada satu permasalahan. JENIS-JENIS
DIALOG FORUM AWAM FORUM INTERNET PERBAHASAN PIDATO/SYARAHAN Sebuah majlis perbincangan mengenai sesuatu perkara dan persoalan.
Khalayak bertukar – tukar pendapat dengan penceramah.
Dikawali oleh seorang fasilitator.
Lazimnya terdapat 3 atau 4 penceramah. Merupakan keistimewaan 
yang tersedia di internet, dan penggunanya dapat berbincang Perbahasan adalah kegiatan yang melibatkan antara dua pihak atau lebih baik secara perseorangan mahupun berkelompok, dalam membincangkan dan menentukan masalah dan perbezaan.
Secara formal, perbahasan banyak dilakukan dalam institusi legislatif seperti parlimen, terutama di negara-negara yang menggunakan sistem demokrasi Pengucapan yang disampaikan secara individu kepada khalayak untuk menjelaskan dan menghuraikan sesuatu topik.
Mempengaruhi para pendengar supaya bersetuju dengan apa yang disampaikan 6.1.1
DIALOG DALAM KEHIDUPAN SEHARIAN SEHARIAN INDIVIDU mempraktik nilai-nilai peradaban.
Tradisi dan adat resam diamalkan ikut warisan dan ubah ikut keperluan dan penerimaan .
Proses bekerjasama dan berkomunikasi antara satu sama yang lain dalam meniti kehidupan seharian. Menghormati pandangan ,peradaban dan amalan orang lain .

Pendedahan terhadap mengenali latar belakang tamadun masing-masing .
Pihak yang berdialog perlu memahami diri dan golongan yang ingin diajak berdialog . Conversion atau fenomena bertukar agama - Ramai orang beranggapan bahawa dialog tidak wajar diadakan kerana ia boleh mengakibatkan pendialog mengubah agamanya.Mereka melihat dialog antara agama hanya sebagai cubaan untuk membawa pelbagai sistem kepercayaan berkumpul dengan wakil dari pelbagai agama mengorbankan beberapa aspek di dalam agama mereka dengan tujuan untuk menyatukan agama-agama tersebut pada satu kesefahaman pertengahan. Conversion Perasaan rasa rendah diri membuatkan ramai orang tidak bersedia untuk berdialog. Rendah diri adalah sikap yang timbul kerana rasa kurang percaya kepada kemampuan diri sendiri.
Rasa rendah diri adalah keadaan emosi yang mengakibatkan munculnya berbagai perasaan negatif seperti kegelisahan, rasa tidak aman, rasa tidak mampu dan juga takut gagal.
Antara faktor-faktor merasa rendah diri untuk berdialog mungkin disebabkan fizikal, menganggap kurang ilmu, ada juga kerana kemiskinan, banyak caralah ia akan cuba untuk meningkatkan harga diri. Inferiority Complex (Rasa rendah diri) Innuendo Sosial Perasaan tidak senang apabila di kalangan penganut yang sama akan ada pihak-pihak yang mempersoalkan ketulenan iman seseorang itu terhadap agamanya sekiranya ia berbaik-baik dengan penganut agama atau peradaban lain. Syak Wasangka sering wujud rasa curiga terhadap para penganjur dan pendialog terhadap tujuan dialog diadakan.
Membuat spekulasi dan tanggapan yang boleh mendatangkan fitnah kepada pendialog dan orang lain
Membincangkan sesuatu isu yang bersifat fanatik dan perkauman akan menjadikan dialog peradaban tidak menepati pencapaiannya dan hanya menguntungkan segelintir pihak sahaja.
Tidak mencapai matlamat untuk menyatukan dan memupuk perpaduan kaum di Malaysia. Sikap Fanatik Dan Perkauman Toleransi dalam kamus bermaksud sedia menghormati atau menerima pendapat serta pendirian orang lain yang berbeza dengan pendirian diri sendiri.Jika tidak mempunyai amalan menolak fakta serta berkeras untuk tidak mempersetujui sesuatu perkara yang melibatkan kaum lain, rusuhan serta pertelingkahan antara kaum boleh berlaku. Kekurangan Toleransi Sifat kepelbagaian budaya yang berpunca kepada perbezaan Malaysia mempunyai pelbagai kaum yang menganuti pelbagai ajaran agama dan budaya. Perbezaan ini boleh mewujudkan jurang pemisah yang ketara dalam masyarakat.
Akan mewujudkan pandangan dan sikap yang berbeza antara seorang individu dengan individu yang lain.
Sikap keterbukaan dan penerimaan yang masih lagi gagal dipupuk dalam kalangan individu menjadi satu halangan kepada dialog peradaban. Merujuk kepada ertikata setiap kaum akan berkelompok di dalam kaum masing-masing perhubungan dengan kaum lain adalah terhad dan berhubungan dengan kaum lain hanya dilakukan apabila terdapat keperluan dan kepentingan yang mustahak dan tidak dapat elakkan. Polarisasi kaum yang berada pada tahap kritikal Ketidakfahaman etnik boleh menyebabkan kita tidak memahami unsur-unsur penyatuan seperti fungsi lengkap melengkapi antara pelbagai etnik dan peradaban mereka.

Jurang pemisah antara golongan kaya dan yang miskin juga boleh mewujudkan krisis lingkungan.

Menyebabkan dialog peradaban yang dipraktikkan tidak dijalankan disemua peringkat dan mereka berpendapat bahawa ia hanya mengambil berat akan hal-hal golongan majoriti dan kepentingan etnik minoriti tidak terpelihara dan tidak diambil kira kepentingannya Ketidakfahaman etnik dan jurang pemisah Berdialog tidak bermakna kita perlu menurut pihak yang lain tetapi kedua belah pihak perlu saling memahami dan menghormati perbezaan yang wujud antara mereka
Mewujudkan pandangan dan sikap yang berbeza antara seorang individu dengan individu yang lain. Perasaan dan tanggapan yang salah terhadap sesebuah peradaban adalah kerana menganggapnya sebagai satu ancaman kepada kepentingan pihak tertentu.
Mereka menganggap bahawa dengan berdialog akan memberi peluang kepada pihak lain mempengaruhi mereka dan meleburkan budaya jati diri mereka Menganggap dialog sebagai satu ancaman Tidak memahami & menghormati antara satu sama lain Terdapat masyarakat yang menganggap dialog adalah aktiviti yang kurang bermanfaat dan mempunyai cara yang lebih efektif dalam menyatupadukan masyarakat yang berbeza budaya.

Ini tidak mencapai matlamat untuk menyatukan kaum di Malaysia dan memupuk perpaduan serta mencari jalan penyelesaiannya yang dipersetujui oleh semua kaum terhadap sesuatu masalah tetapi hanya merumitkan lagi perpisahan kaum
kerana menyebabkan mereka beranggapan dialog adalah aktiviti yang kurang bermanfaat dan mempunyai cara yang lebih efektif dalam menyatupadukan masyarakat yang berbeza budaya. Menganggap dialog kegiatan tidak bermanfaat Persepsi yang salah Menganggap dialog sebagai tidak berfaedah kerana
pandangan sendiri sudah mencukupi Interaksi Yang Terhad
Dimana mungkin sesetengah individu atau masyarakat tidak mahu menerima pandangan pihak lain kerana merasakan mereka lebih arif dan lebih mengetahui tentang sesuatu situasi. Perspektif jumud sebahagian masyarakat Maksud jumud ialah beku, kaku, kolot.
Mereka menganggap bahawa dengan berdialog akan memberi peluang kepada pihak lain mempengaruhi mereka dan meleburkan budaya jati diri mereka
Hal ini kerana mungkin mereka tidak terdedah dan tidak mengambil tahu tentang kepentingan dialog. Tidak ada perasaan endah terhadap komuniti lain Tidak ada perasaan endah terhadap komuniti lain ini boleh melahirkan masyarakat yang tidak prihatin Perasaan kebencian yang menebal Wujud apabila terdapat pandangan atau tanggapan yang salah terhadap sesuatu situasi atau kejadian Prasangka dan prejudis Prasangka adalah satu sikap yang negatif terhadap individu atau kelompok disebabkan oleh beberapa perbezaan ciri-ciri seperti ras, agama, pekerjaan, jantina dan kelas.
Prasangka biasanya akan membentuk "prejudgement" iaitu
penilaian yang dibuat terlebih dahulu sebelum meninjau kepada fakta-fakta yang sahih. Interaksi merupakan langkah terpenting ke arah menghilangkan salah faham dan salah tanggapan diantara satu sama lain.Interaksi yang terhad berlaku apabila terdapat satu pihak yang cuba untuk menyampaikan sesuatu kepada pihak lain, tetapi tidak mempunyai maklumat yang mencukupi.
Maklumat yang kurang jelas dan tidak tepat akan menjejaskan pemahaman serta mengelirukan pendengar.
Masalah seperti salah faham dan prasangka akan wujud sekiranya kekurangan galakkan untuk interaksi supaya dialog peradaban dapat diwujudkan dan dipraktikkan dalam kalangan masyarakat. Interaksi terhad antara pelbagai kaum berada dalam keadaan yang terhad seperti Institut Pengajian Tinggi yang hanya berinteraksi dalam lingkungannya.
Misalnya, universiti berperanan sebagai satu tempat untuk berinteraksi dalam ilmu pengetahuan.
Dari segi konteks dialog peradaban pula, ia menjadi tempat yang penting untuk mempelajari budaya dan pengalaman kehidupan beragama,adat dan tamadun bangsa orang lain selain daripada lingkungan sendiri dan masyarakatnya.
Selain itu, kewujudan akhbar yang pelbagai bahasa dengan mengutamakan kelompok etnik mereka sahaja akan mengukuhkan lagi perasaan kumpulan etnik masing-masing. Disebabkan oleh perbezaan intelektual dan keagamaan, tradisi intelektual manusia juga turut berbeza. Proses pemahaman agama juga kadangkala mengundang masalah dan konflik. 
Ia telah timbulnya konflik peradaban pada abad ini, kerana disebabkan oleh kejahilan yang disertai dengan rasa kesangsian dan permusuhan terhadap satu sama lain yang telah menghalang mereka daripada menjalinkan hubungan yang berkekalan dan berkembang maju. Memandangkan keganasan kaum semakin memuncak dalam keadaan masyarakat pelbagai kaum dan di merata-rata tempat,maka perlu ditekankan betapa pentingnya dialog antara kaum,agama, antara budaya atau peradaban diadakan pada masa ini. Setiap pemeluk agama bertanggungjawab untuk membudayakan sikap keterbukaan, menerima perbezaan dan menghormati kemajmukan dan disertai oleh ketaatan dan komitmen terhadap agama. Apa itu Prasangka? Hubungan prasangka dalam sesebuah forum Kenapa prasangka wujud? Jalan mengelakkan berlaku prasangka English: Prejudice
Membuat keputusan sebelum mengetahui fakta yang relevan mengenai objek tersebut.

Contoh:
A menganggap bahawa agama yang dia anuti
lebih baik daripada agama lain.
B menganggap bahawa rasnya lebih baik dan
patut disanjungi oleh ras lain. “Everything comes from a good first impression”
Sedia untuk mendengar dan menerima idea orang lain
Wujudkan suasana harmoni dan kesamarataan
Berfikir positif
Meningkatkan ilmu dan informasi
Meningkatkan Ibadah
Mengamalkan etika dan adab dialog Perdebatan antara Khairy
dan Rafizi Debat yang hangat pada tahun 2012 diantara Pengarah Strategi PKR Mohd Rafizi Ramli dengan Ketua Pemuda Umno Khairy Jamaluddin.
Program yang dianjurkan oleh pihak Astro dan Sinar.
Menengahkan isu PTPTN dimana wajar atau tidak dimansuhkan. Moral dalam debat itu secara ringkasnya Rafizi mempertahankan dasar yang akan dikemukakan oleh Pakatan Rakyat untuk menghapuskan PTPTN yang dianggap menjadi bala' kepada negara dan akan menawarkan pendidikan percuma kepada rakyat negara ini sekiranya Pakatan Rakyat berjaya membentuk kerajaan selepas PRU-13. Forum Perdana
Hal Ehwal Islam konsep yang dibincangan merangkumi mengenai masalah global
tajuk merangkumi semua disiplin ilmu/pengetahuan - tidak terhad kepada berbicara soal-soal remeh-temeh sahaja.
Ahli-ahli panel turut dihadiri oleh pakar-pakar dalam bidang lain seperti bidang sains tulen, pendidikan, sosial, ekonomi dan sebagainya - tidak terhad kepada tokoh-tokoh agama sahaja. Isu isu yang dibawa sebagai contoh:- “Agama Dijunjung, Raja Disanjung”
“TERIMA KASIH CIKGU”
“DISINI CINTA BERSEMI”
“MUDA HANYA SEKALI”
“skim cepat kaya, serta pelaburan jangka panjang” Parlimen Parlimen adalah badan perundangan bagi Kerajaan Persekutuan yang melulus dan meminda undang-undang Persekutuan, memeriksa dasar-dasar kerajaan serta meluluskan bajet kerajaan dan cadangan cukai yang baru.

Membincangkan mengenai isu-isu seperti tanah, air, kebajikan , cukai dan sebagainya. Diwakili oleh calon-calon yang menang pada pilhanraya yang terbaru yang mewakili kawasan-kawasan yang dipilih.
Terdapat pihak kerajaan dan pembangkang Dialog Peringkat
Global PERTUBUHAN BANGSA-BANGSA
BERSATU Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu atau PBB ialah sebuah pertubuhan antarabangsa yang dibentukkan di San Francisco, California pada 24 Oktober 1945 selepas Perang Dunia II. Matlamat utama PBB adalah untuk mengelakkan perulangan pertikaian yang hebat, menegaskan hak asasi manusia yang utama, menjamin rasa hormat akan undang-undang antarabangsa, serta memperbaiki taraf hidup penduduk di seluruh dunia. ORGANISATION OF ISLAMIC COOPERATION (OIC) Perhimpunan Agung PBB terdiri daripada ahli-ahli pertubuhan PBB dan bertemu setiap tahun di bawah seorang presiden yang dipilih. PBB mempunyai 6 bahasa rasmi :ARABCINAINGGERISPERANCISRUSIASEPANYOL Matlamat OIC ialah mengeratkan hubungan sesama negara Islam dalam segala bidang. Memberi bantuan kepada negara Islam yang bermasalah. Ditubuhkan pada 25 September 1969.
Organisasi ini terdiri daripada gabungan 57 negara-negara Islam seluruh dunia.
Negara-negara ini telah membuat keputusan untuk mengumpulkan sumber mereka bersama-sama bergabung bersatu tenaga dan suara untuk melindungi kepentingan dan memastikan kemajuan dan kebajikan umat Islam di seluruh dunia.
Full transcript