Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Alternative assessment

No description
by

Гудзь Ольга

on 28 December 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Alternative assessment

History of assessment
Systems of assessment in different countries
Assessment in modern Ukrainian school
Main points of assessment
Alternative assessment
Alternative assessment
Aims and tasks of project
Key words
Expected results
Оцінювання
- встановлення ступеня виконання учнями завдань, поставлених перед ними в процесі навчання, рівня їх підготовки і розвитку, в якості набутих знань, сформованих умінь і навичок.

Альтернатива
- наявність чи /та необхідність вибору між двома чи кількома можливостями, що виключають одна одну.

Оцінка
- кількісний показник якості результатів навчально - пізнавальної діяльності учнів. В Україні 12-бальна система оцінювання.
- знайти гуманістичні альтернативні форми оцінювання;
- вдосконалити способи оцінювання навчального процесу.
"Оцінка - це правильний кровообіг без неї не минучі застої і хворобливі явища."
М. Островський
" Оцінка - це один з найтонших інструментів виховання"
В. Сухомлинський
"Ти можеш" - повинен нагадувати вчитель учневі.
" Я можу" - повинен повірити у себе учень.
В. Шаталов

- дослідити оцінювання в минулому та сьогоденні;
- розглянути систему оцінювання в різних країнах;
- дізнатися, що говорили про оцінювання видатні люди;
- показати альтернативні форми оцінювання, які застосовуються в моїй роботі.


Оцінювання навчального процесу - дуже важливе при вивченні англійської мови. Воно дає змогу на основі здобутої інформації зробити висновок про «справжній стан мовної підготовки учнів, щоб корегувати навчальний процес .»
Обєктом оцінювання є володіння учнями видами мовної діяльності - аудіюванням, говорінням, читанням і письмом.

Alternative assessment in my work
Залежно від засобів контролю та оцінювання виділяють :
- Машинне оцінювання;
- Безмашинне.
За формами організації може бути контроль індивідуальним, груповим, комбінованим.
За дидактичною метою класифікують :
- Попередній;
- Поточний
-Тематичний;
- Періодичний;
- Підсумковий;
- Самоконтроль.
Оцінка - кількісний показник якості результатів навчально - пізнавальної діяльності учнів. В Україні 12-бальна система оцінювання.

Олексіївська ЗОШ
Great Britain
Використовують буквенну систему для оцінки успішності учнів:
А – «відмінно» excellent
В – «добре» good
С – «задовільно» satisfactory
F – «провал» fail
Кожна оцінка, крім F, може бути з плюсом або з мінусом, означають «проміжний» рівень.

The USA
Оцінювання таке ж як у Британії, проте
А – найкраще
F – незадовільно

Latvia
Успіхи кожного курсу регулярно оцінюються на письмовому чи усному заліку. Результат виражають за 10 бальною шкалою
10 – «чудово» wonderful
9 – «відмінно» excellent
8 – «дуже добре» very well
7 – «добре» well
6 – «майже добре» almost good
5 – «посередньо» indifferently
4 – «майже посередньо» almost indifferently
3 – «слабо» weakly
2 – «дуже слабо» very weakly
1 – «дуже – дуже слабо» very – very weakly

Russia
Чотирибальна система оцінювання. Інколи вчителі використовують позначки "+" та "-".
5 – відмінно
4 – добре
3 – посередньо
2 – погано

Japan
Оціночний бал ставиться усьому класу, а не одному учневі.
В навчанні діє 100-бальна система оцінювання:
90 – 100 – пречудово АА або Т
80 – 89 – А
70 – 79 – В
60 – 69 – С
0 – 59 – незадовільно Е або F

France
20 – бальна система оцінювання, причому оцінки 19 – 20 використовують дуже рідко.
20 – 17 – як 5 в Росії
16 – 14 – як 4
13 – 10 - як 3
9 – 7 - як 2
Менше 7 – 1.

Denmark
У Данії система оцінок дуже комплексна. У молодшій школі оцінки не ставляться, а в середній і старшій:
13, 12, 11, 10 – «відмінно»
9, 8, 7 – «середньо»
6, 5, 4 – «здав невпевнено»
3, 2, 1, 0 – «нуль»

Norway
У 1 – 6 класах – нормативне оцінювання учнів відсутнє
Учні 7 – 9 класів отримують оцінки з обов’язкових предметів двічі на рік та коментарі вчителів з письмових робіт.
Система оцінок для старшої школи складає від 0 до 6 балів:
6 – 5 – вище середнього
4 – 3 – середньо
2 – 1 – нижче середнього

Statements of famouse people
"Я далекий від того, щоб взагалі вилучити оцінку з шкіл. Життя. Ні, без оцінки не обійтись. Але вона повинна прийти тоді, коли диина розумітиме залежність якості своєї розумової праці від особистих зусиль, затрачених на навчання."
В. Сухомлимський
В давнину в школі учнів часто били палицями, навіть без провини. Якщо учень проявив особливу старанність то його могли звільнити від биття різками або палицею впродовж місяця. Тобто до першого числа наступного місяця. Звідки і пішов вираз «всипати по перше число».

У Єзуїтській системі навчання в школах визначали кращих і гірших учнів, щорічно проводили екзамени. Найкращі учні займали найкращі місця в класі; їх заносили на дошку пошани, а найкращих садили на лаву сорому, одягали на них шапку з віслючими вухами та давали прізвиська.

Вже в Києво-Могилянській академії була певним чином відпрацьована система оцінювання навчальної діяльності та здібностей учнів. Вони тоді були такими:
«весьма прилежен», «весьма понятен и надеждный», «добронадеждный», «хорош», «зело доброго учения», «очень добр», «добр, рачителен», «весьма средствен»; «ниже средствен», «ниже средствен, плох», «преизрядного успеха», «весьма умеренного успеха», «малого успеха», «понятен, но неприлежен», «понятен, но ленив», «прилежен, но тупого понятия», «понятен, но весьма нерадив», «не худо успевает», «не худ», «не совсем худ», «малого успеха», «непонятен», «не совсем туп», «туп и непонятен», «туп», «очень туп» – 26 коротких оцінних суджень.

Пізніше в школах дореволюційної Росії спостерігались різні підходи до оцінки навчальної діяльності учнів.

Так, наприклад, відповідно до статуту Міністерства освіти 1804 року вводилась система оцінок успіхів учнів. З кожної дисципліни директор визначав певне число кульок для з'ясування рівня знань шко¬лярів. Найвищий рівень успішності визначався 90 кульками. За статутом 1818 року рівень знань учнів уже визначався за чоти¬рибальною цифровою системою ("4", "3", "2", "1").

Поширювалась також 5-тибальна, 7-бальна, 12-бальна шкала оцінок.
Доповненням до традиційного оцінювання в школі навчальних досягнень учнів за 12 – бальною системою , стають в пригоді такі форми роботи. В початкових класах вважаю за необхідне навчити дітей свідомо та правильно оцінювати свої знання. Для цього створюю ситуацію успіху кожної дитини. На дошці малюю сходинки із 10 частинок – сходинки успіху. Після уроку діти по черзі малюють себе на тій сходинці, на якій вважають, що знаходяться (мають знання).
На початковому етапі при навчанні письма використовую оцінювання за шаблонами (точними зразками). Після того, як учні написали рядок певної букви, вони за допомогою шаблону (написаної цієї букви на прозорій стрічці) методом накладання, визначають правильність письма. Підкреслюють правильно написані букви, записують їх кількість на полях.
В якості одного із способів диференційованого оцінювання використовую оцінювальну шкалу, на якій фіксується результат виконаної роботи за певним критерієм. Після виконаної роботи учні креслять вертикально відрізок у зошиті. Самооцінка - це поставлена учнем позначка. Якщо учень поставив її угорі, то це значить, що свою роботу він оцінив високо, чим нижче позначка – тим його робота заслуговую меншого балу.
При роботі з учнями, починаючи з 2 класу, використовую систему позначок. На дошці добре знайомі дітям позначки: ! – виконав добре, ? – у правильності виконання не впевнений, - виконав посередньо.
Важливо навчити учнів робити взаємооцінювання. Навчаю учнів помічати не тільки помилки товариша, а й відзначати позитивні сторони виконаної роботи. Після такої роботи учні за допомогою смайликів сигналізують про якість виконаної роботи товаришем. Усміхнений смайлик – робота виконана добре, допущені помилки – задумливий смайлик.
Оцінити роботу дитини в групі можна за допомогою долоньок. Діти вирізають контур своєї долоньки, в центрі пишуть своє ім’я. Всі учасники групи по черзі на кожному пальчику пишуть своє побажання чи комплімент відносно роботи даного учня в групі. З таких долоньок можна створити дерево чи ялинку до свята. Може бути дерево усього класу або певної групи.
Для підвищення навчальної мотивації на уроках, використовую кольорові жетони. За кожне досягнення учень отримує жетон. По кількості жетонів на уроці можна визначити, яку тему учень засвоїв добре, а яку – ні. За найбільшу кількість жетонів учня можна нагородити медаллю чи грамотою.
Для учнів початкових класів створюю листи «мої успіхи» по видах діяльності: читання, аудіювання, говоріння, письмо. Кожного місяця учні позначають рівень своїх досягнень за допомогою умовних позначок: хмарка – не дуже добре, сонечко за хмаркою – добре, а сонечко – відмінно.
Також кожному учневі створюється «портфель досягнень», де учні складають свої жетони, грамоти, малюнки, медалі – це те, що ми називаємо – портфоліо. Важливою умовою наочного зросту кожного учня – є його роботи в динаміці.
Для оцінювання та заохочення учнів краще писати – стає у пригоді старий, але ефективний метод – виставлення зошитів учня на виставку.
Учень, який найкраще працював на уроці, буде виконувати роль вчителя на наступному уроці
Рівень навчальних досягнень можна позначати за допомогою листочків на дереві або за допомогою вагончиків потягу. Висота листочка та наближення вагончиків до потягу визначають результативність у навчанні дітей.
Оцінити роботу учня, вказати його правильні та неправильні сторони відповідей можна за допомогою чарівного клубочка. Діти стають в коло, передають клубочок від одного до іншого. Так створюється павутинка роботи дітей на уроці.
Частина педагогів засуджують оцінювання письмових робіт учнів у першому класі за допомогою стандартних печаток предметних малюнків. Але ж як учням працювати без «заробітної плати»?!
Дуже важливими є пантомімні форми оцінки школярів: потискання руки, схвальний погляд, умовні рухи з певним змістом.
Ефективним та ефектним є в кінці уроку підсумок з навчальної діяльності кожним учнем – схвалюванням себе по голові та промовлянням: «I am a good pupil!»
Старші школярі більш прагматичні – їм оцінку важко чимось замінити. Варіантами прийомів для альтернативного оцінювання є: тести, експрес – опитування, розширене опитування, спостереження, самооцінка, дельта-плюс, ігрові методи оцінювання, контрольні листи, особисті журнали, робочі папки (портфоліо), анкети, інтерв’ю, взаємне написання твору, груповий проект, тощо.
Вважаю рейтингову систему навчальних досягнень учнів, яка постійно ведеться у нашій школі, – однією з ефективних форм позитивної мотивації до навчання.
Досвід учителів по виставленню підсумкової оцінки автоматично - заставляє учнів бути у постійному пошуку знань та у активній роботі протягом уроків.

Презентацію підготувала
вчитель англійської мови
Олексіївської ЗОШ
Нестерова
Антоніна Федорівна
Full transcript